Jaki jest termin na złożenie odpowiedzi na pozew o rozwód?

Jaki jest termin na złożenie odpowiedzi na pozew o rozwód?

Sprawy rozwodowe zawsze są trudne dla obu stron małżeństwa, nieraz decyzja jednej z nich jest ogromnym szokiem dla drugiej. Niestety, mimo przykrych okoliczności, w świetle prawa konieczne jest pilnowanie ustalonych terminów. Te dotyczą również odpowiedzi na pozew o rozwód. Jeśli taki wniosek znajdzie się na wokandzie, drugi z małżonków ma obowiązek na takie pismo odpowiedzieć we wskazanym przez sąd terminie. Brak odpowiedzi na pozew skutkuje bardzo poważnymi konsekwencjami, prowadzącymi wprost do porażki w sprawie.

Ile czasu małżonek ma na odpowiedź na pozew o rozwód?

Nie bez powodu do sądu powinny zostać dostarczone dwa egzemplarze pozwu rozwodowego. Po przyjęciu ich przez sąd jeden z nich zostaje skierowany na adres zamieszkania strony powodowej. O ile samo pismo zwykle nie jest zaskoczeniem, to już konieczność odpowiedzi na pozew rozwodowy z orzeczeniem o winie lub bez orzeczenia często powoduje pojawiania się pytań o zasadność takiego postępowania. Sąd sam wyznacza czas, w jakim powinna do niego trafić odpowiedź na wysłane pismo. Zazwyczaj jest to termin czternastu dni kalendarzowych od chwili doręczenia pisma do strony pozwanej. Oznacza to, że po upływie wskazanego terminu i niewywiązania się z nałożonego zobowiązania, można spodziewać się ujemnych skutków procesowych. Z mojej praktyki wynika, że sąd wyznacza termin 7 dni kalendarzowych do złożenia odpowiedzi dotyczącej wniosku o zabezpieczenia roszczenia zawartego w pozwie o rozwód. Wniosek o zabezpieczenie może dotyczyć alimentów, miejsca zamieszkania dziecka na czas trwania sprawy rozwodowej.

Czym skutkuje brak odpowiedzi na sądowe pismo?

Spóźnione pisma lub w ogóle brak odpowiedzi na pozew o rozwód ma określone konsekwencje prawne i procesowe. Te zaś mogą być dość bolesne dla strony pozwanej, szczególnie jeśli w grę wchodzi odpowiedź na pozew rozwodowy z orzeczeniem o winie. W efekcie strona pozwana może nie mieć możliwości ustosunkowania się do zarzutów znajdujących się w pozwie rozwodowym, tym samym niejako przyznając się do nich. Sąd, widząc zaniedbanie obowiązkowych kwestii formalnych, może wydać wyrok zaocznie na niejawnym posiedzeniu sądu, pozbawiając jedną ze stron jakiejkolwiek szansy na zmianę przebiegu takiej rozprawy. Tym samym strona powodowa jest w stanie osiągnąć dla siebie wszystko o co wnosiła w pozwie,a czego sąd by nie zasądził w wyroku, gdyby otrzymał stosowne pismo w wyznaczonym terminie. Dotrzymywanie terminów i możliwość wypowiedzenia się, ustosunkowania się do ewentualnych zarzutów czy przedstawienie własnej wersji wydarzeń, przedstawienie dowodów będzie szczególnie istotne, gdy w grę będzie kwestia winy zo rozpad małżeństwa czy kwestia prawnej opieki nad dziećmi oraz wysokość alimentów. Złożenie odpowiedzi na pozew o rozwód w zakreślonym terminie dotyczy zarówno odpowiedzi na pozew o rozwód bez orzekania o winie czy z orzekaniem o winie. Złożenie odpowiedzi na pozew po upływie terminu skutkuje jego zwrotem przez sąd.

Co powinno się znaleźć w odpowiedzi na pozew rozwodowy?

Każda odpowiedź na pozew o rozwód musi zawierać konkretne elementy. Konieczne jest rozpoczęcie od kwestii technicznych i czysto formalnych, czyli podania swoich danych personalnych oraz zaadresowanie pisma do odpowiedniego sądu, konkretnego wydziału, z uwzględnieniem jego adresu oraz ze wskazaniem sygnatury akt. Równie ważna będzie wpisana na dokumencie data, szczególnie istotna z punktu widzenia charakteru samej sprawy. Główna część pisma powinna zacząć się od wstępu. Musi się w nim znaleźć mowa o chęci wypełnienia zobowiązania wobec tego konkretnego sądu i odniesienia się do otrzymanego w danym dniu pozwu rozwodowego. W treści trzeba uwzględnić wszystkie najważniejsze kwestie, jak: chęć orzeczenia rozwodu lub oddalenia powództwa i dalej: chęć orzekania przez sąd o winie lub nie, zasądzenie alimentów, a jeśli tak, to w jakiej wysokości z podaniem odpowiedniej argumentacji, ustalenie władzy rodzicielskiej nad dziećmi, jeśli pojawiły się w trakcie pożycia małżeńskiego i ustalenie kontaktów, wszystkie kwestie majątkowe, w tym sposób dysponowania wspólnym mieszkaniem po rozwodzie. Warto pamiętać, że dobrze skonstruowane pismo pozwoli na usprawnienie przebiegu postępowania i zminimalizowanie ilości rozpraw. Odpowiedź na rozwód jest najważniejszą czynnością w sprawie, gdyż to ona kształtuje pozycje stron w procesie o rozwód.

AKTUALNOŚCI

 • 30/01/2023

  Jak przebiega sprawa o separację?

  Jak przebiega sprawa o separację?

  Jak przebiega sprawa o separację?  . . .

  czytaj więcej
 • 13/03/2023

  Jak przygotować się do rozprawy rozwodowej?

  Jak przygotować się do rozprawy rozwodowej?

  Jak przygotować się do rozprawy rozwodowej? . . .

  czytaj więcej
 • 28/04/2023

  Jak napisać apelację od wyroku w sprawie o rozwód?

  Jak napisać apelację od wyroku w sprawie o rozwód?

  W dzisiejszych czasach coraz więcej osób decyduje się na rozwód. Jednakże proces ten, zwłaszcza jeśli mowa o rozwodzie z winy drugiej strony... . . .

  czytaj więcej
 • 16/05/2023

  Zabezpieczenie alimentów

  Zabezpieczenie alimentów

  Instytucja prawa - zwana zabezpieczeniem - jest bardzo pomocna, gdy wnosisz sprawę do sądu o zasądzenie alimentów lub orzeczenie rozwodu. Za... . . .

  czytaj więcej
 • 21/07/2023

  Opieka naprzemienna

  Opieka naprzemienna

  Rozstanie rodziców małoletnich dzieci rodzi wiele problemów, w tym ten najistotniejszy - sprawowanie opieki naprzemiennej i pieczy nad dzieć... . . .

  czytaj więcej
 • 01/09/2023

  Nierówny podział majątku po rozwodzie

  Nierówny podział majątku po rozwodzie

  Z chwilą orzeczenia rozwodu przez Sąd z mocy prawa dochodzi do zerwania wspólnoty majątkowej powstałej z momentem zawarcia małżeństwa. Ustan... . . .

  czytaj więcej
 • 07/09/2023

  Czy dziecko może być świadkiem w sprawie rozwodowej?

  Czy dziecko może być świadkiem w sprawie rozwodowej?

  W ostatnich latach liczba rozwodów zwiększa się z roku na rok, dlatego pytanie o rolę dziecka w procesie sądowym staje się coraz bardziej is... . . .

  czytaj więcej
 • 13/01/2022

  Rodzina żyjąca w konkubinacie

  Rozliczenie konkubinatu – najważniejsze informacje

  Polskie prawo praktycznie nie uregulowało związków konkubenckich. Stąd rozliczenie takiego związku po jego ustaniu nastręcza wiele problemów... . . .

  czytaj więcej
 • 02/08/2022

  Uznanie, ustalenie i zaprzeczenie ojcostwa – podstawowe aspekty prawne

  Uznanie, ustalenie i zaprzeczenie ojcostwa – podstawowe aspekty prawne

  Uznanie, ustalenie i zaprzeczenie ojcostwa to zagadnienia, z którymi często można się spotkać w sprawach rodzinnych. Niektóre osoby zabiegaj... . . .

  czytaj więcej
 • 24/01/2023

  Kiedy można uzyskać alimenty wstecz?

  Kiedy można uzyskać alimenty wstecz?

  Kiedy można uzyskać alimenty wstecz? . . .

  czytaj więcej
 • 15/02/2023

  Rozwód bez orzekania o winie czy z orzeczeniem o winie?

  Rozwód bez orzekania o winie czy z orzeczeniem o winie?

  Rozwód bez orzekania o winie czy z orzeczeniem o winie? . . .

  czytaj więcej
 • 28/04/2023

  Jak długo po rozwodzie można ubiegać się o podział majątku?

  Jak długo po rozwodzie można ubiegać się o podział majątku?

  Wspólne życie małżeńskie to czas, który powinien trwać do końca życia. Niestety, nie zawsze tak się dzieje, a przyczyn rozwodu jest wiele. J... . . .

  czytaj więcej
 • 05/07/2023

  Rozwód a opieka nad dzieckiem

  Rozwód a opieka nad dzieckiem

  Rozwiązanie małżeństwa zawsze wiąże się z problemem ustalenia kwestii opieki nad dziećmi. Decyzje w tej sprawie podejmuje sąd, biorąc pod uw... . . .

  czytaj więcej
 • 21/07/2023

  Podział mieszkania przy rozwodzie: Co musisz wiedzieć?

  Podział mieszkania przy rozwodzie: Co musisz wiedzieć?

  Rozwód stanowi trudne wyzwanie dla każdej pary, zarówno pod względem emocjonalnym, jak i prawnym. Jednym z najbardziej skomplikowanych zagad... . . .

  czytaj więcej
 • 11/08/2023

  Argumenty do rozwodu

  Argumenty do rozwodu

  Kobieta i mężczyzna wstępując w związek małżeński muszą mieć świadomość, że ich związek pozostaje pod nadzorem państwa. Stąd rozwiązanie mał... . . .

  czytaj więcej
 • 01/09/2023

  Odpis wyroku rozwodowego. Dlaczego warto go mieć?

  Odpis wyroku rozwodowego. Dlaczego warto go mieć?

  Odpis wyroku rozwodowego jest dokumentem, który w kontekście prawnym, potwierdza rozwiązanie związku małżeńskiego. Jest to oficjalne świadec... . . .

  czytaj więcej
 • 14/12/2021

  Rodzina - jak separacja prawna wpływa na rodzinę

  Separacja: jak prawnie uregulować rozstanie małżonków?

  Kiedy relacja dwóch osób staje się bardzo burzliwa i często pojawiają się konflikty, wyjściem z sytuacji jest separacja. . . .

  czytaj więcej
 • 27/01/2022

  Alimenty na byłego małżonka | Adwokat Dariusz Biela | Prawo Rodzinne | Mediacje

  Kiedy należą się alimenty od byłego małżonka?

  Rozwód nie musi oznaczać pogorszenia się stopy życiowej tej osoby, która miała mniejszy wkład w dochody w trakcie trwania małżeństwa. . . .

  czytaj więcej
 • 26/08/2022

  Podział majątku dorobkowego małżonków po rozwodzie - Dariusz Biela Adwokat

  Podział majątku dorobkowego małżonków po rozwodzie - Dariusz Biela Adwokat

  Jak rozwiązać problem podziału majątku dorobkowego małżonków po rozwodzie?   . . .

  czytaj więcej
 • 02/11/2022

  Jaki jest termin na złożenie odpowiedzi na pozew o rozwód?

  Jaki jest termin na złożenie odpowiedzi na pozew o rozwód?

  Jaki jest termin na złożenie odpowiedzi na pozew o rozwód? . . .

  czytaj więcej
 • 03/03/2023

  Jak napisać pozew o rozwód?

  Jak napisać pozew o rozwód?

  Jak napisać pozew o rozwód? . . .

  czytaj więcej
 • 27/03/2023

  Jak zabezpieczyć alimenty na czas trwania postępowania w sądzie?

  Jak zabezpieczyć alimenty na czas trwania postępowania w sądzie?

  Jak zabezpieczyć alimenty na czas trwania postępowania w sądzie? . . .

  czytaj więcej
 • 16/05/2023

  Podział majątku po rozwodzie - co w przypadku wspólnych długów?

  Podział majątku po rozwodzie - co w przypadku wspólnych długów?

  Zagadnienie podziału majątku dorobkowego małżonków szeroko opisałem już na swojej stronie i zapraszam Państwa do lektury. . . .

  czytaj więcej
 • 05/07/2023

  Sprzedaż majątku bez zgody byłego małżonka

  Sprzedaż majątku bez zgody byłego małżonka

  Małżeństwo to nie tylko uczuciowa więź między dwojgiem ludzi, ale również zawiązanie wspólnoty majątkowej. W chwili ślubu oboje małżonkowie... . . .

  czytaj więcej
 • 07/09/2023

  Czy można zrzec się alimentów?

  Czy można zrzec się alimentów?

  W życiu rodzinnym wiele spraw może prowadzić do konieczności poszukiwania porady prawnej. Prawa i obowiązki rodzinne są często złożone, zwła... . . .

  czytaj więcej

Kancelaria Prawa Rodzinnego i Mediacji

Adwokat Dariusz Biela

ul. Kopernika 6/9
42-217 Częstochowa
+48 500 49 46 45
adwokatdariuszbiela@gmail.com

Opłaty za reprezentację i inne usługi realizowane w zakresie prawa rodzinnego, rozwodów, praw do opieki nad dzieckiem, alimentami etc. prosimy kierować na konto: 55 1600 1462 1804 1123 8000 0001 BNP PARIBAS Bank Polska SA SWIFT PPABPLPXXX

Ta strona używa plików Cookies. Dowiedz się więcej o celu ich używania i możliwości zmiany ustawień Cookies w przeglądarce.