Zmiana wysokości alimentów – pomoc adwokata rozwodowego

W obliczu zmieniających się realiów ekonomicznych wysokość raz zasądzonego świadczenia alimentacyjnego może ulec zwiększeniu lub zmniejszeniu. Negocjacje dotyczące zmiany wartości przyznawanych alimentów, podobnie jak sprawę sądową w tym zakresie warto prowadzić w asyście doświadczonego adwokata rozwodowego. Dowiedz się, w jakich konkretnych przypadkach warto rozpocząć procedurę zmierzającą do ustalenia nowej kwoty roszczenia i sprawdź, jak może pomóc w tym prawnik specjalizujący się w rozwodach.

Zmiana alimentów: dlaczego warto zwrócić się o pomoc adwokata?

Postępowanie dotyczące ustanowienia świadczenia alimentacyjnego w nowej kwocie to złożony proces, który wymaga znajomości przepisów prawa rodzinnego i opiekuńczego. Sądowa zmiana alimentów na wyższe lub niższe wymaga wniesienie pozwu oraz przygotowania stosownej dokumentacji, w tym m.in.:

 • uzasadnienia powództwa, w którym należy wskazać, jakie okoliczności uzasadniają zmianę wartości roszczenia,
 • dokumentów potwierdzających zmiany, które nastąpiły w sytuacji uprawnionego lub zobowiązanego do alimentacji,
 • zaświadczenia o dochodach zobowiązanego do płacenia na dziecko.

Cennym wsparciem dla osoby ubiegającej się o zmianę alimentów będzie również sam fakt reprezentowania strony przez adwokata rozwodowego w postępowaniu sądowym czy negocjacjach. Wsparcie prawnika to gwarancja, że strona będzie należycie reprezentowana w sądzie, a jej interesy zostaną w odpowiedni sposób zabezpieczone.

Prawne aspekty związane ze zmianą wysokości alimentów

W sytuacji, gdy wysokość świadczenia alienacyjnego została określona prawomocnym wyrokiem sądu, od którego nie przysługują już środki odwoławcze, wiele osób zastanawia się, czy istnieje jeszcze jakakolwiek szansa na zwieszenie lub obniżenie roszczenia w przyszłości. Warto w tym miejscu wyraźnie zaznaczyć, że raz zasądzone alimenty mogą ulec zmianie, ponieważ ich wartość określana jest na podstawie uzasadnionych, a przy tym także aktualnych potrzeb uprawnionego do alimentacji. Owa aktualność jest w tym zakresie kluczowa – wartość alimentów na nastolatka może przecież znacząco różnić się od wysokości świadczenia na kilkuletnie dziecko. To właśnie zmiana potrzeb wraz z wiekiem uprawnionego stanowi najczęstszą przesłankę do negocjacji lub sądowej walki o zmianę wartości alimentów, w których istotną rolę ma do odegrania adwokat rozwodowy.

Warto również pamiętać, że zmienić mogą się nie tylko uzasadnione potrzeby osoby, wobec której zasądzono alimenty konkretnej wartości, ale także sytuacja majątkowa zobowiązanego do alimentacji – zgodnie z art. 135 § 1 Kodeksu cywilnego. W tym drugim przypadku chodzi o sytuację, w której np. były mąż po kilku latach od rozwodu otrzymał awans lub podjął inną, lepiej płatną pracę. Znacząca poprawa sytuacji finansowej może stanowić podstawę do ubiegania się o zmianę alimentów na świadczenie o wyższej wartości. Analogicznie, przesłanką do jej obniżenia będzie trwałe i wyraźne pogorszenie statusu majątkowego osoby zobowiązanej do alimentacji.

Przesłanki, na mocy których można ubiegać się o zmianę alimentów na wyższe to m.in.:

 • rozpoczęcie przez dziecko nauki i związane z tym dodatkowe wydatki na artykuły szkolne, pomoce naukowe czy dowozy do szkoły,
 • choroba uprawnionego, skutkująca koniecznością stałego przyjmowania leków, wykonywania zabiegów medycznych, rehabilitacji czy leczenia w poradniach specjalistycznych,
 • zmiana zakresu potrzeb codziennego życia, rozwój zainteresowań itp.,
 • utrzymujący się przed długi czas wzrost cen podstawowych artykułów spożywczych, ubrań, usług transportowych,
 • poprawa sytuacji materialnej zobowiązanego do alimentacji, obejmująca np. awans lub podwyżkę w pracy czy odziedziczenie przez niego spadku,
 • ograniczenie wydatków zobowiązanego, np. poprzez ustanie obowiązku alimentacyjnego na rzecz innych uprawnionych.

Oczywiście, adwokat rozwodowy może również wskazać na możliwe do wykorzystania w negocjacjach przesłanki do obniżenia wartości alimentów, do których zaliczają się m.in.:

 • poprawa stanu zdrowia uprawnionego, skutkująca ustaniem konieczności prowadzenia kosztownego leczenia,
 • zmiana szkoły na położoną bliżej miejsca zamieszkania, skutkująca ograniczeniem wydatków na dojazdy,
 • usamodzielnienie się uprawnionego do alimentacji, skutkujące możliwością samodzielnego utrzymania się przez niego,
 • pogorszenie sytuacji materialnej zobowiązanego, np. utrata pracy, pogorszenie się jego stanu zdrowia czy ustanowienie dodatkowego obowiązku alimentacyjnego lub urodzenie się nowych dzieci.

Rola adwokata w procesie zmiany wysokości alimentów

Nie jest tajemnicą, że specjalizujący się w negocjacjach i sprawach sądowych dotyczących alimentacji prawnik pomoże w przygotowaniu niezbędnej dokumentacji. W procesie ubiegania się o zmianę wartości alimentów kluczowy jest odpowiednio skonstruowany, wolny od wad formalnych oraz solidnie uzasadniony merytorycznie pozew. Adwokat rozwodowy nie tylko pomoże w jego sporządzeniu, ale również precyzyjnie oceni szanse na uzyskanie korzystnego rozstrzygnięcia sądowego lub odpowiedniego efektu negocjacji, jeśli zmiana alimentów następuje w formie umowy. Pomoże również ustalić, czy istnieją przesłanki do zmniejszenia lub zwiększenia kwoty świadczenia. Analizując przepisy prawa rodzinnego i opiekuńczego, a także okoliczności konkretnej sprawy oraz wyroki sądów w podobnych sytuacjach, prawnik pomoże przygotować skuteczną strategię procesową.

AKTUALNOŚCI

 • 01/09/2023

  Nierówny podział majątku po rozwodzie

  Nierówny podział majątku po rozwodzie

  Z chwilą orzeczenia rozwodu przez Sąd z mocy prawa dochodzi do zerwania wspólnoty majątkowej powstałej z momentem zawarcia małżeństwa. Ustan... . . .

  czytaj więcej
 • 01/09/2023

  Odpis wyroku rozwodowego. Dlaczego warto go mieć?

  Odpis wyroku rozwodowego. Dlaczego warto go mieć?

  Odpis wyroku rozwodowego jest dokumentem, który w kontekście prawnym, potwierdza rozwiązanie związku małżeńskiego. Jest to oficjalne świadec... . . .

  czytaj więcej
 • 26/08/2022

  Podział majątku dorobkowego małżonków po rozwodzie - Dariusz Biela Adwokat

  Podział majątku dorobkowego małżonków po rozwodzie - Dariusz Biela Adwokat

  Jak rozwiązać problem podziału majątku dorobkowego małżonków po rozwodzie?   . . .

  czytaj więcej
 • 30/01/2023

  Jak przebiega sprawa o separację?

  Jak przebiega sprawa o separację?

  Jak przebiega sprawa o separację?  . . .

  czytaj więcej
 • 13/03/2023

  Jak przygotować się do rozprawy rozwodowej?

  Jak przygotować się do rozprawy rozwodowej?

  Jak przygotować się do rozprawy rozwodowej? . . .

  czytaj więcej
 • 28/04/2023

  Jak napisać apelację od wyroku w sprawie o rozwód?

  Jak napisać apelację od wyroku w sprawie o rozwód?

  W dzisiejszych czasach coraz więcej osób decyduje się na rozwód. Jednakże proces ten, zwłaszcza jeśli mowa o rozwodzie z winy drugiej strony... . . .

  czytaj więcej
 • 16/05/2023

  Zabezpieczenie alimentów

  Zabezpieczenie alimentów

  Instytucja prawa - zwana zabezpieczeniem - jest bardzo pomocna, gdy wnosisz sprawę do sądu o zasądzenie alimentów lub orzeczenie rozwodu. Za... . . .

  czytaj więcej
 • 21/07/2023

  Opieka naprzemienna

  Opieka naprzemienna

  Rozstanie rodziców małoletnich dzieci rodzi wiele problemów, w tym ten najistotniejszy - sprawowanie opieki naprzemiennej i pieczy nad dzieć... . . .

  czytaj więcej
 • 07/09/2023

  Czy dziecko może być świadkiem w sprawie rozwodowej?

  Czy dziecko może być świadkiem w sprawie rozwodowej?

  W ostatnich latach liczba rozwodów zwiększa się z roku na rok, dlatego pytanie o rolę dziecka w procesie sądowym staje się coraz bardziej is... . . .

  czytaj więcej
 • 13/01/2022

  Rodzina żyjąca w konkubinacie

  Rozliczenie konkubinatu – najważniejsze informacje

  Polskie prawo praktycznie nie uregulowało związków konkubenckich. Stąd rozliczenie takiego związku po jego ustaniu nastręcza wiele problemów... . . .

  czytaj więcej
 • 02/08/2022

  Uznanie, ustalenie i zaprzeczenie ojcostwa – podstawowe aspekty prawne

  Uznanie, ustalenie i zaprzeczenie ojcostwa – podstawowe aspekty prawne

  Uznanie, ustalenie i zaprzeczenie ojcostwa to zagadnienia, z którymi często można się spotkać w sprawach rodzinnych. Niektóre osoby zabiegaj... . . .

  czytaj więcej
 • 24/01/2023

  Kiedy można uzyskać alimenty wstecz?

  Kiedy można uzyskać alimenty wstecz?

  Kiedy można uzyskać alimenty wstecz? . . .

  czytaj więcej
 • 15/02/2023

  Rozwód bez orzekania o winie czy z orzeczeniem o winie?

  Rozwód bez orzekania o winie czy z orzeczeniem o winie?

  Rozwód bez orzekania o winie czy z orzeczeniem o winie? . . .

  czytaj więcej
 • 28/04/2023

  Jak długo po rozwodzie można ubiegać się o podział majątku?

  Jak długo po rozwodzie można ubiegać się o podział majątku?

  Wspólne życie małżeńskie to czas, który powinien trwać do końca życia. Niestety, nie zawsze tak się dzieje, a przyczyn rozwodu jest wiele. J... . . .

  czytaj więcej
 • 05/07/2023

  Rozwód a opieka nad dzieckiem

  Rozwód a opieka nad dzieckiem

  Rozwiązanie małżeństwa zawsze wiąże się z problemem ustalenia kwestii opieki nad dziećmi. Decyzje w tej sprawie podejmuje sąd, biorąc pod uw... . . .

  czytaj więcej
 • 21/07/2023

  Podział mieszkania przy rozwodzie: Co musisz wiedzieć?

  Podział mieszkania przy rozwodzie: Co musisz wiedzieć?

  Rozwód stanowi trudne wyzwanie dla każdej pary, zarówno pod względem emocjonalnym, jak i prawnym. Jednym z najbardziej skomplikowanych zagad... . . .

  czytaj więcej
 • 11/08/2023

  Argumenty do rozwodu

  Argumenty do rozwodu

  Kobieta i mężczyzna wstępując w związek małżeński muszą mieć świadomość, że ich związek pozostaje pod nadzorem państwa. Stąd rozwiązanie mał... . . .

  czytaj więcej
 • 14/12/2021

  Rodzina - jak separacja prawna wpływa na rodzinę

  Separacja: jak prawnie uregulować rozstanie małżonków?

  Kiedy relacja dwóch osób staje się bardzo burzliwa i często pojawiają się konflikty, wyjściem z sytuacji jest separacja. . . .

  czytaj więcej
 • 27/01/2022

  Alimenty na byłego małżonka | Adwokat Dariusz Biela | Prawo Rodzinne | Mediacje

  Kiedy należą się alimenty od byłego małżonka?

  Rozwód nie musi oznaczać pogorszenia się stopy życiowej tej osoby, która miała mniejszy wkład w dochody w trakcie trwania małżeństwa. . . .

  czytaj więcej
 • 02/11/2022

  Jaki jest termin na złożenie odpowiedzi na pozew o rozwód?

  Jaki jest termin na złożenie odpowiedzi na pozew o rozwód?

  Jaki jest termin na złożenie odpowiedzi na pozew o rozwód? . . .

  czytaj więcej
 • 03/03/2023

  Jak napisać pozew o rozwód?

  Jak napisać pozew o rozwód?

  Jak napisać pozew o rozwód? . . .

  czytaj więcej
 • 27/03/2023

  Jak zabezpieczyć alimenty na czas trwania postępowania w sądzie?

  Jak zabezpieczyć alimenty na czas trwania postępowania w sądzie?

  Jak zabezpieczyć alimenty na czas trwania postępowania w sądzie? . . .

  czytaj więcej
 • 16/05/2023

  Podział majątku po rozwodzie - co w przypadku wspólnych długów?

  Podział majątku po rozwodzie - co w przypadku wspólnych długów?

  Zagadnienie podziału majątku dorobkowego małżonków szeroko opisałem już na swojej stronie i zapraszam Państwa do lektury. . . .

  czytaj więcej
 • 05/07/2023

  Sprzedaż majątku bez zgody byłego małżonka

  Sprzedaż majątku bez zgody byłego małżonka

  Małżeństwo to nie tylko uczuciowa więź między dwojgiem ludzi, ale również zawiązanie wspólnoty majątkowej. W chwili ślubu oboje małżonkowie... . . .

  czytaj więcej
 • 07/09/2023

  Czy można zrzec się alimentów?

  Czy można zrzec się alimentów?

  W życiu rodzinnym wiele spraw może prowadzić do konieczności poszukiwania porady prawnej. Prawa i obowiązki rodzinne są często złożone, zwła... . . .

  czytaj więcej

Kancelaria Prawa Rodzinnego i Mediacji

Adwokat Dariusz Biela

ul. Kopernika 6/9
42-217 Częstochowa
+48 500 49 46 45
adwokatdariuszbiela@gmail.com

Opłaty za reprezentację i inne usługi realizowane w zakresie prawa rodzinnego, rozwodów, praw do opieki nad dzieckiem, alimentami etc. prosimy kierować na konto: 55 1600 1462 1804 1123 8000 0001 BNP PARIBAS Bank Polska SA SWIFT PPABPLPXXX

Ta strona używa plików Cookies. Dowiedz się więcej o celu ich używania i możliwości zmiany ustawień Cookies w przeglądarce.