Opieka naprzemienna

Opieka naprzemienna

Rozstanie rodziców małoletnich dzieci rodzi wiele problemów, w tym ten najistotniejszy - sprawowanie opieki naprzemiennej i pieczy nad dziećmi. Rozwód rodziców lub ich rozstanie w przypadku nieformalnego związku powoduje konieczność uregulowania opieki nad dziećmi. Rodzice sami na mocy wzajemnego porozumienia mogą ustalić kwestię związaną z opieką naprzemienną, oraz ze sprawowaniem codziennej opieki i pieczy nad dziećmi. W braku porozumienia i w sytuacji, kiedy mamy do czynienia z opieką naprzemienną a konfliktem rodziców, kwestii opieki nad małoletnimi dziećmi pozostaje jedynie droga sądowa. To sąd orzeknie, jak będzie wyglądać sprawowanie naprzemiennej opieki nad dzieckiem. Rozwiązanie to jest zawsze obarczone ryzykiem, że opieka ustalona przez Sąd będzie niezgodna z oczekiwaniami rodziców oraz samych dzieci. Moje doświadczenie wskazuje na to, że opieka naprzemienna jest zgodna z dobrem dziecka, stąd pojawia się pytanie - czy opieka naprzemienna jest dobra dla dziecka? Sprawowanie opieki naprzemiennej jest najlepszym rozwiązaniem dla rodziców. Ustalenie opieki naprzemiennej możliwe jest praktycznie, gdy rodzice mieszkają w niedalekiej odległości. Dziecko uczęszcza do jednej szkoły i ma jedno życiowe centrum, o czym warto pamiętać.

Naprzemienna opieka nad dzieckiem

Prowadząc sprawy rozwodowe, najczęściej w imieniu moich klientów ustalam opiekę naprzemienną w powtarzających się cyklicznie okresach tygodniowych. Wydaje się, że opieka naprzemienna dla dobra dziecka w tygodniowych okresach pobytu małoletniego u jednego z rodziców jest optymalna. Przykładowo sąd ustala opiekę naprzemienną w następujący sposób:

„każdy z rodziców będzie naprzemiennie sprawował opiekę nad obojgiem małoletnich dzieci w ten sposób, że małoletni zamieszkiwać będą z każdym z rodziców w powtarzających się, następujących po sobie okresach: przez jeden tydzień poczynając od piątku bezpośrednio po zakończeniu zajęć w placówkach oświatowych lub od godziny 15:00 jeżeli tych zajęć nie będzie do kolejnego piątku do rozpoczęcia zajęć w placówkach oświatowych, lub do godziny 15:00 jeżeli tych zajęć nie będzie, przyjmując, że rodzic, który kończyć będzie opiekę nad dziećmi odprowadzi małoletnich do miejsca zamieszkania rodzica rozpoczynającego opiekę”

Rodzice mogą również ustalić w sposób szczegółowy opiekę naprzemienną podczas wakacji, ferii zimowych świąt i długich weekendów, urodzin dzieci.

Opieka naprzemienna, a ustalenie alimentów

Ustalając opiekę naprzemienną, sąd najczęściej nie ustala alimentów, lecz może obowiązek alimentacyjny ustanowić. Jest to zależne od konkretnej sytuacji lub od zgody jednego z rodziców. Regułą jest, że każdy rodzic ponoszą pełne koszty utrzymania dziecka podczas pobytu małoletniego u niego. Większe wydatki i zakupy rodzice ponoszą po połowie.

Wakacje z dzieckiem opłaca rodzic, z którym dziecko przebywa na wakacjach. Ważne jest, aby zasady ponoszenia większych wydatków były zgodnie ustalone przez rodziców. Warto miarkować wydatki, tak aby ich wysokość była do zaakceptowania dla obojga rodziców.

Opieka naprzemienna a konflikt rodziców

Powszechnie uważa się, że konflikt rodziców sprzeciwia się ustanowieniu opieki naprzemiennej jako sprzecznej z dobrem małoletnich dzieci. Rodzice, którzy nie są w stanie porozumieć się co do sposobu sprawowania opieki i pieczy nad dziećmi, nie poradzą sobie w sprawowaniu opieki naprzemiennej. Przy opiece naprzemiennej dobro dziecka wymaga współpracy rodziców.

Na podstawie mojego długoletniego doświadczenia jako adwokata specjalizującego się w sprawach rodzinnych mogę stwierdzić, że niekoniecznie konflikt rodziców jest sprzeczny z ustanowieniem opieki naprzemiennej. Wręcz odwrotnie. Opieka naprzemienna nad dzieckiem często motywuje i zmusza rodziców do podjęcia współpracy i wygasza ich konflikt. Stąd nawet przy negatywnej opinii biegłych psychologów warto walczyć o opiekę naprzemienną przed sądem, gdyż często, gdy występuje konflikt rodziców, ta forma sprawowania opieki jest najlepsza dla dzieci. Nie ma żadnych reguł i stałych wzorców. Wszystko zależy od okoliczności konkretnej sprawy i od osoby sędziego. Dobry adwokat rozwodowy może wiele zdziałać w tego typu sprawach.

Warto również doprowadzić do wysłuchania dziecka, szczególnie gdy jest już nastolatkiem i poznać jego zdanie wobec ustalenia opieki naprzemiennej. Zdanie dziecka winno być poważnie brane pod uwagę zarówno przez Sąd, jak i rodziców.

Czy opieka naprzemienna jest dobra dla dziecka

Opieka naprzemienna jest dobra dla dziecka - jest to najlepsze rozwiązanie zarówno dla dobra dziecka, jak i dla rodziców. Ten typ opieki ma znacznie więcej zalet niż wad. Wszystko zależy od rodziców i trochę od dzieci. Gdy dzieci również po rozstaniu rodziców chcą dzielić swój czas pomiędzy nimi, to jest to najlepsze rozwiązanie. Opieka naprzemienna jest zgodna z dobrem dzieci, gdyż pozwala na zminimalizowanie negatywnych skutków rozstania.

Rozwód jest traumatycznym przeżyciem nie tylko dla dorosłych, ale szczególnie dla dzieci.

Naprzemienna opieka nad dzieckiem i zgodne sprawowanie władzy rodzicielskiej oraz wychowywanie dzieci pozwala na zapewnienie małoletnim normalnego życia pomimo rozstania rodziców.

W celu ustalenia opieki naprzemiennej dla dobra dziecka dobrym pomysłem jest skorzystanie z pomocy adwokata z zakresu prawa rodzinnego w celu sporządzenia planu wychowawczego i ustalenia reguł w naprzemiennej opieki nad dzieckiem.

AKTUALNOŚCI

 • 01/09/2023

  Nierówny podział majątku po rozwodzie

  Nierówny podział majątku po rozwodzie

  Z chwilą orzeczenia rozwodu przez Sąd z mocy prawa dochodzi do zerwania wspólnoty majątkowej powstałej z momentem zawarcia małżeństwa. Ustan... . . .

  czytaj więcej
 • 01/09/2023

  Odpis wyroku rozwodowego. Dlaczego warto go mieć?

  Odpis wyroku rozwodowego. Dlaczego warto go mieć?

  Odpis wyroku rozwodowego jest dokumentem, który w kontekście prawnym, potwierdza rozwiązanie związku małżeńskiego. Jest to oficjalne świadec... . . .

  czytaj więcej
 • 26/08/2022

  Podział majątku dorobkowego małżonków po rozwodzie - Dariusz Biela Adwokat

  Podział majątku dorobkowego małżonków po rozwodzie - Dariusz Biela Adwokat

  Jak rozwiązać problem podziału majątku dorobkowego małżonków po rozwodzie?   . . .

  czytaj więcej
 • 30/01/2023

  Jak przebiega sprawa o separację?

  Jak przebiega sprawa o separację?

  Jak przebiega sprawa o separację?  . . .

  czytaj więcej
 • 13/03/2023

  Jak przygotować się do rozprawy rozwodowej?

  Jak przygotować się do rozprawy rozwodowej?

  Jak przygotować się do rozprawy rozwodowej? . . .

  czytaj więcej
 • 28/04/2023

  Jak napisać apelację od wyroku w sprawie o rozwód?

  Jak napisać apelację od wyroku w sprawie o rozwód?

  W dzisiejszych czasach coraz więcej osób decyduje się na rozwód. Jednakże proces ten, zwłaszcza jeśli mowa o rozwodzie z winy drugiej strony... . . .

  czytaj więcej
 • 16/05/2023

  Zabezpieczenie alimentów

  Zabezpieczenie alimentów

  Instytucja prawa - zwana zabezpieczeniem - jest bardzo pomocna, gdy wnosisz sprawę do sądu o zasądzenie alimentów lub orzeczenie rozwodu. Za... . . .

  czytaj więcej
 • 21/07/2023

  Opieka naprzemienna

  Opieka naprzemienna

  Rozstanie rodziców małoletnich dzieci rodzi wiele problemów, w tym ten najistotniejszy - sprawowanie opieki naprzemiennej i pieczy nad dzieć... . . .

  czytaj więcej
 • 07/09/2023

  Czy dziecko może być świadkiem w sprawie rozwodowej?

  Czy dziecko może być świadkiem w sprawie rozwodowej?

  W ostatnich latach liczba rozwodów zwiększa się z roku na rok, dlatego pytanie o rolę dziecka w procesie sądowym staje się coraz bardziej is... . . .

  czytaj więcej
 • 13/01/2022

  Rodzina żyjąca w konkubinacie

  Rozliczenie konkubinatu – najważniejsze informacje

  Polskie prawo praktycznie nie uregulowało związków konkubenckich. Stąd rozliczenie takiego związku po jego ustaniu nastręcza wiele problemów... . . .

  czytaj więcej
 • 02/08/2022

  Uznanie, ustalenie i zaprzeczenie ojcostwa – podstawowe aspekty prawne

  Uznanie, ustalenie i zaprzeczenie ojcostwa – podstawowe aspekty prawne

  Uznanie, ustalenie i zaprzeczenie ojcostwa to zagadnienia, z którymi często można się spotkać w sprawach rodzinnych. Niektóre osoby zabiegaj... . . .

  czytaj więcej
 • 24/01/2023

  Kiedy można uzyskać alimenty wstecz?

  Kiedy można uzyskać alimenty wstecz?

  Kiedy można uzyskać alimenty wstecz? . . .

  czytaj więcej
 • 15/02/2023

  Rozwód bez orzekania o winie czy z orzeczeniem o winie?

  Rozwód bez orzekania o winie czy z orzeczeniem o winie?

  Rozwód bez orzekania o winie czy z orzeczeniem o winie? . . .

  czytaj więcej
 • 28/04/2023

  Jak długo po rozwodzie można ubiegać się o podział majątku?

  Jak długo po rozwodzie można ubiegać się o podział majątku?

  Wspólne życie małżeńskie to czas, który powinien trwać do końca życia. Niestety, nie zawsze tak się dzieje, a przyczyn rozwodu jest wiele. J... . . .

  czytaj więcej
 • 05/07/2023

  Rozwód a opieka nad dzieckiem

  Rozwód a opieka nad dzieckiem

  Rozwiązanie małżeństwa zawsze wiąże się z problemem ustalenia kwestii opieki nad dziećmi. Decyzje w tej sprawie podejmuje sąd, biorąc pod uw... . . .

  czytaj więcej
 • 21/07/2023

  Podział mieszkania przy rozwodzie: Co musisz wiedzieć?

  Podział mieszkania przy rozwodzie: Co musisz wiedzieć?

  Rozwód stanowi trudne wyzwanie dla każdej pary, zarówno pod względem emocjonalnym, jak i prawnym. Jednym z najbardziej skomplikowanych zagad... . . .

  czytaj więcej
 • 11/08/2023

  Argumenty do rozwodu

  Argumenty do rozwodu

  Kobieta i mężczyzna wstępując w związek małżeński muszą mieć świadomość, że ich związek pozostaje pod nadzorem państwa. Stąd rozwiązanie mał... . . .

  czytaj więcej
 • 14/12/2021

  Rodzina - jak separacja prawna wpływa na rodzinę

  Separacja: jak prawnie uregulować rozstanie małżonków?

  Kiedy relacja dwóch osób staje się bardzo burzliwa i często pojawiają się konflikty, wyjściem z sytuacji jest separacja. . . .

  czytaj więcej
 • 27/01/2022

  Alimenty na byłego małżonka | Adwokat Dariusz Biela | Prawo Rodzinne | Mediacje

  Kiedy należą się alimenty od byłego małżonka?

  Rozwód nie musi oznaczać pogorszenia się stopy życiowej tej osoby, która miała mniejszy wkład w dochody w trakcie trwania małżeństwa. . . .

  czytaj więcej
 • 02/11/2022

  Jaki jest termin na złożenie odpowiedzi na pozew o rozwód?

  Jaki jest termin na złożenie odpowiedzi na pozew o rozwód?

  Jaki jest termin na złożenie odpowiedzi na pozew o rozwód? . . .

  czytaj więcej
 • 03/03/2023

  Jak napisać pozew o rozwód?

  Jak napisać pozew o rozwód?

  Jak napisać pozew o rozwód? . . .

  czytaj więcej
 • 27/03/2023

  Jak zabezpieczyć alimenty na czas trwania postępowania w sądzie?

  Jak zabezpieczyć alimenty na czas trwania postępowania w sądzie?

  Jak zabezpieczyć alimenty na czas trwania postępowania w sądzie? . . .

  czytaj więcej
 • 16/05/2023

  Podział majątku po rozwodzie - co w przypadku wspólnych długów?

  Podział majątku po rozwodzie - co w przypadku wspólnych długów?

  Zagadnienie podziału majątku dorobkowego małżonków szeroko opisałem już na swojej stronie i zapraszam Państwa do lektury. . . .

  czytaj więcej
 • 05/07/2023

  Sprzedaż majątku bez zgody byłego małżonka

  Sprzedaż majątku bez zgody byłego małżonka

  Małżeństwo to nie tylko uczuciowa więź między dwojgiem ludzi, ale również zawiązanie wspólnoty majątkowej. W chwili ślubu oboje małżonkowie... . . .

  czytaj więcej
 • 07/09/2023

  Czy można zrzec się alimentów?

  Czy można zrzec się alimentów?

  W życiu rodzinnym wiele spraw może prowadzić do konieczności poszukiwania porady prawnej. Prawa i obowiązki rodzinne są często złożone, zwła... . . .

  czytaj więcej

Kancelaria Prawa Rodzinnego i Mediacji

Adwokat Dariusz Biela

ul. Kopernika 6/9
42-217 Częstochowa
+48 500 49 46 45
adwokatdariuszbiela@gmail.com

Opłaty za reprezentację i inne usługi realizowane w zakresie prawa rodzinnego, rozwodów, praw do opieki nad dzieckiem, alimentami etc. prosimy kierować na konto: 55 1600 1462 1804 1123 8000 0001 BNP PARIBAS Bank Polska SA SWIFT PPABPLPXXX

Ta strona używa plików Cookies. Dowiedz się więcej o celu ich używania i możliwości zmiany ustawień Cookies w przeglądarce.