Sprzedaż majątku bez zgody byłego małżonka

SPRZEDAŻ MAJĄTKU BEZ ZGODY BYŁEGO MAŁŻONKA

Małżeństwo to nie tylko uczuciowa więź między dwojgiem ludzi, ale również zawiązanie wspólnoty majątkowej. W chwili ślubu oboje małżonkowie zostają właścicielami wszystkich dóbr nabytych w trakcie trwania związku. Często jednak dochodzi do sytuacji, w których jeden z małżonków postanawia sprzedać posiadane mienie bez zgody drugiej strony. Czy i jak zabezpieczyć majątek przed ślubem?

Istnieje wiele sposobów na zabezpieczenie swojego majątku przed ślubem. Możliwe jest przeprowadzenie rozdzielności majątkowej, dzięki której oboje małżonkowie posiadają np. niezależne konta bankowe. Innym sposobem jest sporządzenie intercyzy, która pozwala na uregulowanie kwestii majątkowych w przypadku rozwodu lub śmierci jednego z małżonków.

Współwłasność małżeńska - sprzedaż ruchomości

Jednym z częstych przypadków jest sprzedaż samochodu będącego własnością obojga małżonków. Co do zasady, jeśli małżonkowie mają wspólność majątkową, to auto należy do obojga z nich. Jednak istnieją sytuacje, w których prawo własności do pojazdu będzie przypadać tylko jednej osobie. Samochód kupiony przed zawarciem związku małżeńskiego nie wchodzi w skład majątku wspólnego. Również samochód zakupiony ze środków z majątku osobistego jednego z małżonków, które posiadał przed zawarciem małżeństwa, także nie przynależy do majątku wspólnego.

Sprzedaż elementów majątku bez zgody małżonka może jednak nieść ze sobą wiele nieprzyjemnych konsekwencji. Trzeba zadbać, by sprzedaż zawsze była przeprowadzana zgodnie z obowiązującym prawem. Należy pamiętać, że małżeństwo to wspólnota majątkowa, a każde działanie podejmowane bez zgody drugiej strony, może skutkować poważnymi problemami prawnymi, w tym unieważnieniem umowy.

każdy z małżonków ma prawo dokonać sprzedaży przedmiotu ruchomości z majątku wspólnego. Za każdym razem wymagana jest zgoda drugiego małżonka. Jeżeli jeden z małżonków po rozwodzie lub ustaniu wspólności ustawowej, a przed podziałem majątku wspólnego dokona sprzedaży ruchomości z majątku wspólnego bez zgody drugiego małżonka uważa się, że taka czynność jest prawnie bezskuteczna i że nie wywołuje żadnych skutków prawnych.

Wspólność małżeńska - sprzedaż nieruchomości

Inną kwestią jest sprzedaż nieruchomości przez jednego z małżonków, która stanowi wspólność ustawową małżeńską. Notariusz nie przeprowadzi takiej transakcji bez zgody (pełnomocnictwa) drugiego małżonka. W takim przypadku, gdyby nastąpiła sprzedaż nieruchomości bez zgody drugiej strony, wówczas sprzedaż jest nieważna. Nabywca nieruchomości może żądać zwrotu wpłaconej sumy pieniężnej.

Czy możliwe jest zaciągnięcie kredytu bez zgody małżonka?

Wiele osób zastanawia się, czy możliwe jest zaciągnięcie kredytów bez zgody współmałżonka. Zgodnie z obowiązującymi regulacjami, sytuacja taka może mieć miejsce, jednak pod pewnymi warunkami. Kredyty bez zgody współmałżonka są udzielane, gdy:

 • kredytobiorca ma zdolność kredytową,
 • kredytobiorca wnioskuje o kwotę kredytu nieprzekraczającą ustalonych przez banki limitów,
 • kredytobiorca wybierze odpowiedni rodzaj zobowiązania,
 • kredytobiorca wybierze optymalny czas spłaty kredytu.

Na rynku bez problemu można znaleźć banki i instytucje finansowe, które są skłonne udzielić kredytu gotówkowego bez zgody współmałżonka. Wielu klientów banków zastanawia się: kredyt bez zgody współmałżonka - do jakiej kwoty dostanę, bez zgody żony lub męża?

Banki wskazują najwyższą, możliwą kwotę, jaką można uzyskać. Zwykle jest to 30 000 – 70 000 zł. W niektórych instytucjach jest to nawet 120 000 czy 200 000 zł. Wszystko zależy tu od wewnętrznych uregulowań konkretnego banku lub instytucji finansowej. W takim wypadku odpowiedzialność za spłatę kredytu ponosi wyłącznie małżonek, który kredyt zaciągnął. Problem ze spłatą takiego kredytu powstanie ewentualnie po śmierci małżonka, który zaciągnął kredyt, gdyż obciąży on spadkobierców, a więc małżonka, który kredytu nie zaciągnął. Należy wówczas rozpatrzyć odrzucenie spadku po zmarłym małżonku.

AKTUALNOŚCI

 • 01/09/2023

  Nierówny podział majątku po rozwodzie

  Nierówny podział majątku po rozwodzie

  Z chwilą orzeczenia rozwodu przez Sąd z mocy prawa dochodzi do zerwania wspólnoty majątkowej powstałej z momentem zawarcia małżeństwa. Ustan... . . .

  czytaj więcej
 • 01/09/2023

  Odpis wyroku rozwodowego. Dlaczego warto go mieć?

  Odpis wyroku rozwodowego. Dlaczego warto go mieć?

  Odpis wyroku rozwodowego jest dokumentem, który w kontekście prawnym, potwierdza rozwiązanie związku małżeńskiego. Jest to oficjalne świadec... . . .

  czytaj więcej
 • 26/08/2022

  Podział majątku dorobkowego małżonków po rozwodzie - Dariusz Biela Adwokat

  Podział majątku dorobkowego małżonków po rozwodzie - Dariusz Biela Adwokat

  Jak rozwiązać problem podziału majątku dorobkowego małżonków po rozwodzie?   . . .

  czytaj więcej
 • 30/01/2023

  Jak przebiega sprawa o separację?

  Jak przebiega sprawa o separację?

  Jak przebiega sprawa o separację?  . . .

  czytaj więcej
 • 13/03/2023

  Jak przygotować się do rozprawy rozwodowej?

  Jak przygotować się do rozprawy rozwodowej?

  Jak przygotować się do rozprawy rozwodowej? . . .

  czytaj więcej
 • 28/04/2023

  Jak napisać apelację od wyroku w sprawie o rozwód?

  Jak napisać apelację od wyroku w sprawie o rozwód?

  W dzisiejszych czasach coraz więcej osób decyduje się na rozwód. Jednakże proces ten, zwłaszcza jeśli mowa o rozwodzie z winy drugiej strony... . . .

  czytaj więcej
 • 16/05/2023

  Zabezpieczenie alimentów

  Zabezpieczenie alimentów

  Instytucja prawa - zwana zabezpieczeniem - jest bardzo pomocna, gdy wnosisz sprawę do sądu o zasądzenie alimentów lub orzeczenie rozwodu. Za... . . .

  czytaj więcej
 • 21/07/2023

  Opieka naprzemienna

  Opieka naprzemienna

  Rozstanie rodziców małoletnich dzieci rodzi wiele problemów, w tym ten najistotniejszy - sprawowanie opieki naprzemiennej i pieczy nad dzieć... . . .

  czytaj więcej
 • 07/09/2023

  Czy dziecko może być świadkiem w sprawie rozwodowej?

  Czy dziecko może być świadkiem w sprawie rozwodowej?

  W ostatnich latach liczba rozwodów zwiększa się z roku na rok, dlatego pytanie o rolę dziecka w procesie sądowym staje się coraz bardziej is... . . .

  czytaj więcej
 • 13/01/2022

  Rodzina żyjąca w konkubinacie

  Rozliczenie konkubinatu – najważniejsze informacje

  Polskie prawo praktycznie nie uregulowało związków konkubenckich. Stąd rozliczenie takiego związku po jego ustaniu nastręcza wiele problemów... . . .

  czytaj więcej
 • 02/08/2022

  Uznanie, ustalenie i zaprzeczenie ojcostwa – podstawowe aspekty prawne

  Uznanie, ustalenie i zaprzeczenie ojcostwa – podstawowe aspekty prawne

  Uznanie, ustalenie i zaprzeczenie ojcostwa to zagadnienia, z którymi często można się spotkać w sprawach rodzinnych. Niektóre osoby zabiegaj... . . .

  czytaj więcej
 • 24/01/2023

  Kiedy można uzyskać alimenty wstecz?

  Kiedy można uzyskać alimenty wstecz?

  Kiedy można uzyskać alimenty wstecz? . . .

  czytaj więcej
 • 15/02/2023

  Rozwód bez orzekania o winie czy z orzeczeniem o winie?

  Rozwód bez orzekania o winie czy z orzeczeniem o winie?

  Rozwód bez orzekania o winie czy z orzeczeniem o winie? . . .

  czytaj więcej
 • 28/04/2023

  Jak długo po rozwodzie można ubiegać się o podział majątku?

  Jak długo po rozwodzie można ubiegać się o podział majątku?

  Wspólne życie małżeńskie to czas, który powinien trwać do końca życia. Niestety, nie zawsze tak się dzieje, a przyczyn rozwodu jest wiele. J... . . .

  czytaj więcej
 • 05/07/2023

  Rozwód a opieka nad dzieckiem

  Rozwód a opieka nad dzieckiem

  Rozwiązanie małżeństwa zawsze wiąże się z problemem ustalenia kwestii opieki nad dziećmi. Decyzje w tej sprawie podejmuje sąd, biorąc pod uw... . . .

  czytaj więcej
 • 21/07/2023

  Podział mieszkania przy rozwodzie: Co musisz wiedzieć?

  Podział mieszkania przy rozwodzie: Co musisz wiedzieć?

  Rozwód stanowi trudne wyzwanie dla każdej pary, zarówno pod względem emocjonalnym, jak i prawnym. Jednym z najbardziej skomplikowanych zagad... . . .

  czytaj więcej
 • 11/08/2023

  Argumenty do rozwodu

  Argumenty do rozwodu

  Kobieta i mężczyzna wstępując w związek małżeński muszą mieć świadomość, że ich związek pozostaje pod nadzorem państwa. Stąd rozwiązanie mał... . . .

  czytaj więcej
 • 14/12/2021

  Rodzina - jak separacja prawna wpływa na rodzinę

  Separacja: jak prawnie uregulować rozstanie małżonków?

  Kiedy relacja dwóch osób staje się bardzo burzliwa i często pojawiają się konflikty, wyjściem z sytuacji jest separacja. . . .

  czytaj więcej
 • 27/01/2022

  Alimenty na byłego małżonka | Adwokat Dariusz Biela | Prawo Rodzinne | Mediacje

  Kiedy należą się alimenty od byłego małżonka?

  Rozwód nie musi oznaczać pogorszenia się stopy życiowej tej osoby, która miała mniejszy wkład w dochody w trakcie trwania małżeństwa. . . .

  czytaj więcej
 • 02/11/2022

  Jaki jest termin na złożenie odpowiedzi na pozew o rozwód?

  Jaki jest termin na złożenie odpowiedzi na pozew o rozwód?

  Jaki jest termin na złożenie odpowiedzi na pozew o rozwód? . . .

  czytaj więcej
 • 03/03/2023

  Jak napisać pozew o rozwód?

  Jak napisać pozew o rozwód?

  Jak napisać pozew o rozwód? . . .

  czytaj więcej
 • 27/03/2023

  Jak zabezpieczyć alimenty na czas trwania postępowania w sądzie?

  Jak zabezpieczyć alimenty na czas trwania postępowania w sądzie?

  Jak zabezpieczyć alimenty na czas trwania postępowania w sądzie? . . .

  czytaj więcej
 • 16/05/2023

  Podział majątku po rozwodzie - co w przypadku wspólnych długów?

  Podział majątku po rozwodzie - co w przypadku wspólnych długów?

  Zagadnienie podziału majątku dorobkowego małżonków szeroko opisałem już na swojej stronie i zapraszam Państwa do lektury. . . .

  czytaj więcej
 • 05/07/2023

  Sprzedaż majątku bez zgody byłego małżonka

  Sprzedaż majątku bez zgody byłego małżonka

  Małżeństwo to nie tylko uczuciowa więź między dwojgiem ludzi, ale również zawiązanie wspólnoty majątkowej. W chwili ślubu oboje małżonkowie... . . .

  czytaj więcej
 • 07/09/2023

  Czy można zrzec się alimentów?

  Czy można zrzec się alimentów?

  W życiu rodzinnym wiele spraw może prowadzić do konieczności poszukiwania porady prawnej. Prawa i obowiązki rodzinne są często złożone, zwła... . . .

  czytaj więcej

Kancelaria Prawa Rodzinnego i Mediacji

Adwokat Dariusz Biela

ul. Kopernika 6/9
42-217 Częstochowa
+48 500 49 46 45
adwokatdariuszbiela@gmail.com

Opłaty za reprezentację i inne usługi realizowane w zakresie prawa rodzinnego, rozwodów, praw do opieki nad dzieckiem, alimentami etc. prosimy kierować na konto: 55 1600 1462 1804 1123 8000 0001 BNP PARIBAS Bank Polska SA SWIFT PPABPLPXXX

Ta strona używa plików Cookies. Dowiedz się więcej o celu ich używania i możliwości zmiany ustawień Cookies w przeglądarce.