Jak uregulować sprawy spadkowe? Najlepiej z pomocą adwokata

Rodzina siedząca z dziećmi

 

Porządkowanie kwestii spadkowych jest jedną z najważniejszych spraw służących zapewnieniu rodzinie i spadkobiercom spokojnego zabezpieczenia na przyszłość. Przedmiotem sprawy może być zgromadzony majątek, prowadzona działalność, a także ochrona stanu posiadania lub  zaspokojenie potrzeb osób dziedziczących. Wbrew  powszechnemu twierdzeniu właściwe uporządkowanie spraw spadkowych jest bardzo skomplikowane.

 

Zakres działań adwokata przy porządkowaniu spraw spadkowych

Pozostawienie spraw spadkowych samych sobie, najczęściej doprowadza do fatalnych następstw w sferze majątkowej spadkobierców. Brak fachowego doradztwa w prawidłowym zabezpieczeniu spraw dziedziczenia może doprowadzić do utraty majątku i poważnych problemów finansowych. Trudności te mogą dotyczyć następnych pokoleń – Twoich dzieci, a co gorsza, negatywne skutki są nieodwracalne.Stąd tak ważne jest, aby zawczasu uporządkować formalności związane z dziedziczeniem. Najlepiej sięgnąć po pomoc doświadczonego adwokata, specjalizującego się w sprawach spadkowych. Takie wsparcie jest bezcenne, zwłaszcza wtedy, gdy pojawiają się komplikacje lub konflikty pomiędzy spadkobiercami.

 

Pomimo jasno określonych zasad dziedziczenia obowiązujących w Polsce i ujętych w Kodeksie cywilnym, pułapki związane z rozporządzeniem majątkiem czekają na każdym kroku. Adwokat przeprowadzi Cię przez skomplikowaną materię spraw spadkowych. U doświadczonego pełnomocnika dowiesz się, jakie są zasady dziedziczenia. Adwokat wyjaśni, czym jest dziedziczenie z ustawy lub na podstawie testamentu. Co więcej, dowiesz się jak sporządzić testament, kiedy, komu i w jakiej wysokości przysługuje zachowek, a także czym jest wydziedziczenie. Wreszcie adwokat ułoży z Tobą plan sukcesji. Obejmuje on najkorzystniejsze rozporządzenie swoim majątkiem i takie jego rozpisanie, aby zgodnie z wolą spadkodawcy rozdzielić jego majątek na spadkobierców w sposób sprawiedliwy i godny. Dodatkowo wyjaśni, na czym polega wydziedziczenie oraz niegodność dziedziczenia.

 

Dziedziczenie działalności gospodarczej - zasady

W rodzinie, w której jest duży majątek czy prowadzona jest działalność gospodarcza, sprawa sukcesji i precyzyjnego określenia zasad dziedziczenie ma priorytetowy charakter. Jej brak lub złe przygotowanie może zniweczyć dorobek pokoleń i zrujnować oraz skłócić bliskich. Do sukcesji może dojść za życia spadkodawcy. W uproszczeniu jest to przejęcie ogółu praw i obowiązków związanych z prowadzeniem firmy. Zwykle kierowanie przedsiębiorstwem przechodzi na dzieci, ale sukcesorem może być także inna osoba np. zaufany wspólnik czy dalszy członek rodziny.

 

Przykład: Kulczyk Investments S.A. skutecznie sfinalizował kwestię sukcesji. Po śmierci Jana Kulczyka, stery w przedsiębiorstwie przejęły jego dzieci, Dominika i Sebastian Kulczyk. Należy podkreślić, że do przekazania praw i obowiązków związanych z majątkiem i prowadzonym przedsiębiorstwem trzeba się odpowiednio przygotować. Nieocenioną rolę ma tutaj adwokat, który pomoże przeprowadzić cały proces.

 

Na czym polega odrzucenie spadku

W naszej rzeczywistości równie ważne jest, aby wiedzieć, co zrobić ze spadkiem, który jest długiem (zobowiązaniem finansowym), a jego przyjęcie może doprowadzić do kłopotów finansowych. Stad szczególnie ważne jest rozeznanie kwestii spadku w  sytuacji, gdy odrzucenie dotyczy małoletnich dzieci. 

 

Przykład: Twoja matka zaciągnęła kredyt gotówkowy na 100 tys. zł, wydała wszystkie pieniądze, a niedługo po tym zmarła. Ojciec nie żyje od dawna, a ty jesteś jedynym dzieckiem i dziedzicem. Spadek w 100% przypada Tobie, ale znając sytuację, najpewniej się jego zrzekniesz. Ważne! Jeśli masz dzieci, to spadek może przejść również na nie. W tej sytuacji musisz zrzec się go w ich imieniu, zwłaszcza jeśli są nieletnie. W innym wypadku dzieci odziedziczą 100 tys. zł długu. 

 

Warto podkreślić, że nie istnieje obowiązek przyjęcia spadku. Do jego odrzucenia prawo przewiduje określony przepisami termin. Przekroczenie wskazanych dat rodzi określone, najczęściej negatywne skutki prawne, jak konieczność spłaty długów za krewnych. Spadek można przyjąć lub go odrzucić. Adwokat udzieli szczegółowej informacji, jak działają określone instrumenty prawne i jak najlepiej z nich skorzystać. Przedstawi również, na czym polega odpowiedzialność za długi spadkowe i jak można ich uniknąć oraz na czym polega przyjęcie spadku z dobrodziejstwem inwentarza. Powyższa problematyka spraw spadkowych ukazuje ich skomplikowany charakter.

 

Jak uregulować kwestie dziedziczenia?

W kancelarii adwokackiej dowiemy się jak odrzucić spadek, jak określa się grupę spadkobierców, na jakich zasadach i w jakich częściach dziedziczy się na mocy ustawy. Adwokat pomoże sporządzić wniosek do Sądu o stwierdzenie praw do spadku po zmarłej osobie. Przygotuje wszystkie niezbędne dokumenty i poinformuje o koniecznych opłatach sprawy spadkowej. Przedyskutuje również wszystkie możliwości, jakie stwarza obowiązujące prawo spadkowe w Polsce. Opcji tych jest wiele, a znalezienie najlepszego rozwiązania, bywa bardzo skomplikowane.

 

Prawo spadkowe daje spadkobiercom wiele wariantów do uregulowania kwestii dziedziczenia. Warto dowiedzieć się, jak ustanowić wykonawcę testamentu, aby dziedziczenie przebiegło zgodnie z wolą spadkodawcy. Można zdać się na prawo i pozostawić dziedziczenie bez rozporządzenia spadkiem. Wtedy będziemy mieli do czynienia z dziedziczeniem ustawowym. Istnieje także opcja, aby ułożyć sprawy spadkowe wedle własnego uznania i ograniczyć do minimum niepożądane skutki dziedziczenia. Służą temu następujące instrumenty prawne:

 1. Testamenty własne, notarialny i szczególne,
 2. Zapisy i polecenia,
 3. Zachowek.

Każda sprawa spadkowa jest inna, dotyczy konkretnych osób i ich osobistych oczekiwań. Stąd nie sposób przedstawić jednej uniwersalnej zasady dotyczącej spadków i dziedziczenia.

 

Przy porządkowaniu spraw spadkowych warto zatrudnić doświadczonego adwokata

Kwestie spadkowe dobrze uregulować jeszcze za życia. W ten sposób zadbasz o przyszłość swoich najbliższych. Majątek po śmierci zostanie rozdysponowany według Twojej woli, a to pozwoli zabezpieczyć rodzinę i uchronić ją od waśni po śmierci spadkodawcy. Nie warto zostawiać kwestii sukcesji i dziedziczenia przypadkowi. Dlatego zadbaj i poukładaj wszystkie sprawy -  pomoże w tym doświadczony adwokat. Wspólnie z nim ustalisz zgodny i sprawiedliwy podział majątku, unikając jednocześnie pułapek, jakie pojawiają się w prawie spadkowym. Taka praktyka jest spotykana w zamożnych krajach, gdzie mieszkańcy zgromadzili ogromne majątki i żyją na wysokiej stopie życiowej. Dawno zrozumiano, że uregulowanie kwestii spadkowych jest bardzo ważne i realnie wpływa na losy kolejnych pokoleń. 

 

Nic nie stoi na przeszkodzie, abyś i Ty uregulował swoje sprawy spadkowe w sposób umożliwiający komfortowe życie sobie oraz swoim następcom prawnym. Uregulowanie spraw związanych z dziedziczeniem ochroni rodzinę przed nieuniknionym konfliktem, który może ją podzielić na lata, a nawet zrujnować. Zastanawiasz się nad przekazaniem firmy następcom? Chcesz uniknąć waśni w rodzinie po Twoim odejściu? Napisz lub zadzwoń - znajdziemy najlepsze rozwiązanie. Zapraszam do kontaktu z Kancelarią Prawa Rodzinnego i Mediacji.

AKTUALNOŚCI

 • 01/09/2023

  Nierówny podział majątku po rozwodzie

  Nierówny podział majątku po rozwodzie

  Z chwilą orzeczenia rozwodu przez Sąd z mocy prawa dochodzi do zerwania wspólnoty majątkowej powstałej z momentem zawarcia małżeństwa. Ustan... . . .

  czytaj więcej
 • 01/09/2023

  Odpis wyroku rozwodowego. Dlaczego warto go mieć?

  Odpis wyroku rozwodowego. Dlaczego warto go mieć?

  Odpis wyroku rozwodowego jest dokumentem, który w kontekście prawnym, potwierdza rozwiązanie związku małżeńskiego. Jest to oficjalne świadec... . . .

  czytaj więcej
 • 26/08/2022

  Podział majątku dorobkowego małżonków po rozwodzie - Dariusz Biela Adwokat

  Podział majątku dorobkowego małżonków po rozwodzie - Dariusz Biela Adwokat

  Jak rozwiązać problem podziału majątku dorobkowego małżonków po rozwodzie?   . . .

  czytaj więcej
 • 30/01/2023

  Jak przebiega sprawa o separację?

  Jak przebiega sprawa o separację?

  Jak przebiega sprawa o separację?  . . .

  czytaj więcej
 • 13/03/2023

  Jak przygotować się do rozprawy rozwodowej?

  Jak przygotować się do rozprawy rozwodowej?

  Jak przygotować się do rozprawy rozwodowej? . . .

  czytaj więcej
 • 28/04/2023

  Jak napisać apelację od wyroku w sprawie o rozwód?

  Jak napisać apelację od wyroku w sprawie o rozwód?

  W dzisiejszych czasach coraz więcej osób decyduje się na rozwód. Jednakże proces ten, zwłaszcza jeśli mowa o rozwodzie z winy drugiej strony... . . .

  czytaj więcej
 • 16/05/2023

  Zabezpieczenie alimentów

  Zabezpieczenie alimentów

  Instytucja prawa - zwana zabezpieczeniem - jest bardzo pomocna, gdy wnosisz sprawę do sądu o zasądzenie alimentów lub orzeczenie rozwodu. Za... . . .

  czytaj więcej
 • 21/07/2023

  Opieka naprzemienna

  Opieka naprzemienna

  Rozstanie rodziców małoletnich dzieci rodzi wiele problemów, w tym ten najistotniejszy - sprawowanie opieki naprzemiennej i pieczy nad dzieć... . . .

  czytaj więcej
 • 07/09/2023

  Czy dziecko może być świadkiem w sprawie rozwodowej?

  Czy dziecko może być świadkiem w sprawie rozwodowej?

  W ostatnich latach liczba rozwodów zwiększa się z roku na rok, dlatego pytanie o rolę dziecka w procesie sądowym staje się coraz bardziej is... . . .

  czytaj więcej
 • 13/01/2022

  Rodzina żyjąca w konkubinacie

  Rozliczenie konkubinatu – najważniejsze informacje

  Polskie prawo praktycznie nie uregulowało związków konkubenckich. Stąd rozliczenie takiego związku po jego ustaniu nastręcza wiele problemów... . . .

  czytaj więcej
 • 02/08/2022

  Uznanie, ustalenie i zaprzeczenie ojcostwa – podstawowe aspekty prawne

  Uznanie, ustalenie i zaprzeczenie ojcostwa – podstawowe aspekty prawne

  Uznanie, ustalenie i zaprzeczenie ojcostwa to zagadnienia, z którymi często można się spotkać w sprawach rodzinnych. Niektóre osoby zabiegaj... . . .

  czytaj więcej
 • 24/01/2023

  Kiedy można uzyskać alimenty wstecz?

  Kiedy można uzyskać alimenty wstecz?

  Kiedy można uzyskać alimenty wstecz? . . .

  czytaj więcej
 • 15/02/2023

  Rozwód bez orzekania o winie czy z orzeczeniem o winie?

  Rozwód bez orzekania o winie czy z orzeczeniem o winie?

  Rozwód bez orzekania o winie czy z orzeczeniem o winie? . . .

  czytaj więcej
 • 28/04/2023

  Jak długo po rozwodzie można ubiegać się o podział majątku?

  Jak długo po rozwodzie można ubiegać się o podział majątku?

  Wspólne życie małżeńskie to czas, który powinien trwać do końca życia. Niestety, nie zawsze tak się dzieje, a przyczyn rozwodu jest wiele. J... . . .

  czytaj więcej
 • 05/07/2023

  Rozwód a opieka nad dzieckiem

  Rozwód a opieka nad dzieckiem

  Rozwiązanie małżeństwa zawsze wiąże się z problemem ustalenia kwestii opieki nad dziećmi. Decyzje w tej sprawie podejmuje sąd, biorąc pod uw... . . .

  czytaj więcej
 • 21/07/2023

  Podział mieszkania przy rozwodzie: Co musisz wiedzieć?

  Podział mieszkania przy rozwodzie: Co musisz wiedzieć?

  Rozwód stanowi trudne wyzwanie dla każdej pary, zarówno pod względem emocjonalnym, jak i prawnym. Jednym z najbardziej skomplikowanych zagad... . . .

  czytaj więcej
 • 11/08/2023

  Argumenty do rozwodu

  Argumenty do rozwodu

  Kobieta i mężczyzna wstępując w związek małżeński muszą mieć świadomość, że ich związek pozostaje pod nadzorem państwa. Stąd rozwiązanie mał... . . .

  czytaj więcej
 • 14/12/2021

  Rodzina - jak separacja prawna wpływa na rodzinę

  Separacja: jak prawnie uregulować rozstanie małżonków?

  Kiedy relacja dwóch osób staje się bardzo burzliwa i często pojawiają się konflikty, wyjściem z sytuacji jest separacja. . . .

  czytaj więcej
 • 27/01/2022

  Alimenty na byłego małżonka | Adwokat Dariusz Biela | Prawo Rodzinne | Mediacje

  Kiedy należą się alimenty od byłego małżonka?

  Rozwód nie musi oznaczać pogorszenia się stopy życiowej tej osoby, która miała mniejszy wkład w dochody w trakcie trwania małżeństwa. . . .

  czytaj więcej
 • 02/11/2022

  Jaki jest termin na złożenie odpowiedzi na pozew o rozwód?

  Jaki jest termin na złożenie odpowiedzi na pozew o rozwód?

  Jaki jest termin na złożenie odpowiedzi na pozew o rozwód? . . .

  czytaj więcej
 • 03/03/2023

  Jak napisać pozew o rozwód?

  Jak napisać pozew o rozwód?

  Jak napisać pozew o rozwód? . . .

  czytaj więcej
 • 27/03/2023

  Jak zabezpieczyć alimenty na czas trwania postępowania w sądzie?

  Jak zabezpieczyć alimenty na czas trwania postępowania w sądzie?

  Jak zabezpieczyć alimenty na czas trwania postępowania w sądzie? . . .

  czytaj więcej
 • 16/05/2023

  Podział majątku po rozwodzie - co w przypadku wspólnych długów?

  Podział majątku po rozwodzie - co w przypadku wspólnych długów?

  Zagadnienie podziału majątku dorobkowego małżonków szeroko opisałem już na swojej stronie i zapraszam Państwa do lektury. . . .

  czytaj więcej
 • 05/07/2023

  Sprzedaż majątku bez zgody byłego małżonka

  Sprzedaż majątku bez zgody byłego małżonka

  Małżeństwo to nie tylko uczuciowa więź między dwojgiem ludzi, ale również zawiązanie wspólnoty majątkowej. W chwili ślubu oboje małżonkowie... . . .

  czytaj więcej
 • 07/09/2023

  Czy można zrzec się alimentów?

  Czy można zrzec się alimentów?

  W życiu rodzinnym wiele spraw może prowadzić do konieczności poszukiwania porady prawnej. Prawa i obowiązki rodzinne są często złożone, zwła... . . .

  czytaj więcej

Kancelaria Prawa Rodzinnego i Mediacji

Adwokat Dariusz Biela

ul. Kopernika 6/9
42-217 Częstochowa
+48 500 49 46 45
adwokatdariuszbiela@gmail.com

Opłaty za reprezentację i inne usługi realizowane w zakresie prawa rodzinnego, rozwodów, praw do opieki nad dzieckiem, alimentami etc. prosimy kierować na konto: 55 1600 1462 1804 1123 8000 0001 BNP PARIBAS Bank Polska SA SWIFT PPABPLPXXX

Ta strona używa plików Cookies. Dowiedz się więcej o celu ich używania i możliwości zmiany ustawień Cookies w przeglądarce.