Kontakty z dziećmi

Nieodłącznym i często bardzo trudnym etapem dla stron uczestniczących w sprawie rozwodowej jest ustalenie zasad i częstotliwości kontaktów rodziców z dziećmi. Jako adwokat, w Częstochowie prowadzę bardzo dużo spraw kończących się ostateczne ustaleniem przez sąd miejsca pobytu wspólnych dzieci oraz widzenia się z nimi przez jedną ze stron rozwodu. W przypadku sprawy rozwodowej, konieczne jest ustalenie przez sąd miejsca pobytu dziecka. Stąd wynajęcie adwokata jest bardzo ważne. Dzięki mojemu wsparciu i znajomości tematu mam możliwość znalezienia odpowiednich argumentów, przemawiających na korzyść rodzica, którego reprezentuję i ustalić miejsce zamieszkania dziecka i sprawę kontaktów z małoletnim potomstwem.

Kto może ubiegać się o ustalenie kontaktów z dziećmi?

Przeważająca część spraw związanych z ustaleniem kontaktu z dzieckiem jako adwokat w Częstochowie prowadzę w związku ze sprawami rozwodowymi. Nie wyklucza to jednak innych sytuacji, kiedy taki wniosek wpływa do sądu rodzinnego. Każdy z rodziców lub opiekunów prawnych dzieci może w dowolnej chwili wnieść do sądu wniosek o uregulowanie kontaktów z dziećmi, lub o zmianę już ustalonych kontaktów z dzieckiem.

Wniosek do sądu można wnieść w sytuacji, w której z jakichś względów są utrudnione spotkania ze swoim potomstwem oraz w razie konieczności przywrócenia kontaktów w sprawach, w których zastosowano ograniczenie w kontaktach. Sprawę do sądu można skierować w celu dokładnego ustalenia terminów spotkań ze swoimi dziećmi. Również wynik spraw rozwodowych, kończących się przydzieleniem opieki jednemu z rodziców, może ulec zmianie w dowolnym czasie. Jeśli jedna ze stron czuje się pokrzywdzona wyrokiem sądu, może wnioskować o zmiany w sposobie kontaktu z dziećmi. Adwokaci w Częstochowie podejmują też analogiczne sprawy wnoszone przez dziadków, mających trudność w umawianiu się na spotkania ze swoimi wnukami.

Tego rodzaju rozprawy są bardzo delikatne i trudne szczególnie dla samych dzieci, dlatego praktycznie w każdym wypadku wymagają opinii wydanej przez Rodzinny Ośrodek Diagnostyczno-Konsultacyjny. Wszelkie decyzje podejmowane są z uwzględnieniem dobra małoletnich dzieci.

W jakich sytuacjach sąd wydaje zakaz kontaktów z dzieckiem?

Na mocy art. 113² §1 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego, w wyjątkowych sytuacjach sąd może wydać wyrok zakazujący kontaktów z dzieckiem. Jako doświadczony adwokat z Częstochowy prowadziłem wiele spraw, w których sąd, biorąc pod uwagę wszelkie okoliczności, nie zgadzał się na utrzymywanie kontaktów dziecka z rodzicem. Najczęściej prawa rodzicielskie czy możliwość spotykania się z dziećmi są ograniczone w chwili zapadnięcia wyroku skazującego opiekuna na odbycie kary pozbawienia wolności lub mającego udokumentowane choroby psychiczne. Zakaz zbliżania się do dzieci otrzymują też byli opiekunowie, którym udowodniono znęcanie się nad potomstwem lub molestowanie, ale też tacy, których cechy charakteru mogą znacząco, negatywnie oddziaływać na delikatną psychikę dziecka.

Jak będzie przebiegać sprawa o ustalenie kontaktów z dzieckiem?

Przebieg każdego postępowania ma podobną konstrukcję. Adwokat z Częstochowy składa wniosek do Sądu w imieniu rodzica lub po wpłynięciu do sądu wniosku o uregulowanie kwestii kontaktów z dziećmi, adwokat z Częstochowy pomaga drugiej ze stron odpowiedzieć na otrzymane pismo. Po tym ma miejsce postępowanie dowodowe przed sądem, w którym najważniejszym elementem jest opinia wystawiona przez biegłego psychiatrę i psychologa sądowego. Czas trwania i ilość rozpraw jest zależna od bardzo różnych czynników, jak stopień skomplikowania sprawy czy ilość dowodów. Jeśli stroną wnioskującą jest sam rodzic chcący ustalić zasady kontaktów z dziećmi, to wraz z adwokatem z Częstochowy w piśmie do sądu wskazuje ramy czasowe, w jakich chciałby zajmować się dzieckiem.

Trzeba jednak pamiętać, że każdy przypadek jest jednak inny i należy rozpatrywać go indywidualnie.

Sprawdź Także: władza rodzicielska adwokat częstochowa | adwokat częstochowa sprawy rodzinne | alimenty adwokat częstochowa | adwokat rozwodowy częstochowa

Kancelaria Prawa Rodzinnego i Mediacji

Adwokat Dariusz Biela

ul. Kopernika 6/9
42-217 Częstochowa
+48 500 49 46 45
adwokatdariuszbiela@gmail.com

Opłaty za reprezentację i inne usługi realizowane w zakresie prawa rodzinnego, rozwodów, praw do opieki nad dzieckiem, alimentami etc. prosimy kierować na konto: 55 1600 1462 1804 1123 8000 0001 BNP PARIBAS Bank Polska SA SWIFT PPABPLPXXX

Ta strona używa plików Cookies. Dowiedz się więcej o celu ich używania i możliwości zmiany ustawień Cookies w przeglądarce.