Władza rodzicielska

Każde dziecko od chwili narodzin aż do osiągnięcia pełnoletności w wieku 18 lat podlega władzy rodzicielskiej. W mojej pracy adwokata w Częstochowie często prowadzę sprawy dotyczące nie tylko pozbawienia tej władzy, ale również jej ograniczenia lub zawieszenia. Związane jest to najczęściej z będącymi w toku sprawami rozwodowymi, wymagającymi zastosowania jednej z tych opcji. Do chwili wydania wyroku przez sąd prawo do sprawowania opieki nad dzieckiem przysługuje obu rodzicom. Sytuacja ta w pewnych okolicznościach może ulec zmianie.

Czym jest władza rodzicielska i jak wygląda w świetle prawa?

Polskie prawo dokładnie określa, jak powinna wyglądać władza rodzicielska. Zgodnie z definicją to suma wszystkich zachowań, a więc zarówno praw, jak i obowiązków, mających na celu wychowanie dziecka i zapewnienie mu jak najlepszej opieki oraz rozsądne gospodarowanie jego majątkiem, jeśli takim dysponuje. Opieka ta musi odbywać się zgodnie z poszanowaniem jego godności i praw dziecka oraz człowieka. Rodzic jako prawny opiekun podejmuje decyzje w imieniu swojego potomstwa dotyczące leczenia, podejmowanej edukacji czy zasobów finansowych. Rodzic może kierować dzieckiem zgodnie ze swoją wolą, mając na uwadze dobro dziecka i jego rozwój osobisty. Prawny opiekun jednocześnie jest prawnym reprezentantem dziecka wszędzie tam, gdzie jest to wymagane przepisami. W szczególnych przypadkach jednak opiekun może zostać pozbawiony władzy rodzicielskiej i jako doświadczony adwokat z Częstochowy podejmuję się również takich spraw.

Dlaczego sąd wydaje wyrok pozbawienia władzy rodzicielskiej?

Zmiany w sprawowaniu opieki nad dzieckiem mogą zostać zasądzone, jeśli dotychczasowa sytuacja zagraża dobru dziecka. Pozbawienie władzy rodzicielskiej w sprawach prowadzonych przez adwokata z Częstochowy czasem dotyczą nie jednego z opiekunów, ale obojga. Sąd podejmując decyzję odnośnie władzy rodzicielskiej zawsze kieruje się dobrem małoletniego dziecka.

Najczęstszym powodem jednostronnego wnioskowania o ograniczenie władzy rodzicielskiej jest sytuacja, w której partnerzy po rozwodzie żyją oddzielnie. Zasadnym jest wtedy ograniczenie do pewnego stopnia sprawowania opieki jednej ze stron na rzecz drugiej, aby zaprowadzić ład w nowym życiu dziecka i pomóc mu się oswoić z nowym stanem rzeczy. Takie ograniczenie praw jest zawsze ustalane i dopasowywane do potrzeb i możliwości zarówno opiekunów, jak i samych dzieci.

Bywa jednak, że opieka nad potomkami jest niewłaściwa lub niedostateczna, na przykład w chwili, kiedy rodzice borykają się problemem alkoholowym lub narkotykowym, cierpią na przewlekłe choroby psychiczne lub są niezdolni do wypełniania swoich powinności względem dziecka. W takich wypadkach władza rodzicielska zwykle przy udziale adwokata w Częstochowie zostaje ograniczona, a pomoc w sprawowaniu opieki nad dzieckiem przypada przydzielonemu kuratorowi sądowemu. Władza ta może zostać też czasowo zawieszona, gdy stan zdrowia nie pozwala rodzicowi podjąć się codziennej opieki nad dzieckiem.

Ostateczną decyzją jest pozbawienie władzy rodzicielskiej. W mojej karierze adwokata w Częstochowie zawsze takie sprawy były najtrudniejsze dla samych dzieci. Niemniej odseparowanie ich od rodziców nadużywających swojej władzy i zaniedbujących je jest absolutnie konieczne dla ich dobra, zdrowia psychicznego, emocjonalnego i dalszego, prawidłowego rozwoju, które dalej odbywa się w bardziej sprzyjających warunkach i okolicznościach.

Należy pamiętać, że gdy ustaną przyczyny ograniczenia lub pozbawienia władzy rodzicielskiej każdy z rodziców może wnieść do sądu wniosek o przywrócenie całości praw do dziecka. Skomplikowany charakter tych spraw wymaga skorzystania z pomocy adwokata w Częstochowie.

Sprawy z zakresu władzy rodzicielskiej

Do sądu wpływają zazwyczaj dwa rodzaje wniosków o rozstrzygnięcie kwestii władzy rodzicielskiej. Jako adwokat z Częstochowy, posiadający odpowiednie doświadczenie w tej materii, prowadzę każdą z nich. Większość spraw związanych jest z ustaniem związku małżeńskiego, w wyniku którego konieczne jest rozstrzygnięcie najważniejszych kwestii, dotychczas dotyczących obojga partnerów i spoczywających na ich wspólnych barkach, jak wychowanie i opieka nad wspólnym potomstwem. Drugim typem spraw są samodzielnie wpływające do sądu wnioski, najczęściej związane z ograniczaniem lub pozbawieniem władzy rodzicielskiej danego rodzica z konkretnych względów. Każda sprawa rozstrzygana jest indywidualnie, a czas jej trwania i przebieg zależny jest od bardzo wielu czynników.

Sprawdź Także: pozew rozwód częstochowa | adwokat częstochowa sprawy rodzinne | zakaz kontaktów z dzieckiem adwokat częstochowa | alimenty adwokat częstochowa

Kancelaria Prawa Rodzinnego i Mediacji

Adwokat Dariusz Biela

ul. Kopernika 6/9
42-217 Częstochowa
+48 500 49 46 45
adwokatdariuszbiela@gmail.com

Opłaty za reprezentację i inne usługi realizowane w zakresie prawa rodzinnego, rozwodów, praw do opieki nad dzieckiem, alimentami etc. prosimy kierować na konto: 55 1600 1462 1804 1123 8000 0001 BNP PARIBAS Bank Polska SA SWIFT PPABPLPXXX

Ta strona używa plików Cookies. Dowiedz się więcej o celu ich używania i możliwości zmiany ustawień Cookies w przeglądarce.