Nowelizacja prawa spadkowego 2023 - zmiany dotyczące fundacji rodzinnych, zachowku i dziedziczenia ustawowego

Wielu prawników oraz obywateli od lat wskazywało na konieczność wprowadzenia zmian w przepisach dotyczących spadków w celu dostosowania ich do zmieniającej się dynamicznie rzeczywistości. Odpowiedzią na te oczekiwania były wprowadzone w 2023 roku nowelizacje prawa spadkowego, wprowadzające zmiany dotyczące m.in. dziedziczenia ustawowego, fundacji rodzinnych czy niegodności dziedziczenia. Dowiedz się, co zmieniło się w Kodeksie cywilnym oraz poszczególnych ustawach i jak zmiany te wpływają na kwestie związane z sukcesją.

Fundacje rodzinne po nowelizacji: nowe ramy i możliwości

Wprowadzona ustawą z 22 maja 2023 instytucja otwarła przed spadkobiercami zupełni nowe możliwości w zakresie dziedziczenia. Fundacja rodzinna – bo o niej mowa – znacząco wpłynęła na prawo spadkowe, pozwalając zabezpieczyć na przyszłość aktywa majątkowe jej założyciela. Ustanowienie tego rodzaju instytucji wymagało nowelizacji m.in. Art. 927 par. 3 Kodeksu cywilnego, regulującego zdolność dziedziczenia przez poszczególnych członków. W związku z powyższym zmieniono również przepisy dotyczące zachowku, tak, by uwzględniały one mienie spadkowe pozyskane z fundacji rodzinnej przez osobę do niego uprawnioną.

Kluczową zmianą było w tym zakresie rozszerzenie katalogu podmiotów, które w myśl nowego prawa spadkowego nabywają uprawnienie do sukcesji. W największym skrócie, ustawowe prawo do majątku ma podmiot, który istnieje lub żyje w momencie śmierci spadkodawcy, a więc fundatora. Podstawowym celem nowelizacji przepisów dotyczących fundacji rodzinnych było zwiększenie efektywności transferu majątku, z uwzględnieniem takich aktywów jak np. przedsiębiorstwa rodzinne.

Dziedziczenie ustawowe po nowym prawie

Oprócz zmian dotyczących fundacji rodzinnych warto zwrócić uwagę na kolejny pakiet nowelizacji przepisów prawa spadkowego. Mowa o zmianach dotyczących dziedziczenia ustawowego, dotyczących zawężenia grona spadkobierców dziedziczących z mocy ustawy. Zmiany w art. 934 Kodeksu cywilnego nie wpływają na pierwszy ani drugi krąg uprawnionych do spadku na podstawie prawa spadkowego. Ograniczają natomiast trzeci krąg osób powołanych do dziedziczenia, który po nowelizacji, w przypadku spadków otwartych po 15 listopada 2023 roku obejmuje:

 • dziadków spadkodawcy,
 • ich dzieci, a więc ciotki, wujków, stryjów i stryjenki,
 • ciotecznych oraz stryjecznych kuzynów spadkodawcy.

Warto dodać, że przed nowelizacją przepisów prawa spadkowego w 2023 roku dziedziczenie ustawowe w trzecim kręgu spadkobierców obejmowało dziadków spadkodawcy oraz ich zstępnych (dzieci, wnuków, prawnuków oraz dalszych zstępnych).

Nowelizacja prawa spadkowego 2023 a niegodność dziedziczenia

Kolejną istotną zmianą, o której warto wspomnieć, jest nowelizacja art. 928 § 1 k.c. określającego przesłanki związane z uznaniem spadkobiercy za niegodnego dziedziczenia po zmarłym. Nowe prawo spadkowe rozszerza katalog okoliczności, które pozwalają uznać osobę za niegodną sukcesji. Warto zwrócić uwagę na fakt, iż ta sankcja powoduje, że spadkobierca, któremu ustawowo należałby się spadek po zmarłym, zostaje pozbawiona wszelkich korzyści z majątku spadkodawcy. Biorąc pod uwagę dotkliwość instytucji niegodności dziedziczenia, należało więc precyzyjnie dookreślić katalog sytuacji, w których danej osobie można odmówić prawa do spadku czy zachowku.

Przyjrzyjmy się najpierw przesłankom dotyczącym niegodności, obowiązującym w myśl starych przepisów. Przed nowelizacją w 2023 roku, w prawie spadkowym funkcjonowały 3 podstawy do nałożenia na spadkobiercę takiej sankcji. Były to:

 • umyślne dopuszczenie się ciężkiego przestępstwa względem spadkodawcy,
 • nakłanianie podstępem lub groźba do sporządzenia bądź odwołania testamentu lub uniemożliwianie w ten sam sposób dokonania tych czynności,
 • umyślne ukrycie lub zniszczenie testamentu, jego podrobienie czy przerobienie, a także świadome skorzystanie z testamentu podrobionego lub przerobionego przez inną osobę.

Zgodnie z nowelizacją prawa spadkowego powyższe przepisy uzupełnione zostały o dwie dodatkowe przyczyny niegodności dziedziczenia ustawowego, takie jak:

 • uporczywe uchylanie się od wykonywania względem spadkodawcy obowiązku alimentacyjnego zasądzonego orzeczeniem sądowym, określonego na mocy ugody lub innego porozumienia bądź umowy,
 • uporczywe uchylanie się od obowiązku sprawowania pieczy nad spadkodawcą wynikającego w szczególności z pieczy rodzicielskiej, opieki, sprawowania funkcji rodzica zastępczego czy małżeńskiego obowiązku pomocy bądź obowiązku wzajemnego szacunku i wspierania się rodzica i dziecka.

Powyższe zmiany w prawie spadkowym, dotyczące rozszerzenia katalogu przesłanek do uznania spadkodawcy za niegodnego dziedziczenia, szybko stały się przedmiotem dyskusji prawników. Warto zwrócić uwagę na szeroki margines oceny uporczywości czy otwarty katalog źródeł, z których może wynikać piecza nad spadkodawcą. Osobną kwestię stanowi to, czy omawiana nowelizacja z 2023 roku nie będzie stanowiła funkcji prewencyjnej przed niepożądanymi społecznie zachowaniami, takimi jak stosowanie przemocy domowej czy uchylanie się od obowiązku alimentacyjnego. Specjalizujący się w prawie spadkowym adwokat z pewnością będzie cennym wsparciem dla wszystkich tych, których interesują fundacje rodzinne, zachowek czy dziedziczenie ustawowe na nowych zasadach.

AKTUALNOŚCI

 • 30/01/2023

  Jak przebiega sprawa o separację?

  Jak przebiega sprawa o separację?

  Jak przebiega sprawa o separację?  . . .

  czytaj więcej
 • 13/03/2023

  Jak przygotować się do rozprawy rozwodowej?

  Jak przygotować się do rozprawy rozwodowej?

  Jak przygotować się do rozprawy rozwodowej? . . .

  czytaj więcej
 • 28/04/2023

  Jak napisać apelację od wyroku w sprawie o rozwód?

  Jak napisać apelację od wyroku w sprawie o rozwód?

  W dzisiejszych czasach coraz więcej osób decyduje się na rozwód. Jednakże proces ten, zwłaszcza jeśli mowa o rozwodzie z winy drugiej strony... . . .

  czytaj więcej
 • 16/05/2023

  Zabezpieczenie alimentów

  Zabezpieczenie alimentów

  Instytucja prawa - zwana zabezpieczeniem - jest bardzo pomocna, gdy wnosisz sprawę do sądu o zasądzenie alimentów lub orzeczenie rozwodu. Za... . . .

  czytaj więcej
 • 21/07/2023

  Opieka naprzemienna

  Opieka naprzemienna

  Rozstanie rodziców małoletnich dzieci rodzi wiele problemów, w tym ten najistotniejszy - sprawowanie opieki naprzemiennej i pieczy nad dzieć... . . .

  czytaj więcej
 • 01/09/2023

  Nierówny podział majątku po rozwodzie

  Nierówny podział majątku po rozwodzie

  Z chwilą orzeczenia rozwodu przez Sąd z mocy prawa dochodzi do zerwania wspólnoty majątkowej powstałej z momentem zawarcia małżeństwa. Ustan... . . .

  czytaj więcej
 • 07/09/2023

  Czy dziecko może być świadkiem w sprawie rozwodowej?

  Czy dziecko może być świadkiem w sprawie rozwodowej?

  W ostatnich latach liczba rozwodów zwiększa się z roku na rok, dlatego pytanie o rolę dziecka w procesie sądowym staje się coraz bardziej is... . . .

  czytaj więcej
 • 13/01/2022

  Rodzina żyjąca w konkubinacie

  Rozliczenie konkubinatu – najważniejsze informacje

  Polskie prawo praktycznie nie uregulowało związków konkubenckich. Stąd rozliczenie takiego związku po jego ustaniu nastręcza wiele problemów... . . .

  czytaj więcej
 • 02/08/2022

  Uznanie, ustalenie i zaprzeczenie ojcostwa – podstawowe aspekty prawne

  Uznanie, ustalenie i zaprzeczenie ojcostwa – podstawowe aspekty prawne

  Uznanie, ustalenie i zaprzeczenie ojcostwa to zagadnienia, z którymi często można się spotkać w sprawach rodzinnych. Niektóre osoby zabiegaj... . . .

  czytaj więcej
 • 24/01/2023

  Kiedy można uzyskać alimenty wstecz?

  Kiedy można uzyskać alimenty wstecz?

  Kiedy można uzyskać alimenty wstecz? . . .

  czytaj więcej
 • 15/02/2023

  Rozwód bez orzekania o winie czy z orzeczeniem o winie?

  Rozwód bez orzekania o winie czy z orzeczeniem o winie?

  Rozwód bez orzekania o winie czy z orzeczeniem o winie? . . .

  czytaj więcej
 • 28/04/2023

  Jak długo po rozwodzie można ubiegać się o podział majątku?

  Jak długo po rozwodzie można ubiegać się o podział majątku?

  Wspólne życie małżeńskie to czas, który powinien trwać do końca życia. Niestety, nie zawsze tak się dzieje, a przyczyn rozwodu jest wiele. J... . . .

  czytaj więcej
 • 05/07/2023

  Rozwód a opieka nad dzieckiem

  Rozwód a opieka nad dzieckiem

  Rozwiązanie małżeństwa zawsze wiąże się z problemem ustalenia kwestii opieki nad dziećmi. Decyzje w tej sprawie podejmuje sąd, biorąc pod uw... . . .

  czytaj więcej
 • 21/07/2023

  Podział mieszkania przy rozwodzie: Co musisz wiedzieć?

  Podział mieszkania przy rozwodzie: Co musisz wiedzieć?

  Rozwód stanowi trudne wyzwanie dla każdej pary, zarówno pod względem emocjonalnym, jak i prawnym. Jednym z najbardziej skomplikowanych zagad... . . .

  czytaj więcej
 • 11/08/2023

  Argumenty do rozwodu

  Argumenty do rozwodu

  Kobieta i mężczyzna wstępując w związek małżeński muszą mieć świadomość, że ich związek pozostaje pod nadzorem państwa. Stąd rozwiązanie mał... . . .

  czytaj więcej
 • 01/09/2023

  Odpis wyroku rozwodowego. Dlaczego warto go mieć?

  Odpis wyroku rozwodowego. Dlaczego warto go mieć?

  Odpis wyroku rozwodowego jest dokumentem, który w kontekście prawnym, potwierdza rozwiązanie związku małżeńskiego. Jest to oficjalne świadec... . . .

  czytaj więcej
 • 14/12/2021

  Rodzina - jak separacja prawna wpływa na rodzinę

  Separacja: jak prawnie uregulować rozstanie małżonków?

  Kiedy relacja dwóch osób staje się bardzo burzliwa i często pojawiają się konflikty, wyjściem z sytuacji jest separacja. . . .

  czytaj więcej
 • 27/01/2022

  Alimenty na byłego małżonka | Adwokat Dariusz Biela | Prawo Rodzinne | Mediacje

  Kiedy należą się alimenty od byłego małżonka?

  Rozwód nie musi oznaczać pogorszenia się stopy życiowej tej osoby, która miała mniejszy wkład w dochody w trakcie trwania małżeństwa. . . .

  czytaj więcej
 • 26/08/2022

  Podział majątku dorobkowego małżonków po rozwodzie - Dariusz Biela Adwokat

  Podział majątku dorobkowego małżonków po rozwodzie - Dariusz Biela Adwokat

  Jak rozwiązać problem podziału majątku dorobkowego małżonków po rozwodzie?   . . .

  czytaj więcej
 • 02/11/2022

  Jaki jest termin na złożenie odpowiedzi na pozew o rozwód?

  Jaki jest termin na złożenie odpowiedzi na pozew o rozwód?

  Jaki jest termin na złożenie odpowiedzi na pozew o rozwód? . . .

  czytaj więcej
 • 03/03/2023

  Jak napisać pozew o rozwód?

  Jak napisać pozew o rozwód?

  Jak napisać pozew o rozwód? . . .

  czytaj więcej
 • 27/03/2023

  Jak zabezpieczyć alimenty na czas trwania postępowania w sądzie?

  Jak zabezpieczyć alimenty na czas trwania postępowania w sądzie?

  Jak zabezpieczyć alimenty na czas trwania postępowania w sądzie? . . .

  czytaj więcej
 • 16/05/2023

  Podział majątku po rozwodzie - co w przypadku wspólnych długów?

  Podział majątku po rozwodzie - co w przypadku wspólnych długów?

  Zagadnienie podziału majątku dorobkowego małżonków szeroko opisałem już na swojej stronie i zapraszam Państwa do lektury. . . .

  czytaj więcej
 • 05/07/2023

  Sprzedaż majątku bez zgody byłego małżonka

  Sprzedaż majątku bez zgody byłego małżonka

  Małżeństwo to nie tylko uczuciowa więź między dwojgiem ludzi, ale również zawiązanie wspólnoty majątkowej. W chwili ślubu oboje małżonkowie... . . .

  czytaj więcej
 • 07/09/2023

  Czy można zrzec się alimentów?

  Czy można zrzec się alimentów?

  W życiu rodzinnym wiele spraw może prowadzić do konieczności poszukiwania porady prawnej. Prawa i obowiązki rodzinne są często złożone, zwła... . . .

  czytaj więcej

Kancelaria Prawa Rodzinnego i Mediacji

Adwokat Dariusz Biela

ul. Kopernika 6/9
42-217 Częstochowa
+48 500 49 46 45
adwokatdariuszbiela@gmail.com

Opłaty za reprezentację i inne usługi realizowane w zakresie prawa rodzinnego, rozwodów, praw do opieki nad dzieckiem, alimentami etc. prosimy kierować na konto: 55 1600 1462 1804 1123 8000 0001 BNP PARIBAS Bank Polska SA SWIFT PPABPLPXXX

Ta strona używa plików Cookies. Dowiedz się więcej o celu ich używania i możliwości zmiany ustawień Cookies w przeglądarce.