Podział majątku po rozwodzie - co w przypadku wspólnych długów?

Zagadnienie podziału majątku dorobkowego małżonków szeroko opisałem już na swojej stronie i zapraszam Państwa do lektury. Natomiast bardzo często klienci mojej kancelarii zgłaszają się z problemem rozliczenia zobowiązań powstałych w trakcie małżeństwa. Są to najczęściej kredyty hipoteczne lub inne pożyczki zaciągnięte w bankach lub instytucjach finansowych. Zasadą niezrozumiałą dla większości jest fakt, że sąd nie dzieli długów, czyli pasywów powstałych w małżeństwie. Sąd dzieli wyłącznie majątek, a więc aktywa małżonków. Zatem w sprawie o podział majątku wspólnego małżonków sąd w zasadzie nie będzie zajmował się długami powstałymi w małżeństwie. To nastręcza poważnych problemów i w sposób poważny komplikuje rozstanie oraz sprawę podziału majątku przez małżonków. Podział majątku przy rozwodzie to trudny etap w życiu, szczególnie gdy para musi rozdzielić wspólne zadłużenie wynikające z kredytów. Aby uniknąć problemów finansowych i prawnych, warto skorzystać z profesjonalnej pomocy, takiej jak Kancelaria Adwokacka adwokat Dariusz Biela. Ustalą Państwo, jak podzielić majątek po rozwodzie oraz jakie istnieją możliwości spłaty wspólnych długów, uwzględniając aspekty takie jak rozdzielność majątkowa, rozwód, zniesienie wspólności majątkowej, spłata kredytów i zobowiązań.

Zniesienie wspólności majątkowej małżeńskiej

Pierwszym krokiem do dokonania podziału majątku wspólnego małżonków jest zniesienie wspólności majątkowej. Można tego dokonać w każdym czasie przed sądem lub u notariusza. Bez zniesienia wspólności majątkowej nie jest możliwe dokonanie podziału majątku dorobkowego. Zniesienie następuje z mocy prawa po orzeczeniu rozwodu. Małżonkowie mogą również zgodnie złożyć oświadczenie przed notariuszem. Następnie można dokonać podziału majątku u notariusza jednocześnie ze zniesieniem wspólności lub wnieść sprawę do Sądu. Orzeczenie o podziale majątku wydane przez sąd jest ostateczne, Natomiast umowa notarialna może ulec podważeniu przez każdą ze stron. Wniosek skierowany do sądu może zawierać zgodne oświadczenie stron dotyczące podziału majątku lub stanowisko jednej ze stron, która może nie znaleźć akceptacji drugiego z małżonków. Wniosek o podział majątku wspólnego można wnieść w trakcie trwania małżeństwa pod warunkiem zniesienia wspólności małżeńskiej. Sąd może również rozpoznać wniosek o zniesienie wspólności małżeńskiej z datą wsteczną. Dotyczy to wyłącznie szczególnych sytuacji, ale jest to możliwe. Zgodny wniosek stron powinien zawierać podpisy na oświadczeniu i podlega opłacie w wysokości 300 zł - to najszybszy i najtańszy sposób na dokonanie podziału majątku dorobkowego małżonków. W braku zgody opłata wynosi 1000 zł, a proces będzie bardzo skomplikowany oraz długi.

Kredyty i zobowiązania

Niestety sąd nie zajmuje się podziałem długów. Tym samym sąd nie będzie orzekał o kredytach, pożyczkach lub innych zobowiązaniach finansowych powstałych w trakcie trwania małżeństwa. Kwestia kredytów należy do jurysdykcji Banków i to tam należy zawrzeć porozumienie. W praktyce należy ustalić w banku, czy jeden z małżonków lub byłych małżonków posiada zdolność kredytową. Jeżeli tak, to nie powinno być problemu z przejęciem wszystkich zobowiązań przez jednego z nich i z rozliczeniem wspólnego majątku. Gdy żadna ze stron nie posiada samodzielnej zdolności kredytowej, sprawa się komplikuje. Najczęściej powstaje konieczność sprzedaży nieruchomości i dokonania spłaty kredytu oraz podziału pozostałej po spłacie kwoty pomiędzy małżonkami lub byłymi małżonkami. Sytuacja patowa powstaje, gdy długi przewyższają wartość majątku. Możliwości i wariantów jest wiele. Tym samym istnieje prawdopodobieństwo popełnienia błędów, które będą miały wpływ na dalsze życie.

Pomoc i wsparcie w podziale majątku dorobkowego małżonków

Porozumienie stron jest kluczowe w procesie podziału majątku i spłaty długów. Dzięki wsparciu Kancelarii Adwokackiej adwokat Dariusz Biela można opracować strategię, która będzie korzystna dla obu stron i umożliwi spłatę zobowiązań finansowych w sposób sprawiedliwy. Adwokat pomoże również w negocjacjach z wierzycielami i instytucjami finansowymi, co może przyczynić się do ułatwienia procesu spłaty długów po rozwodzie. Współpraca z doświadczonym adwokatem to najlepsza droga, aby uniknąć dalszych problemów i osiągnąć zadowalające rozwiązanie w kwestii podziału majątku i spłaty długów po rozwodzie.

AKTUALNOŚCI

 • 30/01/2023

  Jak przebiega sprawa o separację?

  Jak przebiega sprawa o separację?

  Jak przebiega sprawa o separację?  . . .

  czytaj więcej
 • 13/03/2023

  Jak przygotować się do rozprawy rozwodowej?

  Jak przygotować się do rozprawy rozwodowej?

  Jak przygotować się do rozprawy rozwodowej? . . .

  czytaj więcej
 • 28/04/2023

  Jak napisać apelację od wyroku w sprawie o rozwód?

  Jak napisać apelację od wyroku w sprawie o rozwód?

  W dzisiejszych czasach coraz więcej osób decyduje się na rozwód. Jednakże proces ten, zwłaszcza jeśli mowa o rozwodzie z winy drugiej strony... . . .

  czytaj więcej
 • 16/05/2023

  Zabezpieczenie alimentów

  Zabezpieczenie alimentów

  Instytucja prawa - zwana zabezpieczeniem - jest bardzo pomocna, gdy wnosisz sprawę do sądu o zasądzenie alimentów lub orzeczenie rozwodu. Za... . . .

  czytaj więcej
 • 21/07/2023

  Opieka naprzemienna

  Opieka naprzemienna

  Rozstanie rodziców małoletnich dzieci rodzi wiele problemów, w tym ten najistotniejszy - sprawowanie opieki naprzemiennej i pieczy nad dzieć... . . .

  czytaj więcej
 • 01/09/2023

  Nierówny podział majątku po rozwodzie

  Nierówny podział majątku po rozwodzie

  Z chwilą orzeczenia rozwodu przez Sąd z mocy prawa dochodzi do zerwania wspólnoty majątkowej powstałej z momentem zawarcia małżeństwa. Ustan... . . .

  czytaj więcej
 • 07/09/2023

  Czy dziecko może być świadkiem w sprawie rozwodowej?

  Czy dziecko może być świadkiem w sprawie rozwodowej?

  W ostatnich latach liczba rozwodów zwiększa się z roku na rok, dlatego pytanie o rolę dziecka w procesie sądowym staje się coraz bardziej is... . . .

  czytaj więcej
 • 13/01/2022

  Rodzina żyjąca w konkubinacie

  Rozliczenie konkubinatu – najważniejsze informacje

  Polskie prawo praktycznie nie uregulowało związków konkubenckich. Stąd rozliczenie takiego związku po jego ustaniu nastręcza wiele problemów... . . .

  czytaj więcej
 • 02/08/2022

  Uznanie, ustalenie i zaprzeczenie ojcostwa – podstawowe aspekty prawne

  Uznanie, ustalenie i zaprzeczenie ojcostwa – podstawowe aspekty prawne

  Uznanie, ustalenie i zaprzeczenie ojcostwa to zagadnienia, z którymi często można się spotkać w sprawach rodzinnych. Niektóre osoby zabiegaj... . . .

  czytaj więcej
 • 24/01/2023

  Kiedy można uzyskać alimenty wstecz?

  Kiedy można uzyskać alimenty wstecz?

  Kiedy można uzyskać alimenty wstecz? . . .

  czytaj więcej
 • 15/02/2023

  Rozwód bez orzekania o winie czy z orzeczeniem o winie?

  Rozwód bez orzekania o winie czy z orzeczeniem o winie?

  Rozwód bez orzekania o winie czy z orzeczeniem o winie? . . .

  czytaj więcej
 • 28/04/2023

  Jak długo po rozwodzie można ubiegać się o podział majątku?

  Jak długo po rozwodzie można ubiegać się o podział majątku?

  Wspólne życie małżeńskie to czas, który powinien trwać do końca życia. Niestety, nie zawsze tak się dzieje, a przyczyn rozwodu jest wiele. J... . . .

  czytaj więcej
 • 05/07/2023

  Rozwód a opieka nad dzieckiem

  Rozwód a opieka nad dzieckiem

  Rozwiązanie małżeństwa zawsze wiąże się z problemem ustalenia kwestii opieki nad dziećmi. Decyzje w tej sprawie podejmuje sąd, biorąc pod uw... . . .

  czytaj więcej
 • 21/07/2023

  Podział mieszkania przy rozwodzie: Co musisz wiedzieć?

  Podział mieszkania przy rozwodzie: Co musisz wiedzieć?

  Rozwód stanowi trudne wyzwanie dla każdej pary, zarówno pod względem emocjonalnym, jak i prawnym. Jednym z najbardziej skomplikowanych zagad... . . .

  czytaj więcej
 • 11/08/2023

  Argumenty do rozwodu

  Argumenty do rozwodu

  Kobieta i mężczyzna wstępując w związek małżeński muszą mieć świadomość, że ich związek pozostaje pod nadzorem państwa. Stąd rozwiązanie mał... . . .

  czytaj więcej
 • 01/09/2023

  Odpis wyroku rozwodowego. Dlaczego warto go mieć?

  Odpis wyroku rozwodowego. Dlaczego warto go mieć?

  Odpis wyroku rozwodowego jest dokumentem, który w kontekście prawnym, potwierdza rozwiązanie związku małżeńskiego. Jest to oficjalne świadec... . . .

  czytaj więcej
 • 14/12/2021

  Rodzina - jak separacja prawna wpływa na rodzinę

  Separacja: jak prawnie uregulować rozstanie małżonków?

  Kiedy relacja dwóch osób staje się bardzo burzliwa i często pojawiają się konflikty, wyjściem z sytuacji jest separacja. . . .

  czytaj więcej
 • 27/01/2022

  Alimenty na byłego małżonka | Adwokat Dariusz Biela | Prawo Rodzinne | Mediacje

  Kiedy należą się alimenty od byłego małżonka?

  Rozwód nie musi oznaczać pogorszenia się stopy życiowej tej osoby, która miała mniejszy wkład w dochody w trakcie trwania małżeństwa. . . .

  czytaj więcej
 • 26/08/2022

  Podział majątku dorobkowego małżonków po rozwodzie - Dariusz Biela Adwokat

  Podział majątku dorobkowego małżonków po rozwodzie - Dariusz Biela Adwokat

  Jak rozwiązać problem podziału majątku dorobkowego małżonków po rozwodzie?   . . .

  czytaj więcej
 • 02/11/2022

  Jaki jest termin na złożenie odpowiedzi na pozew o rozwód?

  Jaki jest termin na złożenie odpowiedzi na pozew o rozwód?

  Jaki jest termin na złożenie odpowiedzi na pozew o rozwód? . . .

  czytaj więcej
 • 03/03/2023

  Jak napisać pozew o rozwód?

  Jak napisać pozew o rozwód?

  Jak napisać pozew o rozwód? . . .

  czytaj więcej
 • 27/03/2023

  Jak zabezpieczyć alimenty na czas trwania postępowania w sądzie?

  Jak zabezpieczyć alimenty na czas trwania postępowania w sądzie?

  Jak zabezpieczyć alimenty na czas trwania postępowania w sądzie? . . .

  czytaj więcej
 • 16/05/2023

  Podział majątku po rozwodzie - co w przypadku wspólnych długów?

  Podział majątku po rozwodzie - co w przypadku wspólnych długów?

  Zagadnienie podziału majątku dorobkowego małżonków szeroko opisałem już na swojej stronie i zapraszam Państwa do lektury. . . .

  czytaj więcej
 • 05/07/2023

  Sprzedaż majątku bez zgody byłego małżonka

  Sprzedaż majątku bez zgody byłego małżonka

  Małżeństwo to nie tylko uczuciowa więź między dwojgiem ludzi, ale również zawiązanie wspólnoty majątkowej. W chwili ślubu oboje małżonkowie... . . .

  czytaj więcej
 • 07/09/2023

  Czy można zrzec się alimentów?

  Czy można zrzec się alimentów?

  W życiu rodzinnym wiele spraw może prowadzić do konieczności poszukiwania porady prawnej. Prawa i obowiązki rodzinne są często złożone, zwła... . . .

  czytaj więcej

Kancelaria Prawa Rodzinnego i Mediacji

Adwokat Dariusz Biela

ul. Kopernika 6/9
42-217 Częstochowa
+48 500 49 46 45
adwokatdariuszbiela@gmail.com

Opłaty za reprezentację i inne usługi realizowane w zakresie prawa rodzinnego, rozwodów, praw do opieki nad dzieckiem, alimentami etc. prosimy kierować na konto: 55 1600 1462 1804 1123 8000 0001 BNP PARIBAS Bank Polska SA SWIFT PPABPLPXXX

Ta strona używa plików Cookies. Dowiedz się więcej o celu ich używania i możliwości zmiany ustawień Cookies w przeglądarce.