Jak przygotować się do rozprawy rozwodowej - kluczowe kwestie prawne

Rozwiązanie małżeństwa przez rozwód, poza tym, że rodzi określone skutki prawne, jest jednocześnie niezwykle stresującą i wymagającą procedurą. Zarówno sama rozprawa rozwodowa, jak i poprzedzające ją niekiedy mediacje czy negocjacje, wymagają od małżonków jasnego spojrzenia na kwestię opieki nad dziećmi czy aspekty finansowe, takie jak podział majątku lub alimenty. Nieoceniona okazuje się również rola, którą ma do odegrania adwokat od spraw rozwodowych. Dowiedz się, jak przygotować się do rozwodu, by cały proces przebiegł sprawnie i na tyle bezstresowo, na ile to możliwe.

O co warto zadbać przed rozprawą rozwodową?

Jeszcze zanim złożysz do sądu pozew przeciwko swojej żonie lub mężowi, spróbuj stworzyć konkretny plan oraz wizję tego, jak ma wyglądać cała procedura rozwodowa i co chcesz osiągnąć. Aby dobrze przygotować się do sprawy, warto odpowiedzieć sobie na kilka kluczowych pytań.

 1. Czy zależy mi na rozwodzie z orzekaniem o winie współmałżonka, czy bez?
 2. Czy możliwe są mediacje rozwodowe przed spotkaniem na sali sądowej?
 3. Jak będą wyglądały kwestie związane z alimentami i opieką nad dziećmi?
 4. Co z podziałem majątku oraz innymi aspektami finansowymi rozwodu?
 5. W jaki sposób uregulować kontakty z dziećmi po rozwiązaniu małżeństwa?

Praktyka pokazuje, że o ile strony nie pozostają ze sobą w ostrym konflikcie, na te i wiele innych pytań da się wypracować spójne stanowisko – służą temu negocjacje rozwodowe oraz mediacje, w których nie do przecenienia jest rola adwokata. Nawiązanie kontaktu z prawnikiem powinno być co do zasady pierwszym krokiem osoby, która chce złożyć pozew o rozwód, bądź otrzymała takie pismo od swojego współmałżonka. Adwokat pomoże Ci przygotować się do sprawy rozwodowej, przeanalizuje Twoją sytuację oraz będzie wsparciem przy wypracowywaniu wspólnego stanowiska co do kluczowych, rodzinnych i finansowych aspektów rozwodu.

Niezbędne kwestie do uregulowania przed sądowym starciem

Powyższy wstęp pozwolił nakreślić kilka ważnych aspektów sprawy rozwodowej, przez którą – z pomocą doświadczonego adwokata – znacznie łatwiej będzie Ci przejść. Z punktu widzenia trwania całej procedury kluczowe jest to, czy w małżeństwie są małoletnie dzieci. Jeśli tak, lista spraw, które warto uregulować w trakcie mediacji przed rozwodową batalią w sądzie, będzie nieco dłuższa.

Sprawowanie władzy rodzicielskiej

Sposób, w jaki strony chcą zgodnie sprawować opiekę nad potomstwem, powinien zostać określony w porozumieniu rodzicielskim, które należy dołączyć do pozwu o rozwód. Jeśli w tym aspekcie strony pozostają zgodne i potrafią wypracować stanowisko w trakcie negocjacji rozwodowych, to sąd najpewniej przychyli się do ich wniosku, co pozwoli skrócić całą procedurę.

Alimenty na dzieci

Podobnie rzecz ma się w przypadku obowiązku alimentacyjnego, co do realizowania którego małżonkowie mogą zawrzeć stosowną umowę. Należy pamiętać, że sąd ocenia ten finansowy aspekt sprawy dwojako, badając zarówno potrzeby finansowe małoletnich dzieci, jak i sytuację materialną i możliwości małżonka zobowiązanego do alimentacji. Warto więc skrupulatnie zbierać wszelkie rachunki oraz dowody na to, ile faktycznie kosztuje utrzymanie dziecka, aby w trakcie sprawy umieć uzasadnić żądaną wysokość roszczenia.

Ustanowienie prawa do kontaktów z dziećmi

Jeszcze przed rozprawą, w trakcie mediacji rozwodowych warto również poruszyć aspekt dotyczący utrzymywania kontaktów z dzieckiem, jeśli na stałe przebywa ono u drugiego rodzica. Rola adwokata okazuje się nieoceniona w sytuacji, gdy jeden z rodziców ma ograniczoną lub odebraną władzę rodzicielską – warto pamiętać, że nawet w takim przypadku zachowuje on prawo do kontaktów z dzieckiem, o ile sąd opiekuńczy nie postanowił inaczej.

Podział majątku i aspekty finansowe

Poza sprawami związanymi ze sprawowaniem władzy rodzicielskiej czy alimentami małżonkowie mogą również podczas mediacji rozwodowych zawrzeć porozumienie co do sposobu dzielenia majątku. Jeśli natomiast w tym aspekcie nie da się wypracować zgodnego stanowiska, podziału wspólnego dobytku dokonuje się na drodze postępowania sądowego.

Rozwód z winą czy bez winy?

W sytuacji, gdy odpowiedzialność za ustanie pożycia małżeńskiego ewidentnie spoczywa po jednej ze stron, warto rozważyć ubieganie się o rozwód z orzekaniem o winie współmałżonka. Uzyskanie takiego orzeczenia stanowi zadośćuczynienie nie tylko w aspekcie moralnym, ale również finansowym, ponieważ otwiera drogę do ubiegania się o nieograniczone w czasie alimenty od byłej żony lub męża.

Finanse w rozprawie rozwodowej

Oczywiście, nie zawsze udaje się dojść do porozumienia w kwestii podziału majątku w toku mediacji czy negocjacji rozwodowych. W takiej sytuacji aspekty finansowe rozwodu rozstrzygnie sąd. Z reguły dzielenia wspólnego dobytku dokonuje się w odrębnym postępowaniu – podział majątku w sprawie o rozwód co do zasady może zostać przeprowadzony wyłącznie wówczas, gdy nie spowoduje to nadmiernej zwłoki w postępowaniu.

Jednak w sytuacji, kiedy w grę wchodzą aspekty finansowe, strony z reguły zgłaszają szereg obustronnych roszczeń, chcąc uzyskać najkorzystniejsze dla siebie orzeczenie. Rolą adwokata jest tu przypominanie o tym, że sąd przy dokonywaniu podziału majątku nie jest związany wnioskami stron i może samodzielnie ustalić zarówno sam sposób rozdziału, jak i wkład każdego ze współmałżonków w powstanie ich wspólnego dobytku.

AKTUALNOŚCI

 • 01/09/2023

  Nierówny podział majątku po rozwodzie

  Nierówny podział majątku po rozwodzie

  Z chwilą orzeczenia rozwodu przez Sąd z mocy prawa dochodzi do zerwania wspólnoty majątkowej powstałej z momentem zawarcia małżeństwa. Ustan... . . .

  czytaj więcej
 • 01/09/2023

  Odpis wyroku rozwodowego. Dlaczego warto go mieć?

  Odpis wyroku rozwodowego. Dlaczego warto go mieć?

  Odpis wyroku rozwodowego jest dokumentem, który w kontekście prawnym, potwierdza rozwiązanie związku małżeńskiego. Jest to oficjalne świadec... . . .

  czytaj więcej
 • 26/08/2022

  Podział majątku dorobkowego małżonków po rozwodzie - Dariusz Biela Adwokat

  Podział majątku dorobkowego małżonków po rozwodzie - Dariusz Biela Adwokat

  Jak rozwiązać problem podziału majątku dorobkowego małżonków po rozwodzie?   . . .

  czytaj więcej
 • 30/01/2023

  Jak przebiega sprawa o separację?

  Jak przebiega sprawa o separację?

  Jak przebiega sprawa o separację?  . . .

  czytaj więcej
 • 13/03/2023

  Jak przygotować się do rozprawy rozwodowej?

  Jak przygotować się do rozprawy rozwodowej?

  Jak przygotować się do rozprawy rozwodowej? . . .

  czytaj więcej
 • 28/04/2023

  Jak napisać apelację od wyroku w sprawie o rozwód?

  Jak napisać apelację od wyroku w sprawie o rozwód?

  W dzisiejszych czasach coraz więcej osób decyduje się na rozwód. Jednakże proces ten, zwłaszcza jeśli mowa o rozwodzie z winy drugiej strony... . . .

  czytaj więcej
 • 16/05/2023

  Zabezpieczenie alimentów

  Zabezpieczenie alimentów

  Instytucja prawa - zwana zabezpieczeniem - jest bardzo pomocna, gdy wnosisz sprawę do sądu o zasądzenie alimentów lub orzeczenie rozwodu. Za... . . .

  czytaj więcej
 • 21/07/2023

  Opieka naprzemienna

  Opieka naprzemienna

  Rozstanie rodziców małoletnich dzieci rodzi wiele problemów, w tym ten najistotniejszy - sprawowanie opieki naprzemiennej i pieczy nad dzieć... . . .

  czytaj więcej
 • 07/09/2023

  Czy dziecko może być świadkiem w sprawie rozwodowej?

  Czy dziecko może być świadkiem w sprawie rozwodowej?

  W ostatnich latach liczba rozwodów zwiększa się z roku na rok, dlatego pytanie o rolę dziecka w procesie sądowym staje się coraz bardziej is... . . .

  czytaj więcej
 • 13/01/2022

  Rodzina żyjąca w konkubinacie

  Rozliczenie konkubinatu – najważniejsze informacje

  Polskie prawo praktycznie nie uregulowało związków konkubenckich. Stąd rozliczenie takiego związku po jego ustaniu nastręcza wiele problemów... . . .

  czytaj więcej
 • 02/08/2022

  Uznanie, ustalenie i zaprzeczenie ojcostwa – podstawowe aspekty prawne

  Uznanie, ustalenie i zaprzeczenie ojcostwa – podstawowe aspekty prawne

  Uznanie, ustalenie i zaprzeczenie ojcostwa to zagadnienia, z którymi często można się spotkać w sprawach rodzinnych. Niektóre osoby zabiegaj... . . .

  czytaj więcej
 • 24/01/2023

  Kiedy można uzyskać alimenty wstecz?

  Kiedy można uzyskać alimenty wstecz?

  Kiedy można uzyskać alimenty wstecz? . . .

  czytaj więcej
 • 15/02/2023

  Rozwód bez orzekania o winie czy z orzeczeniem o winie?

  Rozwód bez orzekania o winie czy z orzeczeniem o winie?

  Rozwód bez orzekania o winie czy z orzeczeniem o winie? . . .

  czytaj więcej
 • 28/04/2023

  Jak długo po rozwodzie można ubiegać się o podział majątku?

  Jak długo po rozwodzie można ubiegać się o podział majątku?

  Wspólne życie małżeńskie to czas, który powinien trwać do końca życia. Niestety, nie zawsze tak się dzieje, a przyczyn rozwodu jest wiele. J... . . .

  czytaj więcej
 • 05/07/2023

  Rozwód a opieka nad dzieckiem

  Rozwód a opieka nad dzieckiem

  Rozwiązanie małżeństwa zawsze wiąże się z problemem ustalenia kwestii opieki nad dziećmi. Decyzje w tej sprawie podejmuje sąd, biorąc pod uw... . . .

  czytaj więcej
 • 21/07/2023

  Podział mieszkania przy rozwodzie: Co musisz wiedzieć?

  Podział mieszkania przy rozwodzie: Co musisz wiedzieć?

  Rozwód stanowi trudne wyzwanie dla każdej pary, zarówno pod względem emocjonalnym, jak i prawnym. Jednym z najbardziej skomplikowanych zagad... . . .

  czytaj więcej
 • 11/08/2023

  Argumenty do rozwodu

  Argumenty do rozwodu

  Kobieta i mężczyzna wstępując w związek małżeński muszą mieć świadomość, że ich związek pozostaje pod nadzorem państwa. Stąd rozwiązanie mał... . . .

  czytaj więcej
 • 14/12/2021

  Rodzina - jak separacja prawna wpływa na rodzinę

  Separacja: jak prawnie uregulować rozstanie małżonków?

  Kiedy relacja dwóch osób staje się bardzo burzliwa i często pojawiają się konflikty, wyjściem z sytuacji jest separacja. . . .

  czytaj więcej
 • 27/01/2022

  Alimenty na byłego małżonka | Adwokat Dariusz Biela | Prawo Rodzinne | Mediacje

  Kiedy należą się alimenty od byłego małżonka?

  Rozwód nie musi oznaczać pogorszenia się stopy życiowej tej osoby, która miała mniejszy wkład w dochody w trakcie trwania małżeństwa. . . .

  czytaj więcej
 • 02/11/2022

  Jaki jest termin na złożenie odpowiedzi na pozew o rozwód?

  Jaki jest termin na złożenie odpowiedzi na pozew o rozwód?

  Jaki jest termin na złożenie odpowiedzi na pozew o rozwód? . . .

  czytaj więcej
 • 03/03/2023

  Jak napisać pozew o rozwód?

  Jak napisać pozew o rozwód?

  Jak napisać pozew o rozwód? . . .

  czytaj więcej
 • 27/03/2023

  Jak zabezpieczyć alimenty na czas trwania postępowania w sądzie?

  Jak zabezpieczyć alimenty na czas trwania postępowania w sądzie?

  Jak zabezpieczyć alimenty na czas trwania postępowania w sądzie? . . .

  czytaj więcej
 • 16/05/2023

  Podział majątku po rozwodzie - co w przypadku wspólnych długów?

  Podział majątku po rozwodzie - co w przypadku wspólnych długów?

  Zagadnienie podziału majątku dorobkowego małżonków szeroko opisałem już na swojej stronie i zapraszam Państwa do lektury. . . .

  czytaj więcej
 • 05/07/2023

  Sprzedaż majątku bez zgody byłego małżonka

  Sprzedaż majątku bez zgody byłego małżonka

  Małżeństwo to nie tylko uczuciowa więź między dwojgiem ludzi, ale również zawiązanie wspólnoty majątkowej. W chwili ślubu oboje małżonkowie... . . .

  czytaj więcej
 • 07/09/2023

  Czy można zrzec się alimentów?

  Czy można zrzec się alimentów?

  W życiu rodzinnym wiele spraw może prowadzić do konieczności poszukiwania porady prawnej. Prawa i obowiązki rodzinne są często złożone, zwła... . . .

  czytaj więcej

Kancelaria Prawa Rodzinnego i Mediacji

Adwokat Dariusz Biela

ul. Kopernika 6/9
42-217 Częstochowa
+48 500 49 46 45
adwokatdariuszbiela@gmail.com

Opłaty za reprezentację i inne usługi realizowane w zakresie prawa rodzinnego, rozwodów, praw do opieki nad dzieckiem, alimentami etc. prosimy kierować na konto: 55 1600 1462 1804 1123 8000 0001 BNP PARIBAS Bank Polska SA SWIFT PPABPLPXXX

Ta strona używa plików Cookies. Dowiedz się więcej o celu ich używania i możliwości zmiany ustawień Cookies w przeglądarce.