Argumenty do rozwodu

Kobieta i mężczyzna wstępując w związek małżeński muszą mieć świadomość, że ich związek pozostaje pod nadzorem państwa. Stąd rozwiązanie małżeństwa następuje jedynie w następstwie określonych zdarzeń i zaistnienia warunków, które pozwolą na orzeczenie rozwodu przez sąd.

Prawo nie zawiera wymienionych okoliczności i sytuacji, które skutkują rozwiązaniem małżeństwa. Stąd powstają poważne trudności z udowodnieniem przed sądem, że nastąpił trwały i zupełny rozkład pożycia, co uzasadnia orzeczenie rozwodu. Osoba składająca pozew rozwodowy jest zobowiązana zawrzeć w nim argumenty, których przedstawienie przed sądem będzie skutkowało rozwiązaniem małżeństwa. Argumenty do rozwodu są wielorakie i zróżnicowane. Inne argumenty i okoliczności będą niezbędne przy orzekaniu rozwodu za porozumieniem stron – bez orzekania o winie, a inne z żądaniem uznanie jednego z małżonków za wyłącznie winnego rozpadu małżeństwa. W niniejszym artykule przedstawię najważniejsze argumenty, które jak wynika z mojego doświadczenia jako adwokata zawsze są niezbędne do uzyskania orzeczenia rozwodu.

Wszelkie argumenty do rozwodu powinny znaleźć się w uzasadnieniu pozwu, który składamy do sądu. Zatem koniecznym jest, aby argumenty na których zamierzamy uzyskać rozwód przygotować starannie wcześniej.

Rozwód bez orzekania o winie

Rozwód bez orzekania o winie jest prawnie ujmując rozwodem za porozumieniem małżonków. Sąd jest związany stanowiskiem stron i nie będzie w tym wypadku badał, który z małżonków przyczynił się do rozpadu małżeństwa. wyzwaniem jest przedstawienie sądowi argumentów, które skłonią do orzeczenia rozwodu.

Najczęściej używanymi argumentami do uzyskania rozwodu bez orzekania o winie są:

 • wygaśnięcie więzi psychicznej
 • wygaśnięcie pożycia fizycznego
 • brak możliwości wspólnego ustalenia celów życiowych
 • niezgodność charakterów
 • brak więzi gospodarczej

W praktyce oznacza to, że małżonkowie nie darzą się już uczuciem, nie sypiają ze sobą i nie mają wspólnych celów, zainteresowań, a ich postrzegania świata jest zupełnie odmienne. Niezgodność charakterów dotyczy sytuacji w której małżonkowie działają sobie wzajemnie na nerwy, nie są w stanie ze sobą dłużej wytrzymać i nie ma możliwości wspólnego ustalenia dalszych celów małżeństwa, choćby tych najbardziej podstawowych.

Rozwód z orzeczeniem o winie

Argumentami, które przekonają sąd do orzeczenie rozwodu z wyłącznej winy jednego z małżonków są:

 • zdrada małżeńska, pozory zdrady
 • uzależnienie o alkoholu, narkotyków, hazardu
 • znęcanie się psychiczne i fizyczne
 • odmowa współżycia
 • brak wsparcia i pomocy, okazywania uczuć

Małżonek domagający się orzeczenia rozwodu z winy współmałżonka musi przedstawić przed sądem argumenty, które tę winę za rozpad małżeństwa udowodnią. Najczęściej zdrada małżeńska prowadzi do zupełnego i trwałego rozpadu związku. Również same pozory zdrady są wystarczającym argumentem, który zostanie uznany za powód rozpadu małżeństwa. Koniecznym jest, aby przedstawić zdradę jako sprzeniewierzenie się zasadzie wierności małżeńskiej, co skutkuje rozpadem związku.

Zdrada emocjonalna polegająca na zainteresowaniu się inną osobą, troszczeniu się o tę osobę w tajemnicy przed małżonkiem jest również argumentem do uzyskania rozwodu. Wszelkie uzależnienia, w tym od alkoholu, narkotyków, środków odurzających oraz hazardu są doskonałym argumentem do tego, aby sąd orzekł rozwód. Koniecznym jest przekonanie sądu, że uzależnienie miało negatywny wpływ na funkcjonowanie małżeństwa i było powodem dysfunkcyjności w małżeństwie. Podobnie odniesienie ma znęcanie się fizyczne oraz psychiczne jednego z małżonków nad drugim lub całą rodziną, nie wyłączając dzieci. Koniecznym jest posiadanie dowodów w postaci wyroku w sprawie karnej, interwencji policji, świadków lub obdukcji lekarskich i zaświadczeń z terapii u psychologa dla ofiar przemocy domowej.

W małżeństwie każdy z małżonków ma obowiązek współżycia fizycznego, wspierania i pomocy oraz okazywania czułości. dla osób dążących się uczuciem są to naturalne zachowania. W tym rzecz, że brak powyższych relacji skutkuje rozpadem małżeństwa. Stąd argumenty związane z niewywiązywaniem się jednego małżonka z obowiązków małżeńskich również będą skutkować rozpadem związku, a tym samym orzeczeniem rozwodu z orzeczeniem winy. Warto pamiętać, że rozwód jest bardzo przykry i nieprzyjemnym doświadczeniem dla każdej osoby. Wielu klientów mojej kancelarii chce, aby sprawa rozwodowa odbyła się jak najszybciej, łagodnie i bez „prania brudów”. Wówczas należy wystąpić z pozwem o rozwód bez orzekania o winie i przedstawić sądowi argumenty na zupełny i trwały rozpad związku w postawi wygaśnięcia uczucia, braku fizycznego pożycia, niezgodności charakterów i braku więzi gospodarczej – prowadzenia wspólnego gospodarstwa domowego.

Jestem zdania, jako adwokat specjalizujący się w sprawach rozwodowych, że trafny dobór argumentów do uzyskania rozwodu i ich właściwe przedstawienie przed sądem wymaga profesjonalnej pomocy prawnej.

AKTUALNOŚCI

 • 30/01/2023

  Jak przebiega sprawa o separację?

  Jak przebiega sprawa o separację?

  Jak przebiega sprawa o separację?  . . .

  czytaj więcej
 • 13/03/2023

  Jak przygotować się do rozprawy rozwodowej?

  Jak przygotować się do rozprawy rozwodowej?

  Jak przygotować się do rozprawy rozwodowej? . . .

  czytaj więcej
 • 28/04/2023

  Jak napisać apelację od wyroku w sprawie o rozwód?

  Jak napisać apelację od wyroku w sprawie o rozwód?

  W dzisiejszych czasach coraz więcej osób decyduje się na rozwód. Jednakże proces ten, zwłaszcza jeśli mowa o rozwodzie z winy drugiej strony... . . .

  czytaj więcej
 • 16/05/2023

  Zabezpieczenie alimentów

  Zabezpieczenie alimentów

  Instytucja prawa - zwana zabezpieczeniem - jest bardzo pomocna, gdy wnosisz sprawę do sądu o zasądzenie alimentów lub orzeczenie rozwodu. Za... . . .

  czytaj więcej
 • 21/07/2023

  Opieka naprzemienna

  Opieka naprzemienna

  Rozstanie rodziców małoletnich dzieci rodzi wiele problemów, w tym ten najistotniejszy - sprawowanie opieki naprzemiennej i pieczy nad dzieć... . . .

  czytaj więcej
 • 01/09/2023

  Nierówny podział majątku po rozwodzie

  Nierówny podział majątku po rozwodzie

  Z chwilą orzeczenia rozwodu przez Sąd z mocy prawa dochodzi do zerwania wspólnoty majątkowej powstałej z momentem zawarcia małżeństwa. Ustan... . . .

  czytaj więcej
 • 07/09/2023

  Czy dziecko może być świadkiem w sprawie rozwodowej?

  Czy dziecko może być świadkiem w sprawie rozwodowej?

  W ostatnich latach liczba rozwodów zwiększa się z roku na rok, dlatego pytanie o rolę dziecka w procesie sądowym staje się coraz bardziej is... . . .

  czytaj więcej
 • 13/01/2022

  Rodzina żyjąca w konkubinacie

  Rozliczenie konkubinatu – najważniejsze informacje

  Polskie prawo praktycznie nie uregulowało związków konkubenckich. Stąd rozliczenie takiego związku po jego ustaniu nastręcza wiele problemów... . . .

  czytaj więcej
 • 02/08/2022

  Uznanie, ustalenie i zaprzeczenie ojcostwa – podstawowe aspekty prawne

  Uznanie, ustalenie i zaprzeczenie ojcostwa – podstawowe aspekty prawne

  Uznanie, ustalenie i zaprzeczenie ojcostwa to zagadnienia, z którymi często można się spotkać w sprawach rodzinnych. Niektóre osoby zabiegaj... . . .

  czytaj więcej
 • 24/01/2023

  Kiedy można uzyskać alimenty wstecz?

  Kiedy można uzyskać alimenty wstecz?

  Kiedy można uzyskać alimenty wstecz? . . .

  czytaj więcej
 • 15/02/2023

  Rozwód bez orzekania o winie czy z orzeczeniem o winie?

  Rozwód bez orzekania o winie czy z orzeczeniem o winie?

  Rozwód bez orzekania o winie czy z orzeczeniem o winie? . . .

  czytaj więcej
 • 28/04/2023

  Jak długo po rozwodzie można ubiegać się o podział majątku?

  Jak długo po rozwodzie można ubiegać się o podział majątku?

  Wspólne życie małżeńskie to czas, który powinien trwać do końca życia. Niestety, nie zawsze tak się dzieje, a przyczyn rozwodu jest wiele. J... . . .

  czytaj więcej
 • 05/07/2023

  Rozwód a opieka nad dzieckiem

  Rozwód a opieka nad dzieckiem

  Rozwiązanie małżeństwa zawsze wiąże się z problemem ustalenia kwestii opieki nad dziećmi. Decyzje w tej sprawie podejmuje sąd, biorąc pod uw... . . .

  czytaj więcej
 • 21/07/2023

  Podział mieszkania przy rozwodzie: Co musisz wiedzieć?

  Podział mieszkania przy rozwodzie: Co musisz wiedzieć?

  Rozwód stanowi trudne wyzwanie dla każdej pary, zarówno pod względem emocjonalnym, jak i prawnym. Jednym z najbardziej skomplikowanych zagad... . . .

  czytaj więcej
 • 11/08/2023

  Argumenty do rozwodu

  Argumenty do rozwodu

  Kobieta i mężczyzna wstępując w związek małżeński muszą mieć świadomość, że ich związek pozostaje pod nadzorem państwa. Stąd rozwiązanie mał... . . .

  czytaj więcej
 • 01/09/2023

  Odpis wyroku rozwodowego. Dlaczego warto go mieć?

  Odpis wyroku rozwodowego. Dlaczego warto go mieć?

  Odpis wyroku rozwodowego jest dokumentem, który w kontekście prawnym, potwierdza rozwiązanie związku małżeńskiego. Jest to oficjalne świadec... . . .

  czytaj więcej
 • 14/12/2021

  Rodzina - jak separacja prawna wpływa na rodzinę

  Separacja: jak prawnie uregulować rozstanie małżonków?

  Kiedy relacja dwóch osób staje się bardzo burzliwa i często pojawiają się konflikty, wyjściem z sytuacji jest separacja. . . .

  czytaj więcej
 • 27/01/2022

  Alimenty na byłego małżonka | Adwokat Dariusz Biela | Prawo Rodzinne | Mediacje

  Kiedy należą się alimenty od byłego małżonka?

  Rozwód nie musi oznaczać pogorszenia się stopy życiowej tej osoby, która miała mniejszy wkład w dochody w trakcie trwania małżeństwa. . . .

  czytaj więcej
 • 26/08/2022

  Podział majątku dorobkowego małżonków po rozwodzie - Dariusz Biela Adwokat

  Podział majątku dorobkowego małżonków po rozwodzie - Dariusz Biela Adwokat

  Jak rozwiązać problem podziału majątku dorobkowego małżonków po rozwodzie?   . . .

  czytaj więcej
 • 02/11/2022

  Jaki jest termin na złożenie odpowiedzi na pozew o rozwód?

  Jaki jest termin na złożenie odpowiedzi na pozew o rozwód?

  Jaki jest termin na złożenie odpowiedzi na pozew o rozwód? . . .

  czytaj więcej
 • 03/03/2023

  Jak napisać pozew o rozwód?

  Jak napisać pozew o rozwód?

  Jak napisać pozew o rozwód? . . .

  czytaj więcej
 • 27/03/2023

  Jak zabezpieczyć alimenty na czas trwania postępowania w sądzie?

  Jak zabezpieczyć alimenty na czas trwania postępowania w sądzie?

  Jak zabezpieczyć alimenty na czas trwania postępowania w sądzie? . . .

  czytaj więcej
 • 16/05/2023

  Podział majątku po rozwodzie - co w przypadku wspólnych długów?

  Podział majątku po rozwodzie - co w przypadku wspólnych długów?

  Zagadnienie podziału majątku dorobkowego małżonków szeroko opisałem już na swojej stronie i zapraszam Państwa do lektury. . . .

  czytaj więcej
 • 05/07/2023

  Sprzedaż majątku bez zgody byłego małżonka

  Sprzedaż majątku bez zgody byłego małżonka

  Małżeństwo to nie tylko uczuciowa więź między dwojgiem ludzi, ale również zawiązanie wspólnoty majątkowej. W chwili ślubu oboje małżonkowie... . . .

  czytaj więcej
 • 07/09/2023

  Czy można zrzec się alimentów?

  Czy można zrzec się alimentów?

  W życiu rodzinnym wiele spraw może prowadzić do konieczności poszukiwania porady prawnej. Prawa i obowiązki rodzinne są często złożone, zwła... . . .

  czytaj więcej

Kancelaria Prawa Rodzinnego i Mediacji

Adwokat Dariusz Biela

ul. Kopernika 6/9
42-217 Częstochowa
+48 500 49 46 45
adwokatdariuszbiela@gmail.com

Opłaty za reprezentację i inne usługi realizowane w zakresie prawa rodzinnego, rozwodów, praw do opieki nad dzieckiem, alimentami etc. prosimy kierować na konto: 55 1600 1462 1804 1123 8000 0001 BNP PARIBAS Bank Polska SA SWIFT PPABPLPXXX

Ta strona używa plików Cookies. Dowiedz się więcej o celu ich używania i możliwości zmiany ustawień Cookies w przeglądarce.