Zabezpieczenie alimentów

Instytucja prawa - zwana zabezpieczeniem - jest bardzo pomocna, gdy wnosisz sprawę do sądu o zasądzenie alimentów lub orzeczenie rozwodu. Zabezpieczenie roszczenia alimentacyjnego dotyczy zarówno alimentów na dzieci, jak i również i na jednego z małżonków oraz na zaspokajanie potrzeb rodziny. Wniosek o zabezpieczenie alimentów gwarantuje zabezpieczenie podstawowych potrzeb osoby uprawnionej na czas trwania sprawy przed sądem. Z takim wnioskiem może wystąpić również małżonek, gdy domaga się alimentów na siebie od drugiego małżonka. Najczęściej ma to miejsce w sprawach o rozwód. Dotyczy to również spraw o zaspokojenie potrzeb rodziny, czyli alimentów na dzieci i małżonka w sytuacji, gdy drugi małżonek nie przyczynia się w stopniu wystarczającym do zaspokajania potrzeb osób najbliższych. W niniejszym artykule opiszę i wyjaśnię najważniejsze aspekty związane z zabezpieczeniem alimentów na czas trwania sprawy przed sądem.

Wniosek o zabezpieczenie alimentów

Wszyscy wiemy, że postępowania przed sądem trwają długo. W sprawie o ustalenie alimentów czas ma pierwszorzędne znaczenie. Alimenty z reguły są niezbędne od zaraz. Prawo posiada instrument, dzięki któremu alimenty można uzyskać na czas trwania sprawy o alimenty, a więc do czasu, gdy sąd ustali ostateczną wysokość należnych alimentów. Jest to zabezpieczenie roszczenia alimentacyjnego. W celu uzyskania zabezpieczenia alimentów od osoby zobowiązanej na rzecz osoby uprawnionej (dziecka, całej rodziny lub małżonka) już w samym pozwie o zasądzenie alimentów lub o orzeczenie rozwodu należy zamieścić wniosek o zabezpieczenie. Wtedy wniosek ten jest bezpłatny. Jest to najszybszy i najprostszy sposób na uzyskanie alimentów na czas trwania spawy przed sądem. Jeśli wniosek o zabezpieczenie nie został zgłoszony w pozwie, to nic się nie stało. Wniosek można zgłosić sądowi w każdym czasie. Wówczas należy go opłacić kwotą 100 zł. Wniosek powinien zawierać wyliczenie usprawiedliwionych potrzeb osoby, na którą domagamy się zasądzenia alimentów oraz wskazania możliwości zarobkowych osoby, od której chcemy uzyskać alimenty. Warto również wskazać sądowi swoje źródła dochodów i ich wysokość. Wniosek o zabezpieczenie musi uprawdopodobnić konieczność przyczyniania się osoby zobowiązanej do partycypowania w kosztach utrzymania dziecka, małżonka lub rodziny. WAŻNE: kwota zabezpieczenia alimentów z reguły będzie niższa od kwoty alimentów, jakiej się domagamy.

Zażalenie na postanowienie o zabezpieczeniu alimentów

Zdarza się, że sąd oddali wniosek o zabezpieczenie alimentów lub zasądzi je w kwocie niższej od żądanej we wniosku. Na postanowienie sądu służy zażalenie. W tym celu należy w terminie 7 dni od ogłoszenia postanowienia, z którego treścią się nie zgadzasz wnieść wniosek o sporządzenie i doręczenie uzasadnienia. Wniosek należy opłacić kwotą 100 zł. Po otrzymaniu z sądu postanowienia wraz z uzasadnieniem w terminie 7 dni należy sporządzić zażalenie i wnieść je do sądu, który prowadzi sprawę. W uzasadnieniu należy wskazać błędy sądu oraz podnieść argumenty świadczące o konieczności ustanowienia zabezpieczenia alimentów na czas trwania procesu. Zażalenie przysługuje również stronie, wobec której sąd orzekł obowiązek płacenia alimentów na czas trwania sprawy.

Wykonalność postanowienia o zabezpieczeniu alimentów

WAŻNE: Postanowienie o zabezpieczeniu alimentów jest natychmiast wykonalne. Wniesienie zażalenia nie tamuje postępowania egzekucyjnego prowadzonego przez komornika. Oznacza to, że strona uprawniona bez żadnej zwłoki może egzekwować należne alimenty. W tym celu należy niezwłocznie uzyskać od sądu postanowienie i skierować je do komornika celem egzekucji alimentów w wysokości zasądzonej w orzeczeniu o zabezpieczeniu. Również, gdy sąd przyznał kwotę mniejszą od tej zawnioskowanej we wniosku o zabezpieczenie i zostało złożone zażalenie co do wysokości zabezpieczenia, powstaje obowiązek płatności alimentów w kwocie przyznanej przez sąd od osoby zobowiązanej. Właściwe zabezpieczenie alimentów to kluczowy element zapewnienia odpowiedniej ochrony finansowej dla dzieci i rodziny. Dlatego warto skorzystać z pomocy doświadczonego adwokata, specjalizującego się w sprawach rodzinnych takich jak Kancelaria Adwokacka adwokat Dariusz Biela. Specjalistyczna wiedza oraz doświadczenie pomoże w uzyskaniu postanowienia o zabezpieczeniu alimentów, a także w procesie egzekucji zabezpieczonych świadczeń. Warto zwrócić uwagę, że każda sprawa wymaga indywidualnego podejścia, co w przypadku zabezpieczenia alimentów może być kluczowe dla uzyskania satysfakcjonującego wyniku.

Pozew o alimenty Częstochowa

AKTUALNOŚCI

 • 30/01/2023

  Jak przebiega sprawa o separację?

  Jak przebiega sprawa o separację?

  Jak przebiega sprawa o separację?  . . .

  czytaj więcej
 • 13/03/2023

  Jak przygotować się do rozprawy rozwodowej?

  Jak przygotować się do rozprawy rozwodowej?

  Jak przygotować się do rozprawy rozwodowej? . . .

  czytaj więcej
 • 28/04/2023

  Jak napisać apelację od wyroku w sprawie o rozwód?

  Jak napisać apelację od wyroku w sprawie o rozwód?

  W dzisiejszych czasach coraz więcej osób decyduje się na rozwód. Jednakże proces ten, zwłaszcza jeśli mowa o rozwodzie z winy drugiej strony... . . .

  czytaj więcej
 • 16/05/2023

  Zabezpieczenie alimentów

  Zabezpieczenie alimentów

  Instytucja prawa - zwana zabezpieczeniem - jest bardzo pomocna, gdy wnosisz sprawę do sądu o zasądzenie alimentów lub orzeczenie rozwodu. Za... . . .

  czytaj więcej
 • 21/07/2023

  Opieka naprzemienna

  Opieka naprzemienna

  Rozstanie rodziców małoletnich dzieci rodzi wiele problemów, w tym ten najistotniejszy - sprawowanie opieki naprzemiennej i pieczy nad dzieć... . . .

  czytaj więcej
 • 01/09/2023

  Nierówny podział majątku po rozwodzie

  Nierówny podział majątku po rozwodzie

  Z chwilą orzeczenia rozwodu przez Sąd z mocy prawa dochodzi do zerwania wspólnoty majątkowej powstałej z momentem zawarcia małżeństwa. Ustan... . . .

  czytaj więcej
 • 07/09/2023

  Czy dziecko może być świadkiem w sprawie rozwodowej?

  Czy dziecko może być świadkiem w sprawie rozwodowej?

  W ostatnich latach liczba rozwodów zwiększa się z roku na rok, dlatego pytanie o rolę dziecka w procesie sądowym staje się coraz bardziej is... . . .

  czytaj więcej
 • 13/01/2022

  Rodzina żyjąca w konkubinacie

  Rozliczenie konkubinatu – najważniejsze informacje

  Polskie prawo praktycznie nie uregulowało związków konkubenckich. Stąd rozliczenie takiego związku po jego ustaniu nastręcza wiele problemów... . . .

  czytaj więcej
 • 02/08/2022

  Uznanie, ustalenie i zaprzeczenie ojcostwa – podstawowe aspekty prawne

  Uznanie, ustalenie i zaprzeczenie ojcostwa – podstawowe aspekty prawne

  Uznanie, ustalenie i zaprzeczenie ojcostwa to zagadnienia, z którymi często można się spotkać w sprawach rodzinnych. Niektóre osoby zabiegaj... . . .

  czytaj więcej
 • 24/01/2023

  Kiedy można uzyskać alimenty wstecz?

  Kiedy można uzyskać alimenty wstecz?

  Kiedy można uzyskać alimenty wstecz? . . .

  czytaj więcej
 • 15/02/2023

  Rozwód bez orzekania o winie czy z orzeczeniem o winie?

  Rozwód bez orzekania o winie czy z orzeczeniem o winie?

  Rozwód bez orzekania o winie czy z orzeczeniem o winie? . . .

  czytaj więcej
 • 28/04/2023

  Jak długo po rozwodzie można ubiegać się o podział majątku?

  Jak długo po rozwodzie można ubiegać się o podział majątku?

  Wspólne życie małżeńskie to czas, który powinien trwać do końca życia. Niestety, nie zawsze tak się dzieje, a przyczyn rozwodu jest wiele. J... . . .

  czytaj więcej
 • 05/07/2023

  Rozwód a opieka nad dzieckiem

  Rozwód a opieka nad dzieckiem

  Rozwiązanie małżeństwa zawsze wiąże się z problemem ustalenia kwestii opieki nad dziećmi. Decyzje w tej sprawie podejmuje sąd, biorąc pod uw... . . .

  czytaj więcej
 • 21/07/2023

  Podział mieszkania przy rozwodzie: Co musisz wiedzieć?

  Podział mieszkania przy rozwodzie: Co musisz wiedzieć?

  Rozwód stanowi trudne wyzwanie dla każdej pary, zarówno pod względem emocjonalnym, jak i prawnym. Jednym z najbardziej skomplikowanych zagad... . . .

  czytaj więcej
 • 11/08/2023

  Argumenty do rozwodu

  Argumenty do rozwodu

  Kobieta i mężczyzna wstępując w związek małżeński muszą mieć świadomość, że ich związek pozostaje pod nadzorem państwa. Stąd rozwiązanie mał... . . .

  czytaj więcej
 • 01/09/2023

  Odpis wyroku rozwodowego. Dlaczego warto go mieć?

  Odpis wyroku rozwodowego. Dlaczego warto go mieć?

  Odpis wyroku rozwodowego jest dokumentem, który w kontekście prawnym, potwierdza rozwiązanie związku małżeńskiego. Jest to oficjalne świadec... . . .

  czytaj więcej
 • 14/12/2021

  Rodzina - jak separacja prawna wpływa na rodzinę

  Separacja: jak prawnie uregulować rozstanie małżonków?

  Kiedy relacja dwóch osób staje się bardzo burzliwa i często pojawiają się konflikty, wyjściem z sytuacji jest separacja. . . .

  czytaj więcej
 • 27/01/2022

  Alimenty na byłego małżonka | Adwokat Dariusz Biela | Prawo Rodzinne | Mediacje

  Kiedy należą się alimenty od byłego małżonka?

  Rozwód nie musi oznaczać pogorszenia się stopy życiowej tej osoby, która miała mniejszy wkład w dochody w trakcie trwania małżeństwa. . . .

  czytaj więcej
 • 26/08/2022

  Podział majątku dorobkowego małżonków po rozwodzie - Dariusz Biela Adwokat

  Podział majątku dorobkowego małżonków po rozwodzie - Dariusz Biela Adwokat

  Jak rozwiązać problem podziału majątku dorobkowego małżonków po rozwodzie?   . . .

  czytaj więcej
 • 02/11/2022

  Jaki jest termin na złożenie odpowiedzi na pozew o rozwód?

  Jaki jest termin na złożenie odpowiedzi na pozew o rozwód?

  Jaki jest termin na złożenie odpowiedzi na pozew o rozwód? . . .

  czytaj więcej
 • 03/03/2023

  Jak napisać pozew o rozwód?

  Jak napisać pozew o rozwód?

  Jak napisać pozew o rozwód? . . .

  czytaj więcej
 • 27/03/2023

  Jak zabezpieczyć alimenty na czas trwania postępowania w sądzie?

  Jak zabezpieczyć alimenty na czas trwania postępowania w sądzie?

  Jak zabezpieczyć alimenty na czas trwania postępowania w sądzie? . . .

  czytaj więcej
 • 16/05/2023

  Podział majątku po rozwodzie - co w przypadku wspólnych długów?

  Podział majątku po rozwodzie - co w przypadku wspólnych długów?

  Zagadnienie podziału majątku dorobkowego małżonków szeroko opisałem już na swojej stronie i zapraszam Państwa do lektury. . . .

  czytaj więcej
 • 05/07/2023

  Sprzedaż majątku bez zgody byłego małżonka

  Sprzedaż majątku bez zgody byłego małżonka

  Małżeństwo to nie tylko uczuciowa więź między dwojgiem ludzi, ale również zawiązanie wspólnoty majątkowej. W chwili ślubu oboje małżonkowie... . . .

  czytaj więcej
 • 07/09/2023

  Czy można zrzec się alimentów?

  Czy można zrzec się alimentów?

  W życiu rodzinnym wiele spraw może prowadzić do konieczności poszukiwania porady prawnej. Prawa i obowiązki rodzinne są często złożone, zwła... . . .

  czytaj więcej

Kancelaria Prawa Rodzinnego i Mediacji

Adwokat Dariusz Biela

ul. Kopernika 6/9
42-217 Częstochowa
+48 500 49 46 45
adwokatdariuszbiela@gmail.com

Opłaty za reprezentację i inne usługi realizowane w zakresie prawa rodzinnego, rozwodów, praw do opieki nad dzieckiem, alimentami etc. prosimy kierować na konto: 55 1600 1462 1804 1123 8000 0001 BNP PARIBAS Bank Polska SA SWIFT PPABPLPXXX

Ta strona używa plików Cookies. Dowiedz się więcej o celu ich używania i możliwości zmiany ustawień Cookies w przeglądarce.