Podział mieszkania przy rozwodzie: Co musisz wiedzieć?

Podział mieszkania przy rozwodzie: Co musisz wiedzieć?

Rozwód stanowi trudne wyzwanie dla każdej pary, zarówno pod względem emocjonalnym, jak i prawnym. Jednym z najbardziej skomplikowanych zagadnień, które nierzadko powodują długotrwałe spory, jest kwestia podziału mieszkania po rozwodzie. W Kancelarii Adwokackiej adwokat Dariusz Biela pomagamy klientom w tej trudnej sytuacji, oferując profesjonalne porady i wsparcie.

Kwestię podziału majątku wspólnego małżonków, w szczególności mieszkania przy rozwodzie reguluje polskie prawo rodzinne i cywilne. Majątek nabyty przez małżonków w trakcie trwania małżeństwa, w tym nieruchomości, stanowi ich majątek wspólny. Nie dotyczy to sytuacja jeżeli zostały zawarte umowy majątkowe małżeńskie. Z chwilą uprawomocnienia się orzeczenia rozwodu powstaje z mocy prawa rozdzielność majątkowa. Prowadzi to do konieczności podziału majątku powstałego w trakcie małżeństwa. Szczególnie skomplikowane jest rozwiązanie sytuacji, gdy nieruchomość jest obciążona kredytem. Kredyty nie są przedmiotem podziału majątku , uwagi na fakt, że podziałowi podlegają jedynie aktywa, a nie pasywa. Zatem dzielimy jedynie istniejący majątek, a nie długi. Fakt jest taki, że mieszkanie lub dom nabyty za kredyt stanowi własność Banku, a nie małżonków, co rodzi poważne perypetie przy podziale majątku wspólnego małżonków.

Podział mieszkania z kredytem po rozwodzie stanowi wyzwanie, które wymaga szczególnej uwagi. Kwestie takie jak dalsza obsługa kredytu, a także podział ewentualnych długów związanych z nieruchomością, wymagają indywidualnego podejścia. Zapraszam Państwa do skorzystania z bezpłatnych porad w mojej kancelarii, w ramach której zapewniam profesjonalne doradztwo i pomoc w negocjacjach z byłym małżonkiem a także wsparcie prawne na każdym etapie sprawy dotyczącej podziału majątku.

Podział majątku - zapewnienie dzieciom dotychczasowego poziomu życia

Rozwód i związany z nim podział majątku mają również istotne konsekwencje dla dzieci. W sytuacji, gdy małżonkowie są rodzicami, należy szczególnie uwzględnić ich dobro. Jako adwokat i mediator sądowy zajmując się sprawami klientów mojej kancelarii zawsze dążę do tego, aby prawa i interesy dzieci były należycie chronione. Dzieci po rozwodzie rodziców mają prawo żyć na dotychczasowym poziomie materialnym. Sprostanie temu wyzwaniu bywa często szalenie trudne dla rodziców. Zajmuję się również mediacjami, które często pomagają w osiągnięciu ugody bez konieczności interwencji sądu.

Podział majątku, a dziedziczenie

Rozwód ma również swoje konsekwencje dotyczące dziedziczenia. W zależności od konkretnej sytuacji, czasami warto przeprowadzić podział majątku przed rozwodem lub dokonać darowizn, które podczas trwania małżeństwa są zwolnione z podatku od spadku i darowizn. Po rozwodzie koniecznym będzie zapłacenie podatku, czego można zawczasu uniknąć.

Sposoby podziału mieszkania lub domu

Samo ustalenie podziału mieszkania lub domu po rozwodzie jest jedną z najtrudniejszych spraw do rozwiązania przez byłych małżonków i rodziców. Praktycznie rzecz ujmując mamy trzy opcje do wyboru:

 • przyznanie na wyłączną własność domu lub mieszkania na własność jednego małżonka z jednoczesną spłatą połowy wartości nieruchomości na rzecz drugiego. Bywają tu pewne wyjątki, co czyni sprawę jeszcze bardziej skomplikowaną.
 • Sprzedaż mieszkania lub domu, spłata kredytu i wspólny podział środków pieniężnych, które pozostaną pomiędzy byłych małżonków. To często najkorzystniejsza, najszybsza i najtańsza możliwość podziału majątku, która pozwala rozpocząć “nowe życie” z czystym kontem - bez kredytu. Jednocześnie uzyskujemy zdolność kredytową, co również ułatwia nowy początek.
 • sprzedaż przez sąd domu lub mieszkania w drodze licytacji. Najgorsze i najmniej korzystne rozwiązanie z uwagi na koszty licytacji oraz cenę wywoławczą, która jest niższa od ceny rynkowej nieruchomości

Moja Kancelaria Prawa Rodzinnego specjalizuje się w przeprowadzaniu spraw podziału majątku wspólnego małżonków, w tym mieszkania lub domu. Przed przystąpieniem do sprawy rozwodowej warto już skorzystać z porad prawnych, aby w sposób najkorzystniejszy zaplanować strategię podziału majątku objętego wspólnością małżeńską oraz samego rozwodu.

AKTUALNOŚCI

 • 01/09/2023

  Nierówny podział majątku po rozwodzie

  Nierówny podział majątku po rozwodzie

  Z chwilą orzeczenia rozwodu przez Sąd z mocy prawa dochodzi do zerwania wspólnoty majątkowej powstałej z momentem zawarcia małżeństwa. Ustan... . . .

  czytaj więcej
 • 01/09/2023

  Odpis wyroku rozwodowego. Dlaczego warto go mieć?

  Odpis wyroku rozwodowego. Dlaczego warto go mieć?

  Odpis wyroku rozwodowego jest dokumentem, który w kontekście prawnym, potwierdza rozwiązanie związku małżeńskiego. Jest to oficjalne świadec... . . .

  czytaj więcej
 • 26/08/2022

  Podział majątku dorobkowego małżonków po rozwodzie - Dariusz Biela Adwokat

  Podział majątku dorobkowego małżonków po rozwodzie - Dariusz Biela Adwokat

  Jak rozwiązać problem podziału majątku dorobkowego małżonków po rozwodzie?   . . .

  czytaj więcej
 • 30/01/2023

  Jak przebiega sprawa o separację?

  Jak przebiega sprawa o separację?

  Jak przebiega sprawa o separację?  . . .

  czytaj więcej
 • 13/03/2023

  Jak przygotować się do rozprawy rozwodowej?

  Jak przygotować się do rozprawy rozwodowej?

  Jak przygotować się do rozprawy rozwodowej? . . .

  czytaj więcej
 • 28/04/2023

  Jak napisać apelację od wyroku w sprawie o rozwód?

  Jak napisać apelację od wyroku w sprawie o rozwód?

  W dzisiejszych czasach coraz więcej osób decyduje się na rozwód. Jednakże proces ten, zwłaszcza jeśli mowa o rozwodzie z winy drugiej strony... . . .

  czytaj więcej
 • 16/05/2023

  Zabezpieczenie alimentów

  Zabezpieczenie alimentów

  Instytucja prawa - zwana zabezpieczeniem - jest bardzo pomocna, gdy wnosisz sprawę do sądu o zasądzenie alimentów lub orzeczenie rozwodu. Za... . . .

  czytaj więcej
 • 21/07/2023

  Opieka naprzemienna

  Opieka naprzemienna

  Rozstanie rodziców małoletnich dzieci rodzi wiele problemów, w tym ten najistotniejszy - sprawowanie opieki naprzemiennej i pieczy nad dzieć... . . .

  czytaj więcej
 • 07/09/2023

  Czy dziecko może być świadkiem w sprawie rozwodowej?

  Czy dziecko może być świadkiem w sprawie rozwodowej?

  W ostatnich latach liczba rozwodów zwiększa się z roku na rok, dlatego pytanie o rolę dziecka w procesie sądowym staje się coraz bardziej is... . . .

  czytaj więcej
 • 13/01/2022

  Rodzina żyjąca w konkubinacie

  Rozliczenie konkubinatu – najważniejsze informacje

  Polskie prawo praktycznie nie uregulowało związków konkubenckich. Stąd rozliczenie takiego związku po jego ustaniu nastręcza wiele problemów... . . .

  czytaj więcej
 • 02/08/2022

  Uznanie, ustalenie i zaprzeczenie ojcostwa – podstawowe aspekty prawne

  Uznanie, ustalenie i zaprzeczenie ojcostwa – podstawowe aspekty prawne

  Uznanie, ustalenie i zaprzeczenie ojcostwa to zagadnienia, z którymi często można się spotkać w sprawach rodzinnych. Niektóre osoby zabiegaj... . . .

  czytaj więcej
 • 24/01/2023

  Kiedy można uzyskać alimenty wstecz?

  Kiedy można uzyskać alimenty wstecz?

  Kiedy można uzyskać alimenty wstecz? . . .

  czytaj więcej
 • 15/02/2023

  Rozwód bez orzekania o winie czy z orzeczeniem o winie?

  Rozwód bez orzekania o winie czy z orzeczeniem o winie?

  Rozwód bez orzekania o winie czy z orzeczeniem o winie? . . .

  czytaj więcej
 • 28/04/2023

  Jak długo po rozwodzie można ubiegać się o podział majątku?

  Jak długo po rozwodzie można ubiegać się o podział majątku?

  Wspólne życie małżeńskie to czas, który powinien trwać do końca życia. Niestety, nie zawsze tak się dzieje, a przyczyn rozwodu jest wiele. J... . . .

  czytaj więcej
 • 05/07/2023

  Rozwód a opieka nad dzieckiem

  Rozwód a opieka nad dzieckiem

  Rozwiązanie małżeństwa zawsze wiąże się z problemem ustalenia kwestii opieki nad dziećmi. Decyzje w tej sprawie podejmuje sąd, biorąc pod uw... . . .

  czytaj więcej
 • 21/07/2023

  Podział mieszkania przy rozwodzie: Co musisz wiedzieć?

  Podział mieszkania przy rozwodzie: Co musisz wiedzieć?

  Rozwód stanowi trudne wyzwanie dla każdej pary, zarówno pod względem emocjonalnym, jak i prawnym. Jednym z najbardziej skomplikowanych zagad... . . .

  czytaj więcej
 • 11/08/2023

  Argumenty do rozwodu

  Argumenty do rozwodu

  Kobieta i mężczyzna wstępując w związek małżeński muszą mieć świadomość, że ich związek pozostaje pod nadzorem państwa. Stąd rozwiązanie mał... . . .

  czytaj więcej
 • 14/12/2021

  Rodzina - jak separacja prawna wpływa na rodzinę

  Separacja: jak prawnie uregulować rozstanie małżonków?

  Kiedy relacja dwóch osób staje się bardzo burzliwa i często pojawiają się konflikty, wyjściem z sytuacji jest separacja. . . .

  czytaj więcej
 • 27/01/2022

  Alimenty na byłego małżonka | Adwokat Dariusz Biela | Prawo Rodzinne | Mediacje

  Kiedy należą się alimenty od byłego małżonka?

  Rozwód nie musi oznaczać pogorszenia się stopy życiowej tej osoby, która miała mniejszy wkład w dochody w trakcie trwania małżeństwa. . . .

  czytaj więcej
 • 02/11/2022

  Jaki jest termin na złożenie odpowiedzi na pozew o rozwód?

  Jaki jest termin na złożenie odpowiedzi na pozew o rozwód?

  Jaki jest termin na złożenie odpowiedzi na pozew o rozwód? . . .

  czytaj więcej
 • 03/03/2023

  Jak napisać pozew o rozwód?

  Jak napisać pozew o rozwód?

  Jak napisać pozew o rozwód? . . .

  czytaj więcej
 • 27/03/2023

  Jak zabezpieczyć alimenty na czas trwania postępowania w sądzie?

  Jak zabezpieczyć alimenty na czas trwania postępowania w sądzie?

  Jak zabezpieczyć alimenty na czas trwania postępowania w sądzie? . . .

  czytaj więcej
 • 16/05/2023

  Podział majątku po rozwodzie - co w przypadku wspólnych długów?

  Podział majątku po rozwodzie - co w przypadku wspólnych długów?

  Zagadnienie podziału majątku dorobkowego małżonków szeroko opisałem już na swojej stronie i zapraszam Państwa do lektury. . . .

  czytaj więcej
 • 05/07/2023

  Sprzedaż majątku bez zgody byłego małżonka

  Sprzedaż majątku bez zgody byłego małżonka

  Małżeństwo to nie tylko uczuciowa więź między dwojgiem ludzi, ale również zawiązanie wspólnoty majątkowej. W chwili ślubu oboje małżonkowie... . . .

  czytaj więcej
 • 07/09/2023

  Czy można zrzec się alimentów?

  Czy można zrzec się alimentów?

  W życiu rodzinnym wiele spraw może prowadzić do konieczności poszukiwania porady prawnej. Prawa i obowiązki rodzinne są często złożone, zwła... . . .

  czytaj więcej

Kancelaria Prawa Rodzinnego i Mediacji

Adwokat Dariusz Biela

ul. Kopernika 6/9
42-217 Częstochowa
+48 500 49 46 45
adwokatdariuszbiela@gmail.com

Opłaty za reprezentację i inne usługi realizowane w zakresie prawa rodzinnego, rozwodów, praw do opieki nad dzieckiem, alimentami etc. prosimy kierować na konto: 55 1600 1462 1804 1123 8000 0001 BNP PARIBAS Bank Polska SA SWIFT PPABPLPXXX

Ta strona używa plików Cookies. Dowiedz się więcej o celu ich używania i możliwości zmiany ustawień Cookies w przeglądarce.