Rozwód bez orzekania o winie czy z orzeczeniem o winie?

Rozwód bez orzekania o winie czy z orzeczeniem o winie?

Rozwód to jedno z najtrudniejszych doświadczeń, jakie może przejść para. Wraz z tą trudną decyzją należy rozstrzygnąć wiele kwestii formalnych, takich jak podział majątku, opieka nad dziećmi, alimenty, a także orzeczenie o winie w rozwodzie. W Polsce istnieją dwie formy rozwodu: bez orzekania o winie i rozwód z orzeczeniem o winie. W pierwszym z nich nie ma potrzeby ustalania winy jednej ze stron w rozpadzie małżeństwa. Natomiast podczas rozwodu z orzeczeniem o winie sąd orzeka, która ze stron ponosi winę za rozpad małżeństwa. Co warto wiedzieć o jednej i drugiej formie rozwiązania związku?

Rozwód bez orzekania o winie - co należy wiedzieć?

Podczas rozwodu bez orzekania o winie sąd nie ustala, która ze stron ponosi większą odpowiedzialność za rozpad małżeństwa. Oznacza to, że nie ma przyznania winy jednej ze stron ani uzasadnienia, która z nich przyczyniła się do rozpadu małżeństwa. W przypadku rozwodu bez orzekania o winie obie strony mogą wystąpić z wnioskiem na zasadzie wzajemnego porozumienia. W przypadku, gdy obie strony zgodzą się na ten rodzaj rozwiązania małżeństwa, postępowanie sądowe może być przeprowadzone szybko, sprawnie i bez “prania brudów”, co oznacza, że proces jest mniej bolesny dla stron oraz dzieci. Ponadto bardzo często ułatwia utrzymanie poprawnych stosunków między małżonkami, co jest szczególnie ważne, jeśli para ma dzieci i musi w dalszym ciągu współpracować w ich wychowaniu.

Rozwód bez orzekania o winie a alimenty

Złożenie do sądu pozwu o rozwód bez orzekania o winie nie oznacza braku skutków finansowych dla stron, np. w kwestii podziału majątku czy alimentów, które mogą być ustalane przez sąd. W czasie rozwodu bez orzekania o winie sąd rozstrzyga o władzy rodzicielskiej, miejscu zamieszkania małoletnich dzieci, kontaktach rodziców z dziećmi oraz wysokości alimentów. w sprawie alimentów. Jeśli po rozwodzie jedno z małżonków będzie sprawowało opiekę nad dziećmi, to drugi małżonek może być zobowiązany do płacenia alimentów. Ich wysokość będzie zależna od potrzeb dziecka oraz możliwości finansowych zobowiązanego do płacenia alimentów. W przypadku rozwodu bez orzekania o winie może mieć miejsce podział majątku między stronami, a to również może wpłynąć na ustalenie wysokości alimentów. Podział majątku dorobkowego zostanie dokonany przez sąd wyłącznie na zgodny wniosek małżonków.

Pozew o rozwód z orzeczeniem o winie - najważniejsze kwestie

Podczas rozwodu z orzeczeniem o winie sąd orzeka rozwiązanie małżeństwa z jednoczesnym ustaleniem winy jednej ze stron lub z winy obu małżonków. W takim przypadku małżonkowie muszą przedstawić dowody na to, że druga strona ponosi większą winę za rozpad małżeństwa, poprzez np. zdradę, przemoc domową, alkoholizm lub uzależnienie od środków odurzających. Złożenie pozwu o rozwód z orzeczeniem o winie wiąże się z pewnymi konsekwencjami, takimi jak utrata szansy na polubowne załatwienie sprawy oraz dłuższe i kosztowniejsze postępowanie sądowe. Z pewnością warto więc rozważyć, które rozwiązanie będzie lepsze pod wieloma względami. Zależy to w głównej mierze od indywidualnej sytuacji dwojga ludzi. Ponieważ jest to poważna decyzja, powinna być wcześniej dobrze przemyślana. Rozwód z orzeczeniem o winie ma doniosłe znaczenie w zakresie alimentów pomiędzy małżonkami. Małżonek wyłącznie winny rozkładu pożycia może zostać zobowiązany do płacenia alimentów na drugiego małżonka i to bez ograniczenia w czasie. Rozwód orzeczony z winy obu stron również skutkuje tym, że każdy małżonek musi się liczyć z możliwością wystąpienia w przyszłości byłego małżonka o alimenty z uwagi na ciężką sytuację materialną.

AKTUALNOŚCI

 • 01/09/2023

  Nierówny podział majątku po rozwodzie

  Nierówny podział majątku po rozwodzie

  Z chwilą orzeczenia rozwodu przez Sąd z mocy prawa dochodzi do zerwania wspólnoty majątkowej powstałej z momentem zawarcia małżeństwa. Ustan... . . .

  czytaj więcej
 • 01/09/2023

  Odpis wyroku rozwodowego. Dlaczego warto go mieć?

  Odpis wyroku rozwodowego. Dlaczego warto go mieć?

  Odpis wyroku rozwodowego jest dokumentem, który w kontekście prawnym, potwierdza rozwiązanie związku małżeńskiego. Jest to oficjalne świadec... . . .

  czytaj więcej
 • 26/08/2022

  Podział majątku dorobkowego małżonków po rozwodzie - Dariusz Biela Adwokat

  Podział majątku dorobkowego małżonków po rozwodzie - Dariusz Biela Adwokat

  Jak rozwiązać problem podziału majątku dorobkowego małżonków po rozwodzie?   . . .

  czytaj więcej
 • 30/01/2023

  Jak przebiega sprawa o separację?

  Jak przebiega sprawa o separację?

  Jak przebiega sprawa o separację?  . . .

  czytaj więcej
 • 13/03/2023

  Jak przygotować się do rozprawy rozwodowej?

  Jak przygotować się do rozprawy rozwodowej?

  Jak przygotować się do rozprawy rozwodowej? . . .

  czytaj więcej
 • 28/04/2023

  Jak napisać apelację od wyroku w sprawie o rozwód?

  Jak napisać apelację od wyroku w sprawie o rozwód?

  W dzisiejszych czasach coraz więcej osób decyduje się na rozwód. Jednakże proces ten, zwłaszcza jeśli mowa o rozwodzie z winy drugiej strony... . . .

  czytaj więcej
 • 16/05/2023

  Zabezpieczenie alimentów

  Zabezpieczenie alimentów

  Instytucja prawa - zwana zabezpieczeniem - jest bardzo pomocna, gdy wnosisz sprawę do sądu o zasądzenie alimentów lub orzeczenie rozwodu. Za... . . .

  czytaj więcej
 • 21/07/2023

  Opieka naprzemienna

  Opieka naprzemienna

  Rozstanie rodziców małoletnich dzieci rodzi wiele problemów, w tym ten najistotniejszy - sprawowanie opieki naprzemiennej i pieczy nad dzieć... . . .

  czytaj więcej
 • 07/09/2023

  Czy dziecko może być świadkiem w sprawie rozwodowej?

  Czy dziecko może być świadkiem w sprawie rozwodowej?

  W ostatnich latach liczba rozwodów zwiększa się z roku na rok, dlatego pytanie o rolę dziecka w procesie sądowym staje się coraz bardziej is... . . .

  czytaj więcej
 • 13/01/2022

  Rodzina żyjąca w konkubinacie

  Rozliczenie konkubinatu – najważniejsze informacje

  Polskie prawo praktycznie nie uregulowało związków konkubenckich. Stąd rozliczenie takiego związku po jego ustaniu nastręcza wiele problemów... . . .

  czytaj więcej
 • 02/08/2022

  Uznanie, ustalenie i zaprzeczenie ojcostwa – podstawowe aspekty prawne

  Uznanie, ustalenie i zaprzeczenie ojcostwa – podstawowe aspekty prawne

  Uznanie, ustalenie i zaprzeczenie ojcostwa to zagadnienia, z którymi często można się spotkać w sprawach rodzinnych. Niektóre osoby zabiegaj... . . .

  czytaj więcej
 • 24/01/2023

  Kiedy można uzyskać alimenty wstecz?

  Kiedy można uzyskać alimenty wstecz?

  Kiedy można uzyskać alimenty wstecz? . . .

  czytaj więcej
 • 15/02/2023

  Rozwód bez orzekania o winie czy z orzeczeniem o winie?

  Rozwód bez orzekania o winie czy z orzeczeniem o winie?

  Rozwód bez orzekania o winie czy z orzeczeniem o winie? . . .

  czytaj więcej
 • 28/04/2023

  Jak długo po rozwodzie można ubiegać się o podział majątku?

  Jak długo po rozwodzie można ubiegać się o podział majątku?

  Wspólne życie małżeńskie to czas, który powinien trwać do końca życia. Niestety, nie zawsze tak się dzieje, a przyczyn rozwodu jest wiele. J... . . .

  czytaj więcej
 • 05/07/2023

  Rozwód a opieka nad dzieckiem

  Rozwód a opieka nad dzieckiem

  Rozwiązanie małżeństwa zawsze wiąże się z problemem ustalenia kwestii opieki nad dziećmi. Decyzje w tej sprawie podejmuje sąd, biorąc pod uw... . . .

  czytaj więcej
 • 21/07/2023

  Podział mieszkania przy rozwodzie: Co musisz wiedzieć?

  Podział mieszkania przy rozwodzie: Co musisz wiedzieć?

  Rozwód stanowi trudne wyzwanie dla każdej pary, zarówno pod względem emocjonalnym, jak i prawnym. Jednym z najbardziej skomplikowanych zagad... . . .

  czytaj więcej
 • 11/08/2023

  Argumenty do rozwodu

  Argumenty do rozwodu

  Kobieta i mężczyzna wstępując w związek małżeński muszą mieć świadomość, że ich związek pozostaje pod nadzorem państwa. Stąd rozwiązanie mał... . . .

  czytaj więcej
 • 14/12/2021

  Rodzina - jak separacja prawna wpływa na rodzinę

  Separacja: jak prawnie uregulować rozstanie małżonków?

  Kiedy relacja dwóch osób staje się bardzo burzliwa i często pojawiają się konflikty, wyjściem z sytuacji jest separacja. . . .

  czytaj więcej
 • 27/01/2022

  Alimenty na byłego małżonka | Adwokat Dariusz Biela | Prawo Rodzinne | Mediacje

  Kiedy należą się alimenty od byłego małżonka?

  Rozwód nie musi oznaczać pogorszenia się stopy życiowej tej osoby, która miała mniejszy wkład w dochody w trakcie trwania małżeństwa. . . .

  czytaj więcej
 • 02/11/2022

  Jaki jest termin na złożenie odpowiedzi na pozew o rozwód?

  Jaki jest termin na złożenie odpowiedzi na pozew o rozwód?

  Jaki jest termin na złożenie odpowiedzi na pozew o rozwód? . . .

  czytaj więcej
 • 03/03/2023

  Jak napisać pozew o rozwód?

  Jak napisać pozew o rozwód?

  Jak napisać pozew o rozwód? . . .

  czytaj więcej
 • 27/03/2023

  Jak zabezpieczyć alimenty na czas trwania postępowania w sądzie?

  Jak zabezpieczyć alimenty na czas trwania postępowania w sądzie?

  Jak zabezpieczyć alimenty na czas trwania postępowania w sądzie? . . .

  czytaj więcej
 • 16/05/2023

  Podział majątku po rozwodzie - co w przypadku wspólnych długów?

  Podział majątku po rozwodzie - co w przypadku wspólnych długów?

  Zagadnienie podziału majątku dorobkowego małżonków szeroko opisałem już na swojej stronie i zapraszam Państwa do lektury. . . .

  czytaj więcej
 • 05/07/2023

  Sprzedaż majątku bez zgody byłego małżonka

  Sprzedaż majątku bez zgody byłego małżonka

  Małżeństwo to nie tylko uczuciowa więź między dwojgiem ludzi, ale również zawiązanie wspólnoty majątkowej. W chwili ślubu oboje małżonkowie... . . .

  czytaj więcej
 • 07/09/2023

  Czy można zrzec się alimentów?

  Czy można zrzec się alimentów?

  W życiu rodzinnym wiele spraw może prowadzić do konieczności poszukiwania porady prawnej. Prawa i obowiązki rodzinne są często złożone, zwła... . . .

  czytaj więcej

Kancelaria Prawa Rodzinnego i Mediacji

Adwokat Dariusz Biela

ul. Kopernika 6/9
42-217 Częstochowa
+48 500 49 46 45
adwokatdariuszbiela@gmail.com

Opłaty za reprezentację i inne usługi realizowane w zakresie prawa rodzinnego, rozwodów, praw do opieki nad dzieckiem, alimentami etc. prosimy kierować na konto: 55 1600 1462 1804 1123 8000 0001 BNP PARIBAS Bank Polska SA SWIFT PPABPLPXXX

Ta strona używa plików Cookies. Dowiedz się więcej o celu ich używania i możliwości zmiany ustawień Cookies w przeglądarce.