Nierówny podział majątku po rozwodzie

Z chwilą orzeczenia rozwodu przez Sąd z mocy prawa dochodzi do zerwania wspólnoty majątkowej powstałej z momentem zawarcia małżeństwa. Ustanie posiadania wspólnego majątku rodzi skomplikowane następstwa w sytuacji materialnej i finansowej rozwiedzionych osób, a w konsekwencji stawia poważne wyzwania. Koniecznym staje się ustalenie co wchodzi w skład majątku wspólnego oraz jego podział. W polskim prawie istnieje domniemanie prawne, że udziały małżonków w majątku wspólnym są równe. W szczególnych sytuacjach można się domagać, aby sąd ustalił nierówne udziały w majątku wspólnym i dokonał nierównego podziału majątku po rozwodzie. W jakich sytuacjach można dokonać nierównego podziału majątku wspólnego małżonków i jak tego dokonać przed sądem, przedstawiam w niniejszym artykule.

Powstanie majątku wspólnego małżonków

Nierówny podział majątku po rozwodzie jest następstwem powstania majątku wspólnego. Majątek ten składa się z wszelkich dóbr materialnych nabytych przez małżonków lub jednego z nich w trakcie małżeństwa objętego wspólnością ustawową. W skład majątku wspólnego nie wchodzą rzeczy nabyte w drodze darowizny lub dziedziczenia. Każdy z małżonków może rozszerzyć skład majątku wspólnego i wnieść rzeczy stanowiące jego wyłączną własność do majątku wspólnego. Wystarczy podpisać stosowną umowę u notariusza rozszerzającą wspólność małżeńską o majątek należący do jednego z małżonków.

Możliwy jest również nierówny podział majątku u notariusza i to w trakcie trwania małżeństwa. Musi się to odbyć za porozumieniem małżonków. Dokonanie nierównego podziału udziałów w majątku wspólnym po rozwodzie wymaga starannego przygotowania, wiedzy i doświadczenia, gdyż sprawa ta należy do najtrudniejszych kategorii spraw sądowych.

O czym warto pamiętać?

Sąd dokona nierównego podziału majątku po rozwodzie, gdy udowodnisz, że były małżonek nie przyczyniał się w sposób rażący i uporczywy do powstania bądź zwiększenia majątku stosownie do swoich możliwości zarobkowych i sił. Nierówny podział majątku po rozwodzie może również nastąpić, gdy jeden z małżonków osiągał znacznie wyższe dochody. Należy wykazać znaczną dysproporcję w przyczynianiu się do powstania majątku wspólnego. Wniesienie spadku i darowizny do majątku wspólnego można również podnieść jako argument do nierównego podziału udziałów w majątku wspólnym. Są i negatywne przesłanki ustalenia nierównych udziałów. Hazard, nałóg, niepodejmowanie pracy, trwonienie majątku przez jednego z małżonków może być podstawą do domagania się przez drugiego małżonka nierównego podziału majątku po rozwodzie. Wychowywanie dzieci, prowadzenie domu również wlicza się do pomnażania majątku wspólnego w małżeństwie i może stanowić podstawę do nierównego podziału majątku wspólnego w sytuacji braku starannego przyczyniania się do zabezpieczenia interesów majątkowych przez jednego z małżonków. Przyczynienie się w znacznym stopniu do zakupu w nieruchomości - domu, mieszkania, nakłady na remont są również podstawą do domagania się nierównego podziału majątku po rozwodzie.

Jak dokonać nierównego podziału majątku?

W celu dokonania nierównego podziału majątku wspólnego po rozwodzie należy wnieść sprawę do Sądu Rejonowego. Sprawę należy starannie przygotować. Musimy udowodnić przed sądem, że nasz wkład w powstanie majątku wspólnego był większy od 50% i należy nam się większa część majątku, który powstał podczas trwania małżeństwa. To Ty zasługujesz, aby sąd przyznał Ci ponad połowę majątku powstałego w czasie trwania małżeństwa. Może to być 60%, 75%, czy też 90% całego majątku powstałego w małżeństwie. Stosownie do tego, co można przed sądem udowodnić. Ustalenie proporcji udziałów w majątku wspólnym jest bardzo ważne, gdyż według ustalonych przez sąd udziałów będzie dzielony cały majątek, obliczane spłaty i dopłaty.

Profesjonalna pomoc

Dokonanie nierównego podziału majątku po rozwodzie to prawdziwa sztuka. Stąd koniecznym jest skorzystanie z pomocy specjalizującego się w sprawach o podział majątku wspólnego adwokata. Doświadczenie to klucz do rozwiązania problemu nierównego podziału majątku po rozwodzie. Przy wsparciu adwokata o solidnej wiedzy prawnej i umiejętnościach negocjacyjnych, możesz uniknąć zbędnych sporów i wydania bez potrzeby dużej kwoty pieniędzy. Postępowanie sądowe o dokonanie nierównego podziału udziałów w majątku wspólnym wymaga opinii biegłych, które są kosztowne, a ich wycena niepewna. Stąd również warto rozważyć mediację i ugodowe załatwienie sprawy.

Rzetelne i profesjonalne przygotowanie sprawy daje gwarancję sukcesu i uzyskania przed sądem orzeczenia o nierównym podziale majątku wspólnego po rozwodzie zgodnie z oczekiwaniami.

AKTUALNOŚCI

 • 01/09/2023

  Nierówny podział majątku po rozwodzie

  Nierówny podział majątku po rozwodzie

  Z chwilą orzeczenia rozwodu przez Sąd z mocy prawa dochodzi do zerwania wspólnoty majątkowej powstałej z momentem zawarcia małżeństwa. Ustan... . . .

  czytaj więcej
 • 01/09/2023

  Odpis wyroku rozwodowego. Dlaczego warto go mieć?

  Odpis wyroku rozwodowego. Dlaczego warto go mieć?

  Odpis wyroku rozwodowego jest dokumentem, który w kontekście prawnym, potwierdza rozwiązanie związku małżeńskiego. Jest to oficjalne świadec... . . .

  czytaj więcej
 • 26/08/2022

  Podział majątku dorobkowego małżonków po rozwodzie - Dariusz Biela Adwokat

  Podział majątku dorobkowego małżonków po rozwodzie - Dariusz Biela Adwokat

  Jak rozwiązać problem podziału majątku dorobkowego małżonków po rozwodzie?   . . .

  czytaj więcej
 • 30/01/2023

  Jak przebiega sprawa o separację?

  Jak przebiega sprawa o separację?

  Jak przebiega sprawa o separację?  . . .

  czytaj więcej
 • 13/03/2023

  Jak przygotować się do rozprawy rozwodowej?

  Jak przygotować się do rozprawy rozwodowej?

  Jak przygotować się do rozprawy rozwodowej? . . .

  czytaj więcej
 • 28/04/2023

  Jak napisać apelację od wyroku w sprawie o rozwód?

  Jak napisać apelację od wyroku w sprawie o rozwód?

  W dzisiejszych czasach coraz więcej osób decyduje się na rozwód. Jednakże proces ten, zwłaszcza jeśli mowa o rozwodzie z winy drugiej strony... . . .

  czytaj więcej
 • 16/05/2023

  Zabezpieczenie alimentów

  Zabezpieczenie alimentów

  Instytucja prawa - zwana zabezpieczeniem - jest bardzo pomocna, gdy wnosisz sprawę do sądu o zasądzenie alimentów lub orzeczenie rozwodu. Za... . . .

  czytaj więcej
 • 21/07/2023

  Opieka naprzemienna

  Opieka naprzemienna

  Rozstanie rodziców małoletnich dzieci rodzi wiele problemów, w tym ten najistotniejszy - sprawowanie opieki naprzemiennej i pieczy nad dzieć... . . .

  czytaj więcej
 • 07/09/2023

  Czy dziecko może być świadkiem w sprawie rozwodowej?

  Czy dziecko może być świadkiem w sprawie rozwodowej?

  W ostatnich latach liczba rozwodów zwiększa się z roku na rok, dlatego pytanie o rolę dziecka w procesie sądowym staje się coraz bardziej is... . . .

  czytaj więcej
 • 13/01/2022

  Rodzina żyjąca w konkubinacie

  Rozliczenie konkubinatu – najważniejsze informacje

  Polskie prawo praktycznie nie uregulowało związków konkubenckich. Stąd rozliczenie takiego związku po jego ustaniu nastręcza wiele problemów... . . .

  czytaj więcej
 • 02/08/2022

  Uznanie, ustalenie i zaprzeczenie ojcostwa – podstawowe aspekty prawne

  Uznanie, ustalenie i zaprzeczenie ojcostwa – podstawowe aspekty prawne

  Uznanie, ustalenie i zaprzeczenie ojcostwa to zagadnienia, z którymi często można się spotkać w sprawach rodzinnych. Niektóre osoby zabiegaj... . . .

  czytaj więcej
 • 24/01/2023

  Kiedy można uzyskać alimenty wstecz?

  Kiedy można uzyskać alimenty wstecz?

  Kiedy można uzyskać alimenty wstecz? . . .

  czytaj więcej
 • 15/02/2023

  Rozwód bez orzekania o winie czy z orzeczeniem o winie?

  Rozwód bez orzekania o winie czy z orzeczeniem o winie?

  Rozwód bez orzekania o winie czy z orzeczeniem o winie? . . .

  czytaj więcej
 • 28/04/2023

  Jak długo po rozwodzie można ubiegać się o podział majątku?

  Jak długo po rozwodzie można ubiegać się o podział majątku?

  Wspólne życie małżeńskie to czas, który powinien trwać do końca życia. Niestety, nie zawsze tak się dzieje, a przyczyn rozwodu jest wiele. J... . . .

  czytaj więcej
 • 05/07/2023

  Rozwód a opieka nad dzieckiem

  Rozwód a opieka nad dzieckiem

  Rozwiązanie małżeństwa zawsze wiąże się z problemem ustalenia kwestii opieki nad dziećmi. Decyzje w tej sprawie podejmuje sąd, biorąc pod uw... . . .

  czytaj więcej
 • 21/07/2023

  Podział mieszkania przy rozwodzie: Co musisz wiedzieć?

  Podział mieszkania przy rozwodzie: Co musisz wiedzieć?

  Rozwód stanowi trudne wyzwanie dla każdej pary, zarówno pod względem emocjonalnym, jak i prawnym. Jednym z najbardziej skomplikowanych zagad... . . .

  czytaj więcej
 • 11/08/2023

  Argumenty do rozwodu

  Argumenty do rozwodu

  Kobieta i mężczyzna wstępując w związek małżeński muszą mieć świadomość, że ich związek pozostaje pod nadzorem państwa. Stąd rozwiązanie mał... . . .

  czytaj więcej
 • 14/12/2021

  Rodzina - jak separacja prawna wpływa na rodzinę

  Separacja: jak prawnie uregulować rozstanie małżonków?

  Kiedy relacja dwóch osób staje się bardzo burzliwa i często pojawiają się konflikty, wyjściem z sytuacji jest separacja. . . .

  czytaj więcej
 • 27/01/2022

  Alimenty na byłego małżonka | Adwokat Dariusz Biela | Prawo Rodzinne | Mediacje

  Kiedy należą się alimenty od byłego małżonka?

  Rozwód nie musi oznaczać pogorszenia się stopy życiowej tej osoby, która miała mniejszy wkład w dochody w trakcie trwania małżeństwa. . . .

  czytaj więcej
 • 02/11/2022

  Jaki jest termin na złożenie odpowiedzi na pozew o rozwód?

  Jaki jest termin na złożenie odpowiedzi na pozew o rozwód?

  Jaki jest termin na złożenie odpowiedzi na pozew o rozwód? . . .

  czytaj więcej
 • 03/03/2023

  Jak napisać pozew o rozwód?

  Jak napisać pozew o rozwód?

  Jak napisać pozew o rozwód? . . .

  czytaj więcej
 • 27/03/2023

  Jak zabezpieczyć alimenty na czas trwania postępowania w sądzie?

  Jak zabezpieczyć alimenty na czas trwania postępowania w sądzie?

  Jak zabezpieczyć alimenty na czas trwania postępowania w sądzie? . . .

  czytaj więcej
 • 16/05/2023

  Podział majątku po rozwodzie - co w przypadku wspólnych długów?

  Podział majątku po rozwodzie - co w przypadku wspólnych długów?

  Zagadnienie podziału majątku dorobkowego małżonków szeroko opisałem już na swojej stronie i zapraszam Państwa do lektury. . . .

  czytaj więcej
 • 05/07/2023

  Sprzedaż majątku bez zgody byłego małżonka

  Sprzedaż majątku bez zgody byłego małżonka

  Małżeństwo to nie tylko uczuciowa więź między dwojgiem ludzi, ale również zawiązanie wspólnoty majątkowej. W chwili ślubu oboje małżonkowie... . . .

  czytaj więcej
 • 07/09/2023

  Czy można zrzec się alimentów?

  Czy można zrzec się alimentów?

  W życiu rodzinnym wiele spraw może prowadzić do konieczności poszukiwania porady prawnej. Prawa i obowiązki rodzinne są często złożone, zwła... . . .

  czytaj więcej

Kancelaria Prawa Rodzinnego i Mediacji

Adwokat Dariusz Biela

ul. Kopernika 6/9
42-217 Częstochowa
+48 500 49 46 45
adwokatdariuszbiela@gmail.com

Opłaty za reprezentację i inne usługi realizowane w zakresie prawa rodzinnego, rozwodów, praw do opieki nad dzieckiem, alimentami etc. prosimy kierować na konto: 55 1600 1462 1804 1123 8000 0001 BNP PARIBAS Bank Polska SA SWIFT PPABPLPXXX

Ta strona używa plików Cookies. Dowiedz się więcej o celu ich używania i możliwości zmiany ustawień Cookies w przeglądarce.