Ustalenie wysokości alimentów - wybrane aspekty prawne

Podstawą do ustalenia wysokości alimentów są uzasadnione potrzeby dziecka, czyli potrzeby materialne i duchowe dziecka. W poniższym artykule postaram się krótko i zrozumiale przedstawić najważniejsze składniki, które Sąd bierze pod uwagę, ustalając wysokość alimentów.

 

Co Sąd bierze pod uwagę, przy ustalaniu wysokości alimentów?

Jedną z najważniejszych rzeczy, którą należy rozważyć przy ustalaniu alimentów, są podstawowe potrzeby dziecka. Warto jednak zwrócić uwagę, że zmieniają się one wraz z wiekiem. Osoby, które zaczynają studia w obcym mieście, będą miały większe wydatki niż przedszkolak. W związku z powyższym konieczne wydaje się przeprowadzenie dokładnej analizy sytuacji dziecka.

 

Poniżej przedstawiam przykładowy katalog potrzeb dziecka w wieku szkolnym:

 1. wydatki na szkołę i naukę m.in.:
  • podręczniki,
  • przybory szkolne,
  • zajęcia pozalekcyjne,
  • komputer,
  • świetlica;
 2. zajęcia dodatkowe sportowe, artystyczne, językowe;
 3. wyżywienie, środki czystości, ubrania;
 4. wydatki jednorazowe typu sprzęt sportowy np.:
  • łyżwy,
  • rolki,
  • rower;
 5. zdrowotne np.:
  • aparat ortodontyczny,
  • pościel,
  • sprzęt do słuchania muzyki;
 6. wyjazdy weekendowe i wakacyjne;
 7. leczenie — uzasadnione prywatne wizyty u lekarza bądź dentysty, wydatki na leki, leczenie chorób przewlekłych;
 8. rozrywka / kultura (książki, płyty, zabawki, wyjścia do kina), prezenty okolicznościowe, urodziny, urodziny dla kolegów i koleżanek;
 9. koszty dojazdów do szkoły, zajęcia dodatkowe;
 10. opłaty mieszkaniowe – czynsz, media, internet;
 11. następnie możliwości zarobkowe, a nie zarobki, jakie osiąga osoba, która ma płacić alimenty.

Realnie osiągane zarobki, a możliwości zarobkowe to nie jest to samo. Oczywiście w przypadku, gdy zarobki są wysokie lub bardzo wysokie to nie ma żadnego problemu. Jednakże osoba z niskimi dochodami, której zasądzono alimenty, może argumentować, że jej nie stać na ich uregulowanie. Wówczas osoba obowiązana musi przedłożyć w sądzie informacje o swoich dochodach.

 

Możliwości zarobkowe wiążą się wykorzystaniem w pełni swoich możliwości przez osobę mającą płacić alimenty. Są to wykształcenie, wiek i stan zdrowia.

 

Dla przykładu sprawdźmy kategorie, na które trzeba zwrócić uwagę w przypadku dziecka w wieku szkolnym:

 1. szkoła:
  • podręczniki, zeszyty;
  • przybory, pomoce szkolne, materiały plastyczne itp.;
  • składki klasowe, rada rodziców, ubezpieczenie;
  • koszty wyjść do kina, teatru itp. ze szkołą, zdjęcie klasowe itp.;
  • świetlica (obiady);
  • w przypadku starszych dzieci może tu się pojawić także komputer / laptop, oprogramowanie itp.;
 2. zajęcia dodatkowe (językowe, sportowe, artystyczne itp.);
 3. wyżywienie;
 4. kosmetyki, środki czystości, fryzjer;
 5. ubranie, w tym zwłaszcza warto wyodrębnić obuwie i droższe zakupy typu kurtka zimowa, ubrania okolicznościowe;
 6. większe wydatki jednorazowe typu sprzęt sportowy (łyżwy, rolki, rower), zdrowotne (aparat ortodontyczny, nebulizator), meble do pokoju, pościel, sprzęt do słuchania muzyki, elektronika;
 7. wyjazdy weekendowe i wakacyjne / opieka w czasie wolnym od zajęć szkolnych (wszelkie półkolonie, odpłatne zajmowanie się przez osoby trzecie);
 8. leczenie (uzasadnione prywatne wizyty np. dentysta), koszty leków (czy jakieś leki na stałe, leki z powodu infekcji);
 9. rozrywka / kultura (książki, gazety, płyty, zabawki, wyjścia typu zoo, kino), prezenty okolicznościowe, urodziny, urodziny dla kolegów / koleżanek;
 10. koszty dojazdów (np. na zajęcia dodatkowe);
 11. opłaty mieszkaniowe – czynsz, media, internet (część przypadająca na dziecko, np. przy 3 zamieszkujących osobach, 1/3 wszystkich opłat);
 12. wszystkie wydatki jednorazowe (np. podręczniki). Obliczenia: suma wydatków dzielona na 12 miesięcy pozwoli na określenie kosztu miesięcznego np.: Podręczniki – 25 zł / mies. (300 zł : 12).

 

Jakiego rodzaju koszty życia należy udowodnić przy ustalaniu wysokości alimentów, a jakich nie?

Zbierając materiały do sprawy alimentacyjnej, warto zwrócić uwagę na kilka elementów. O ile oczywiste wydatki na jedzenie i środki czystości nie wymagają udokumentowania, o tyle istnieje konieczność przedłożenia dokumentów (paragon, faktur) potwierdzających: 

– koszty odbiegające od przeciętnej;

– takie, które mogą być różne dla różnych osób.

 

Nie trzeba zatem udowadniać, np. ile kosztuje chleb czy mleko i przedstawiać sądowi tego rodzaju paragonów. Trzeba natomiast udowodnić np. wysokość czesnego w prywatnej szkole, koszt leków, które dziecko przyjmuje w związku z jakimś schorzeniem, czy koszt specjalistycznego obuwia ortopedycznego.

 

Możliwości zarobkowe rodzica — ważny aspekt przy ustalaniu wysokości alimentów

Ustalając wysokość należnych alimentów, warto zwrócić się z prośbą o poradę prawną adwokata, który pomoże nam w ustaleniu możliwości zarobkowych rodzica. Zwróć uwagę, że mowa o możliwościach, a nie rzeczywistych zarobkach. Nie zawsze jest to, to samo. Taka sytuacja pojawia się wtedy, kiedy rodzic nie wykorzystuje w pełni swoich możliwości. Jeśli np. młody, zdrowy mężczyzna / młoda, zdrowa kobieta jest bezrobotny/a „bo nie ma pracy”, nie znaczy to, że jego / jej możliwości zarobkowe wynoszą 0 zł. Wynoszą tyle, ile jest w stanie zarobić osoba o danym wykształceniu, doświadczeniu zawodowym, umiejętnościach.

 

Jeśli nie jesteś w tak komfortowej sytuacji, że możesz wykazać możliwości zarobkowe drugiego rodzica, składając zeszłoroczny PIT, czy jego / jej umowę o pracę, opisz szczegółowo, co potrafi, jaki ma zawód, gdzie pracował/a, a w miarę możliwości przedłóż na to dowody (np. umowy od poprzedniego pracodawcy, certyfikaty świadczące o uprawnieniach itp.)

 

Możesz też wyszukać przykładowe oferty pracy dla osób o podobnych kwalifikacjach w internecie. To działa jednak tylko w przypadku niektórych zawodów, w wielu ofertach nie podaje się wysokości wynagrodzenia. Niemniej jednak można pokazać, że nie jest prawdą, że „nie ma pracy”.

 

Jeżeli rodzic nie ma żadnego konkretnego zawodu, wykształcenia ani doświadczenia, podstawą do wyliczenia możliwości zarobkowych będą oferty dla osób bez zawodu.

 

Dobro dziecka jest wartością nadrzędną przy ustalaniu wysokości alimentów

Ustalenie wysokości alimentów jest procesem złożonym. Sąd musi wziąć pod uwagę szereg potrzeb, które mają wpływ na dziecko. Wartością nadrzędną jest jego dobro, a więc zapewnienie mu warunków do rozwoju, edukacji, ale także bardziej prozaicznych kwestii jak jedzenie czy środki czystości. Wysokość świadczenia zależy zarówno od zarobków rodzica, który będzie płacił alimenty, jak i jego możliwości zarobkowych, Należy pamiętać również o tym, że pozbawienia władzy rodzicielskiej nad dzieckiem nie ma żadnego wpływu na obowiązek alimentacyjny. Rodzic może pozbawiony władzy rodzicielskiej, nadal jest zobowiązany do płacenia alimentów na dziecko.

 

Znalezienie konsensusu może być trudne, zwłaszcza gdy jedna ze stron chce maksymalnie zaniżyć wysokość alimentów. Warto więc, w procesie ustalania wysokości alimentów, sięgnąć po pomoc prawną, aby cały proces przebiegł pomyślnie. Zapraszam do kontaktu.

 

AKTUALNOŚCI

 • 30/01/2023

  Jak przebiega sprawa o separację?

  Jak przebiega sprawa o separację?

  Jak przebiega sprawa o separację?  . . .

  czytaj więcej
 • 13/03/2023

  Jak przygotować się do rozprawy rozwodowej?

  Jak przygotować się do rozprawy rozwodowej?

  Jak przygotować się do rozprawy rozwodowej? . . .

  czytaj więcej
 • 28/04/2023

  Jak napisać apelację od wyroku w sprawie o rozwód?

  Jak napisać apelację od wyroku w sprawie o rozwód?

  W dzisiejszych czasach coraz więcej osób decyduje się na rozwód. Jednakże proces ten, zwłaszcza jeśli mowa o rozwodzie z winy drugiej strony... . . .

  czytaj więcej
 • 16/05/2023

  Zabezpieczenie alimentów

  Zabezpieczenie alimentów

  Instytucja prawa - zwana zabezpieczeniem - jest bardzo pomocna, gdy wnosisz sprawę do sądu o zasądzenie alimentów lub orzeczenie rozwodu. Za... . . .

  czytaj więcej
 • 21/07/2023

  Opieka naprzemienna

  Opieka naprzemienna

  Rozstanie rodziców małoletnich dzieci rodzi wiele problemów, w tym ten najistotniejszy - sprawowanie opieki naprzemiennej i pieczy nad dzieć... . . .

  czytaj więcej
 • 01/09/2023

  Nierówny podział majątku po rozwodzie

  Nierówny podział majątku po rozwodzie

  Z chwilą orzeczenia rozwodu przez Sąd z mocy prawa dochodzi do zerwania wspólnoty majątkowej powstałej z momentem zawarcia małżeństwa. Ustan... . . .

  czytaj więcej
 • 07/09/2023

  Czy dziecko może być świadkiem w sprawie rozwodowej?

  Czy dziecko może być świadkiem w sprawie rozwodowej?

  W ostatnich latach liczba rozwodów zwiększa się z roku na rok, dlatego pytanie o rolę dziecka w procesie sądowym staje się coraz bardziej is... . . .

  czytaj więcej
 • 13/01/2022

  Rodzina żyjąca w konkubinacie

  Rozliczenie konkubinatu – najważniejsze informacje

  Polskie prawo praktycznie nie uregulowało związków konkubenckich. Stąd rozliczenie takiego związku po jego ustaniu nastręcza wiele problemów... . . .

  czytaj więcej
 • 02/08/2022

  Uznanie, ustalenie i zaprzeczenie ojcostwa – podstawowe aspekty prawne

  Uznanie, ustalenie i zaprzeczenie ojcostwa – podstawowe aspekty prawne

  Uznanie, ustalenie i zaprzeczenie ojcostwa to zagadnienia, z którymi często można się spotkać w sprawach rodzinnych. Niektóre osoby zabiegaj... . . .

  czytaj więcej
 • 24/01/2023

  Kiedy można uzyskać alimenty wstecz?

  Kiedy można uzyskać alimenty wstecz?

  Kiedy można uzyskać alimenty wstecz? . . .

  czytaj więcej
 • 15/02/2023

  Rozwód bez orzekania o winie czy z orzeczeniem o winie?

  Rozwód bez orzekania o winie czy z orzeczeniem o winie?

  Rozwód bez orzekania o winie czy z orzeczeniem o winie? . . .

  czytaj więcej
 • 28/04/2023

  Jak długo po rozwodzie można ubiegać się o podział majątku?

  Jak długo po rozwodzie można ubiegać się o podział majątku?

  Wspólne życie małżeńskie to czas, który powinien trwać do końca życia. Niestety, nie zawsze tak się dzieje, a przyczyn rozwodu jest wiele. J... . . .

  czytaj więcej
 • 05/07/2023

  Rozwód a opieka nad dzieckiem

  Rozwód a opieka nad dzieckiem

  Rozwiązanie małżeństwa zawsze wiąże się z problemem ustalenia kwestii opieki nad dziećmi. Decyzje w tej sprawie podejmuje sąd, biorąc pod uw... . . .

  czytaj więcej
 • 21/07/2023

  Podział mieszkania przy rozwodzie: Co musisz wiedzieć?

  Podział mieszkania przy rozwodzie: Co musisz wiedzieć?

  Rozwód stanowi trudne wyzwanie dla każdej pary, zarówno pod względem emocjonalnym, jak i prawnym. Jednym z najbardziej skomplikowanych zagad... . . .

  czytaj więcej
 • 11/08/2023

  Argumenty do rozwodu

  Argumenty do rozwodu

  Kobieta i mężczyzna wstępując w związek małżeński muszą mieć świadomość, że ich związek pozostaje pod nadzorem państwa. Stąd rozwiązanie mał... . . .

  czytaj więcej
 • 01/09/2023

  Odpis wyroku rozwodowego. Dlaczego warto go mieć?

  Odpis wyroku rozwodowego. Dlaczego warto go mieć?

  Odpis wyroku rozwodowego jest dokumentem, który w kontekście prawnym, potwierdza rozwiązanie związku małżeńskiego. Jest to oficjalne świadec... . . .

  czytaj więcej
 • 14/12/2021

  Rodzina - jak separacja prawna wpływa na rodzinę

  Separacja: jak prawnie uregulować rozstanie małżonków?

  Kiedy relacja dwóch osób staje się bardzo burzliwa i często pojawiają się konflikty, wyjściem z sytuacji jest separacja. . . .

  czytaj więcej
 • 27/01/2022

  Alimenty na byłego małżonka | Adwokat Dariusz Biela | Prawo Rodzinne | Mediacje

  Kiedy należą się alimenty od byłego małżonka?

  Rozwód nie musi oznaczać pogorszenia się stopy życiowej tej osoby, która miała mniejszy wkład w dochody w trakcie trwania małżeństwa. . . .

  czytaj więcej
 • 26/08/2022

  Podział majątku dorobkowego małżonków po rozwodzie - Dariusz Biela Adwokat

  Podział majątku dorobkowego małżonków po rozwodzie - Dariusz Biela Adwokat

  Jak rozwiązać problem podziału majątku dorobkowego małżonków po rozwodzie?   . . .

  czytaj więcej
 • 02/11/2022

  Jaki jest termin na złożenie odpowiedzi na pozew o rozwód?

  Jaki jest termin na złożenie odpowiedzi na pozew o rozwód?

  Jaki jest termin na złożenie odpowiedzi na pozew o rozwód? . . .

  czytaj więcej
 • 03/03/2023

  Jak napisać pozew o rozwód?

  Jak napisać pozew o rozwód?

  Jak napisać pozew o rozwód? . . .

  czytaj więcej
 • 27/03/2023

  Jak zabezpieczyć alimenty na czas trwania postępowania w sądzie?

  Jak zabezpieczyć alimenty na czas trwania postępowania w sądzie?

  Jak zabezpieczyć alimenty na czas trwania postępowania w sądzie? . . .

  czytaj więcej
 • 16/05/2023

  Podział majątku po rozwodzie - co w przypadku wspólnych długów?

  Podział majątku po rozwodzie - co w przypadku wspólnych długów?

  Zagadnienie podziału majątku dorobkowego małżonków szeroko opisałem już na swojej stronie i zapraszam Państwa do lektury. . . .

  czytaj więcej
 • 05/07/2023

  Sprzedaż majątku bez zgody byłego małżonka

  Sprzedaż majątku bez zgody byłego małżonka

  Małżeństwo to nie tylko uczuciowa więź między dwojgiem ludzi, ale również zawiązanie wspólnoty majątkowej. W chwili ślubu oboje małżonkowie... . . .

  czytaj więcej
 • 07/09/2023

  Czy można zrzec się alimentów?

  Czy można zrzec się alimentów?

  W życiu rodzinnym wiele spraw może prowadzić do konieczności poszukiwania porady prawnej. Prawa i obowiązki rodzinne są często złożone, zwła... . . .

  czytaj więcej

Kancelaria Prawa Rodzinnego i Mediacji

Adwokat Dariusz Biela

ul. Kopernika 6/9
42-217 Częstochowa
+48 500 49 46 45
adwokatdariuszbiela@gmail.com

Opłaty za reprezentację i inne usługi realizowane w zakresie prawa rodzinnego, rozwodów, praw do opieki nad dzieckiem, alimentami etc. prosimy kierować na konto: 55 1600 1462 1804 1123 8000 0001 BNP PARIBAS Bank Polska SA SWIFT PPABPLPXXX

Ta strona używa plików Cookies. Dowiedz się więcej o celu ich używania i możliwości zmiany ustawień Cookies w przeglądarce.