Jak napisać apelację od wyroku w sprawie o rozwód?

W dzisiejszych czasach coraz więcej osób decyduje się na rozwód. Jednakże proces ten, zwłaszcza jeśli mowa o rozwodzie z winy drugiej strony, może być długotrwały i skomplikowany. W takiej sytuacji często dochodzi do sporów i konfliktów pomiędzy stronami, które ostatecznie kończą się wyrokiem sądu. W przypadku niezadowolenia z wyroku, istnieje możliwość złożenia apelacji od wyroku rozwodowego.

Co to jest apelacja od wyroku?

Apelacja od wyroku to instytucja prawa procesowego, która daje możliwość stronom postępowania sądowego odwołania się od wyroku wydanego przez sąd pierwszej instancji do sądu drugiej instancji. Innymi słowy, apelacja to skarga na wyrok wydany przez sąd pierwszej instancji. Apelację powinniśmy opłacić tak samo jak pozew o rozwód. Apelacja ma na celu zmianę zaskarżonego wyroku poprzez jego zmianę na naszą korzyść lub jego uchylenia do ponownego rozpoznania przez Sąd I instancji. W apelacji zarzucamy sądowi co naszym zdaniem zrobił źle oraz czego zaniechał, jakich dowodów nie przeprowadził, co w konsekwencji doprowadziło do wydania błędnego wyroku. W apelacji możemy wskazać nowe dowody, ale tylko takie, którymi nie dysponowaliśmy przed sądem I instancji. W przypadku sprawy o rozwód, apelacja może dotyczyć wszelkich kwestii zawartych w wyroku sądu. Można wnieść apelację od całości wyroku lub od jego części w zakresie, w którym nie zgadzamy się z orzeczeniem.

Apelacja może dotyczyć winy za rozkład pożycia małżeńskiego,wysokości alimentów, sprawowania władzy rodzicielskiej, kontaktów z małoletnim dzieckiem.

Kiedy można złożyć apelację od wyroku?

Apelację od wyroku można złożyć w terminie 14 dni od dnia doręczenia odpisu wyroku wraz z uzasadnieniem stronie, która złożyła wniosek o doręczenie i sporządzenie uzasadnienia. Wniosek ten wnosi się w terminie 7 dni od ogłoszenia wyroku przez sąd. Koniecznym jest uzyskanie uzasadnienia wyroku, który chcemy zaskarżyć, aby poznać motywy i dowody którymi kierował się sąd wydając wyrok rozwodowy, który chcemy zaskarżyć.

Jak napisać apelację?

Skonsultuj się z adwokatem

Przed złożeniem apelacji zaleca się skonsultować się z doświadczonym adwokatem, który specjalizuje się w sprawach rozwodowych.. Adwokat pomoże Ci zrozumieć procedurę apelacji, wyjaśni Ci, jakie argumenty mogą być skuteczne w Twojej sytuacji oraz pomoże w zredagowaniu samej apelacji. Napisanie apelacji jest skomplikowane i wymaga wiedzy oraz doświadczenia, aby apelacja mogła odnieść pozytywny skutek.

Zgromadź wszystkie dokumenty i nowe dowody związane z Twoim rozwodem

Przed napisaniem apelacji, zastanów się jakie argumenty możesz przytoczyć, przygotuj dokumenty i inne dowody, których nie można było przedstawić sądowi I instancji, który prowadził Twoją sprawę rozwodową.

Ustal, co chcesz zmienić w treści wyroku rozwodowego

Zanim rozpoczniesz pisanie apelacji, musisz zdecydować, na jakiej podstawie chcesz ją złożyć. Najczęściej, apelacja od wyroku rozwodowego jest składana w celu zmiany orzeczenia sądu w zakresie winy za rozkład pożycia małżeńskiego lub ustalenia wysokości alimentów, wykonywania władzy rodzicielskiej, kontaktów z dziećmi. W zależności od sytuacji, możesz też chcieć złożyć apelację, aby zmienić decyzję dotyczącą opieki nad dziećmi lub ustalenia zasad kontaktów.

Przygotuj zarzuty i uzasadnienie apelacji

W pierwszej kolejności jest koniecznym, ustalenie zarzutów apelacyjnych. Zarzuty co do treści wyroku należy zamieścić w apelacji przed napisaniem uzasadnienia. W zarzutach należy wskazać jakich błędów dopuścił się sąd przy orzekaniu w sprawie rozwodowej. W uzasadnieniu należy przedstawić szczegółowe argumenty, które mają na celu przekonanie sądu, że wyrok rozwodowy powinien zostać zmieniony lub przekazany sądowi I instancji do ponownego rozpoznania i wydania nowego wyroku. Warto pamiętać, że uzasadnienie powinno zawierać jedynie konkretne argumenty i nie powinno być emocjonalne. W uzasadnieniu należy wskazać, co naszym zdaniem Sąd Okręgowy zrobił źle wydając zaskarżony wyrok.

Złóż apelację

Gdy przeanalizujesz wyrok i jego uzasadnienie, które doręczył Ci sąd i przygotujesz wszystko, co niezbędne do napisania apelacji i uznasz, że to właściwy krok, złóż apelację. Apelację wnosimy do właściwego Sądu Apelacyjnego za pośrednictwem Sądu Okręgowego, który wydał wyrok w sprawie rozwodowej.

Pozew rozwód Częstochowa

AKTUALNOŚCI

 • 01/09/2023

  Nierówny podział majątku po rozwodzie

  Nierówny podział majątku po rozwodzie

  Z chwilą orzeczenia rozwodu przez Sąd z mocy prawa dochodzi do zerwania wspólnoty majątkowej powstałej z momentem zawarcia małżeństwa. Ustan... . . .

  czytaj więcej
 • 01/09/2023

  Odpis wyroku rozwodowego. Dlaczego warto go mieć?

  Odpis wyroku rozwodowego. Dlaczego warto go mieć?

  Odpis wyroku rozwodowego jest dokumentem, który w kontekście prawnym, potwierdza rozwiązanie związku małżeńskiego. Jest to oficjalne świadec... . . .

  czytaj więcej
 • 26/08/2022

  Podział majątku dorobkowego małżonków po rozwodzie - Dariusz Biela Adwokat

  Podział majątku dorobkowego małżonków po rozwodzie - Dariusz Biela Adwokat

  Jak rozwiązać problem podziału majątku dorobkowego małżonków po rozwodzie?   . . .

  czytaj więcej
 • 30/01/2023

  Jak przebiega sprawa o separację?

  Jak przebiega sprawa o separację?

  Jak przebiega sprawa o separację?  . . .

  czytaj więcej
 • 13/03/2023

  Jak przygotować się do rozprawy rozwodowej?

  Jak przygotować się do rozprawy rozwodowej?

  Jak przygotować się do rozprawy rozwodowej? . . .

  czytaj więcej
 • 28/04/2023

  Jak napisać apelację od wyroku w sprawie o rozwód?

  Jak napisać apelację od wyroku w sprawie o rozwód?

  W dzisiejszych czasach coraz więcej osób decyduje się na rozwód. Jednakże proces ten, zwłaszcza jeśli mowa o rozwodzie z winy drugiej strony... . . .

  czytaj więcej
 • 16/05/2023

  Zabezpieczenie alimentów

  Zabezpieczenie alimentów

  Instytucja prawa - zwana zabezpieczeniem - jest bardzo pomocna, gdy wnosisz sprawę do sądu o zasądzenie alimentów lub orzeczenie rozwodu. Za... . . .

  czytaj więcej
 • 21/07/2023

  Opieka naprzemienna

  Opieka naprzemienna

  Rozstanie rodziców małoletnich dzieci rodzi wiele problemów, w tym ten najistotniejszy - sprawowanie opieki naprzemiennej i pieczy nad dzieć... . . .

  czytaj więcej
 • 07/09/2023

  Czy dziecko może być świadkiem w sprawie rozwodowej?

  Czy dziecko może być świadkiem w sprawie rozwodowej?

  W ostatnich latach liczba rozwodów zwiększa się z roku na rok, dlatego pytanie o rolę dziecka w procesie sądowym staje się coraz bardziej is... . . .

  czytaj więcej
 • 13/01/2022

  Rodzina żyjąca w konkubinacie

  Rozliczenie konkubinatu – najważniejsze informacje

  Polskie prawo praktycznie nie uregulowało związków konkubenckich. Stąd rozliczenie takiego związku po jego ustaniu nastręcza wiele problemów... . . .

  czytaj więcej
 • 02/08/2022

  Uznanie, ustalenie i zaprzeczenie ojcostwa – podstawowe aspekty prawne

  Uznanie, ustalenie i zaprzeczenie ojcostwa – podstawowe aspekty prawne

  Uznanie, ustalenie i zaprzeczenie ojcostwa to zagadnienia, z którymi często można się spotkać w sprawach rodzinnych. Niektóre osoby zabiegaj... . . .

  czytaj więcej
 • 24/01/2023

  Kiedy można uzyskać alimenty wstecz?

  Kiedy można uzyskać alimenty wstecz?

  Kiedy można uzyskać alimenty wstecz? . . .

  czytaj więcej
 • 15/02/2023

  Rozwód bez orzekania o winie czy z orzeczeniem o winie?

  Rozwód bez orzekania o winie czy z orzeczeniem o winie?

  Rozwód bez orzekania o winie czy z orzeczeniem o winie? . . .

  czytaj więcej
 • 28/04/2023

  Jak długo po rozwodzie można ubiegać się o podział majątku?

  Jak długo po rozwodzie można ubiegać się o podział majątku?

  Wspólne życie małżeńskie to czas, który powinien trwać do końca życia. Niestety, nie zawsze tak się dzieje, a przyczyn rozwodu jest wiele. J... . . .

  czytaj więcej
 • 05/07/2023

  Rozwód a opieka nad dzieckiem

  Rozwód a opieka nad dzieckiem

  Rozwiązanie małżeństwa zawsze wiąże się z problemem ustalenia kwestii opieki nad dziećmi. Decyzje w tej sprawie podejmuje sąd, biorąc pod uw... . . .

  czytaj więcej
 • 21/07/2023

  Podział mieszkania przy rozwodzie: Co musisz wiedzieć?

  Podział mieszkania przy rozwodzie: Co musisz wiedzieć?

  Rozwód stanowi trudne wyzwanie dla każdej pary, zarówno pod względem emocjonalnym, jak i prawnym. Jednym z najbardziej skomplikowanych zagad... . . .

  czytaj więcej
 • 11/08/2023

  Argumenty do rozwodu

  Argumenty do rozwodu

  Kobieta i mężczyzna wstępując w związek małżeński muszą mieć świadomość, że ich związek pozostaje pod nadzorem państwa. Stąd rozwiązanie mał... . . .

  czytaj więcej
 • 14/12/2021

  Rodzina - jak separacja prawna wpływa na rodzinę

  Separacja: jak prawnie uregulować rozstanie małżonków?

  Kiedy relacja dwóch osób staje się bardzo burzliwa i często pojawiają się konflikty, wyjściem z sytuacji jest separacja. . . .

  czytaj więcej
 • 27/01/2022

  Alimenty na byłego małżonka | Adwokat Dariusz Biela | Prawo Rodzinne | Mediacje

  Kiedy należą się alimenty od byłego małżonka?

  Rozwód nie musi oznaczać pogorszenia się stopy życiowej tej osoby, która miała mniejszy wkład w dochody w trakcie trwania małżeństwa. . . .

  czytaj więcej
 • 02/11/2022

  Jaki jest termin na złożenie odpowiedzi na pozew o rozwód?

  Jaki jest termin na złożenie odpowiedzi na pozew o rozwód?

  Jaki jest termin na złożenie odpowiedzi na pozew o rozwód? . . .

  czytaj więcej
 • 03/03/2023

  Jak napisać pozew o rozwód?

  Jak napisać pozew o rozwód?

  Jak napisać pozew o rozwód? . . .

  czytaj więcej
 • 27/03/2023

  Jak zabezpieczyć alimenty na czas trwania postępowania w sądzie?

  Jak zabezpieczyć alimenty na czas trwania postępowania w sądzie?

  Jak zabezpieczyć alimenty na czas trwania postępowania w sądzie? . . .

  czytaj więcej
 • 16/05/2023

  Podział majątku po rozwodzie - co w przypadku wspólnych długów?

  Podział majątku po rozwodzie - co w przypadku wspólnych długów?

  Zagadnienie podziału majątku dorobkowego małżonków szeroko opisałem już na swojej stronie i zapraszam Państwa do lektury. . . .

  czytaj więcej
 • 05/07/2023

  Sprzedaż majątku bez zgody byłego małżonka

  Sprzedaż majątku bez zgody byłego małżonka

  Małżeństwo to nie tylko uczuciowa więź między dwojgiem ludzi, ale również zawiązanie wspólnoty majątkowej. W chwili ślubu oboje małżonkowie... . . .

  czytaj więcej
 • 07/09/2023

  Czy można zrzec się alimentów?

  Czy można zrzec się alimentów?

  W życiu rodzinnym wiele spraw może prowadzić do konieczności poszukiwania porady prawnej. Prawa i obowiązki rodzinne są często złożone, zwła... . . .

  czytaj więcej

Kancelaria Prawa Rodzinnego i Mediacji

Adwokat Dariusz Biela

ul. Kopernika 6/9
42-217 Częstochowa
+48 500 49 46 45
adwokatdariuszbiela@gmail.com

Opłaty za reprezentację i inne usługi realizowane w zakresie prawa rodzinnego, rozwodów, praw do opieki nad dzieckiem, alimentami etc. prosimy kierować na konto: 55 1600 1462 1804 1123 8000 0001 BNP PARIBAS Bank Polska SA SWIFT PPABPLPXXX

Ta strona używa plików Cookies. Dowiedz się więcej o celu ich używania i możliwości zmiany ustawień Cookies w przeglądarce.