Obowiązki rodziców dorosłych dzieci – czy mogą wpływać na obowiązek alimentacyjny

Obowiązki alimentacyjne rodziców wobec ich potomstwa reguluje art. 133 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego. Zgodnie z tym przepisem, rodzice są zobowiązani do świadczeń alimentacyjnych względem dziecka, chyba że dochody z jego pracy lub z majątku pozwalają na samodzielne utrzymanie się. W tym artykule przybliżymy kwestię nurtującą wielu rodziców, a mianowicie: jak długo trzeba płacić alimenty i czy wymóg ten dotyczy również dorosłych dzieci? I w końcu, jaki jest wpływ nowego małżeństwa na obowiązki alimentacyjne z poprzedniego związku? Poznaj odpowiedzi na najważniejsze pytania.

Rodzicielskie obowiązki dla dzieci dorosłych – najważniejsze informacje

Odpowiadając na kluczowe pytania o to, jak kształtuje się kwestia odpowiedzialności rodziców zobowiązanych do alimentacji względem potomstwa, które wkracza w dorosłość, należy zwrócić uwagę, iż:

 • w polskim porządku prawnym nie istnieje żadna granica wiekowa, która likwidowałaby obowiązek alimentacyjny na dziecko,
 • w określonych sytuacjach rodzice muszą płacić równe na dorosłe dzieci, a alimenty wygasają dopiero w momencie, gdy potomek jest w stanie samodzielnie się utrzymać,
 • istnieje wiele przesłanek, utrzymujących obowiązek alimentacyjny względem potomstwa, niezależnie od jego wieku,
 • nie istnieją również przepisy, które regulowałyby, jak wysokie mają być alimenty na dorosłych,
 • uchylenie obowiązku alimentacyjnego wymaga przeprowadzenia postępowania sądowego.

Obowiązki alimentacyjne dla dorosłych potomków – wyjaśnienie na przykładach

Powyższe streszczenie kluczowych regulacji prawnych, dotyczących wypłaty alimentów na dorosłe dzieci wymaga oczywiście doprecyzowania, a to, jak funkcjonują poszczególne przepisy najlepiej ukazać na konkretnych przykładach. Sytuacja sytuacji nierówna, dlatego w pewnych przypadkach szanse na uchylenie obowiązku alimentacyjnego na pełnoletniego potomka są znaczne, w innych natomiast – bardzo nikłe lub wręcz zerowe. Poniżej przedstawiamy 5 zupełnie różnych przypadków, które łączy jedna kwestia – alimenty na dorosłych.

Dorosłe dziecko studiuje dziennie

Rozpoczęcie studiów wyższych to jeden z niezwykle ważnych etapów w życiu każdego człowieka. Nauka na studiach dziennych z reguły nie pozwala na podjęcie zatrudnienia w wymiarze, który umożliwiłby samodzielne utrzymanie się. Co do zasady można więc stwierdzić, że studiowanie w trybie dziennym niemal na pewno będzie wiązało się z koniecznością dalszego przekazywania alimentów na dorosłe dziecko. W praktyce sytuacje, w których sąd godzi się na uchylenie obowiązku, niemal się nie zdarzają i dotyczą wyjątkowych przypadków, gdy np. potomek ma bardzo elastyczny grafik na uczelni, dzięki któremu łączy studiowanie z dobrze płatną pracą – np. w branży IT.

Dzieci dorosłe studiujące zaocznie

Nieco inaczej przedstawia się sytuacja, w której studia podejmowane są w trybie zaocznym. Nauka w weekendy stwarza możliwość podjęcia zatrudnienia na cały etat, jednak z drugiej strony dorosłe dziecko musi opłacać czesne, a więc jego wydatki ulegają zwiększeniu. W takiej sytuacji sąd szczegółowo bada okoliczności i jeśli stwierdzi, że dochody z pracy nie pozwalają na pokrycie wszystkich kosztów związanych z utrzymaniem i nauką, jak najbardziej może zasądzić dodatkowe alimenty. Podstawę do ich uchylenia może natomiast stanowić sytuacja, gdy dziecko studiuje zaocznie i nawet nie podejmuje starań w kierunku znalezienia jakiegokolwiek zatrudnienia.

Pełnoletnie dziecko, które pracuje – czy nalezą się alimenty?

W sytuacji, gdy potomek kończy naukę i może podjąć pracę, a więc nie ma żadnych przeszkód, by mógł utrzymywać się samodzielnie, nie ma już podstaw do tego, by nadal opłacać alimenty na dorosłych. Tu sytuacja jest jasna – o ile nie nastąpią żadne nadzwyczajne okoliczności (np. niepełnosprawność czy ciężka choroba) to sądy z reguły przychylają się do wniosku rodziców o uchylenie obowiązku alimentacyjnego.

Alimenty na dorosłe dziecko z niepełnosprawnością

Niepełnosprawność w stopniu, który uniemożliwia podjęcie pracy, utrudnia poruszanie się czy nawet samodzielną egzystencję, stanowi jedną z tych przesłanek, przy których wsparcie finansowe jest niezbędne niezależnie od wieku. Jak nietrudno się domyślić, sąd nie zgodzi się na uchylenie alimentów na dorosłe dziecko tak długo, jak długo niepełnosprawność będzie uniemożliwiała mu samodzielne utrzymywanie się. W niektórych przypadkach obowiązek alimentacyjny może mieć nawet dożywotni charakter.

Dorosłe dziecko, które wstąpiło w związek małżeński

Jeszcze inaczej przedstawia się sytuacja pełnoletniego potomka, który zawarł związek małżeński. Co do zasady, ewentualny obowiązek alimentacyjny w pierwszej kolejności spoczywa wówczas na współmałżonku, który powinien zapewnić odpowiednie środki na utrzymanie. Dopiero w sytuacji, gdy żona lub mąż nie są w stanie sprostać swoim powinnościom, w grę mogą wchodzić alimenty na dorosłe dziecko, pozostające w małżeństwie.

Rozwód, nowe małżeństwo a alimenty

Ostatnią kwestią, którą warto wyjaśnić, jest związek między obowiązkiem alimentacyjnym po rozwodzie, a wstąpieniem w kolejny związek małżeński. Wpływ nowego małżeństwa na alimenty na dorosłe dzieci z poprzedniego małżeństwa może okazać się znaczący. Otóż sąd może uznać, że płatnik alimentów musi teraz utrzymać nowego małżonka i ewentualnie kolejne dzieci, co nie pozostaje bez wpływu na jego możliwości finansowe. W związku z tym, biorąc pod uwagę obowiązek zaspokojenia każdego potomka w równym stopniu, sąd może zmniejszyć zobowiązanie alimentacyjne z poprzedniego małżeństwa. Może jednak je także podwyższyć, jeśli uzna, że wstąpienie w związek z zamożną osobą znacznie poprawiło sytuację majątkową płatnika, pod warunkiem że w nowym małżeństwie nie pojawiło się kolejne potomstwo.

AKTUALNOŚCI

 • 01/09/2023

  Nierówny podział majątku po rozwodzie

  Nierówny podział majątku po rozwodzie

  Z chwilą orzeczenia rozwodu przez Sąd z mocy prawa dochodzi do zerwania wspólnoty majątkowej powstałej z momentem zawarcia małżeństwa. Ustan... . . .

  czytaj więcej
 • 01/09/2023

  Odpis wyroku rozwodowego. Dlaczego warto go mieć?

  Odpis wyroku rozwodowego. Dlaczego warto go mieć?

  Odpis wyroku rozwodowego jest dokumentem, który w kontekście prawnym, potwierdza rozwiązanie związku małżeńskiego. Jest to oficjalne świadec... . . .

  czytaj więcej
 • 26/08/2022

  Podział majątku dorobkowego małżonków po rozwodzie - Dariusz Biela Adwokat

  Podział majątku dorobkowego małżonków po rozwodzie - Dariusz Biela Adwokat

  Jak rozwiązać problem podziału majątku dorobkowego małżonków po rozwodzie?   . . .

  czytaj więcej
 • 30/01/2023

  Jak przebiega sprawa o separację?

  Jak przebiega sprawa o separację?

  Jak przebiega sprawa o separację?  . . .

  czytaj więcej
 • 13/03/2023

  Jak przygotować się do rozprawy rozwodowej?

  Jak przygotować się do rozprawy rozwodowej?

  Jak przygotować się do rozprawy rozwodowej? . . .

  czytaj więcej
 • 28/04/2023

  Jak napisać apelację od wyroku w sprawie o rozwód?

  Jak napisać apelację od wyroku w sprawie o rozwód?

  W dzisiejszych czasach coraz więcej osób decyduje się na rozwód. Jednakże proces ten, zwłaszcza jeśli mowa o rozwodzie z winy drugiej strony... . . .

  czytaj więcej
 • 16/05/2023

  Zabezpieczenie alimentów

  Zabezpieczenie alimentów

  Instytucja prawa - zwana zabezpieczeniem - jest bardzo pomocna, gdy wnosisz sprawę do sądu o zasądzenie alimentów lub orzeczenie rozwodu. Za... . . .

  czytaj więcej
 • 21/07/2023

  Opieka naprzemienna

  Opieka naprzemienna

  Rozstanie rodziców małoletnich dzieci rodzi wiele problemów, w tym ten najistotniejszy - sprawowanie opieki naprzemiennej i pieczy nad dzieć... . . .

  czytaj więcej
 • 07/09/2023

  Czy dziecko może być świadkiem w sprawie rozwodowej?

  Czy dziecko może być świadkiem w sprawie rozwodowej?

  W ostatnich latach liczba rozwodów zwiększa się z roku na rok, dlatego pytanie o rolę dziecka w procesie sądowym staje się coraz bardziej is... . . .

  czytaj więcej
 • 13/01/2022

  Rodzina żyjąca w konkubinacie

  Rozliczenie konkubinatu – najważniejsze informacje

  Polskie prawo praktycznie nie uregulowało związków konkubenckich. Stąd rozliczenie takiego związku po jego ustaniu nastręcza wiele problemów... . . .

  czytaj więcej
 • 02/08/2022

  Uznanie, ustalenie i zaprzeczenie ojcostwa – podstawowe aspekty prawne

  Uznanie, ustalenie i zaprzeczenie ojcostwa – podstawowe aspekty prawne

  Uznanie, ustalenie i zaprzeczenie ojcostwa to zagadnienia, z którymi często można się spotkać w sprawach rodzinnych. Niektóre osoby zabiegaj... . . .

  czytaj więcej
 • 24/01/2023

  Kiedy można uzyskać alimenty wstecz?

  Kiedy można uzyskać alimenty wstecz?

  Kiedy można uzyskać alimenty wstecz? . . .

  czytaj więcej
 • 15/02/2023

  Rozwód bez orzekania o winie czy z orzeczeniem o winie?

  Rozwód bez orzekania o winie czy z orzeczeniem o winie?

  Rozwód bez orzekania o winie czy z orzeczeniem o winie? . . .

  czytaj więcej
 • 28/04/2023

  Jak długo po rozwodzie można ubiegać się o podział majątku?

  Jak długo po rozwodzie można ubiegać się o podział majątku?

  Wspólne życie małżeńskie to czas, który powinien trwać do końca życia. Niestety, nie zawsze tak się dzieje, a przyczyn rozwodu jest wiele. J... . . .

  czytaj więcej
 • 05/07/2023

  Rozwód a opieka nad dzieckiem

  Rozwód a opieka nad dzieckiem

  Rozwiązanie małżeństwa zawsze wiąże się z problemem ustalenia kwestii opieki nad dziećmi. Decyzje w tej sprawie podejmuje sąd, biorąc pod uw... . . .

  czytaj więcej
 • 21/07/2023

  Podział mieszkania przy rozwodzie: Co musisz wiedzieć?

  Podział mieszkania przy rozwodzie: Co musisz wiedzieć?

  Rozwód stanowi trudne wyzwanie dla każdej pary, zarówno pod względem emocjonalnym, jak i prawnym. Jednym z najbardziej skomplikowanych zagad... . . .

  czytaj więcej
 • 11/08/2023

  Argumenty do rozwodu

  Argumenty do rozwodu

  Kobieta i mężczyzna wstępując w związek małżeński muszą mieć świadomość, że ich związek pozostaje pod nadzorem państwa. Stąd rozwiązanie mał... . . .

  czytaj więcej
 • 14/12/2021

  Rodzina - jak separacja prawna wpływa na rodzinę

  Separacja: jak prawnie uregulować rozstanie małżonków?

  Kiedy relacja dwóch osób staje się bardzo burzliwa i często pojawiają się konflikty, wyjściem z sytuacji jest separacja. . . .

  czytaj więcej
 • 27/01/2022

  Alimenty na byłego małżonka | Adwokat Dariusz Biela | Prawo Rodzinne | Mediacje

  Kiedy należą się alimenty od byłego małżonka?

  Rozwód nie musi oznaczać pogorszenia się stopy życiowej tej osoby, która miała mniejszy wkład w dochody w trakcie trwania małżeństwa. . . .

  czytaj więcej
 • 02/11/2022

  Jaki jest termin na złożenie odpowiedzi na pozew o rozwód?

  Jaki jest termin na złożenie odpowiedzi na pozew o rozwód?

  Jaki jest termin na złożenie odpowiedzi na pozew o rozwód? . . .

  czytaj więcej
 • 03/03/2023

  Jak napisać pozew o rozwód?

  Jak napisać pozew o rozwód?

  Jak napisać pozew o rozwód? . . .

  czytaj więcej
 • 27/03/2023

  Jak zabezpieczyć alimenty na czas trwania postępowania w sądzie?

  Jak zabezpieczyć alimenty na czas trwania postępowania w sądzie?

  Jak zabezpieczyć alimenty na czas trwania postępowania w sądzie? . . .

  czytaj więcej
 • 16/05/2023

  Podział majątku po rozwodzie - co w przypadku wspólnych długów?

  Podział majątku po rozwodzie - co w przypadku wspólnych długów?

  Zagadnienie podziału majątku dorobkowego małżonków szeroko opisałem już na swojej stronie i zapraszam Państwa do lektury. . . .

  czytaj więcej
 • 05/07/2023

  Sprzedaż majątku bez zgody byłego małżonka

  Sprzedaż majątku bez zgody byłego małżonka

  Małżeństwo to nie tylko uczuciowa więź między dwojgiem ludzi, ale również zawiązanie wspólnoty majątkowej. W chwili ślubu oboje małżonkowie... . . .

  czytaj więcej
 • 07/09/2023

  Czy można zrzec się alimentów?

  Czy można zrzec się alimentów?

  W życiu rodzinnym wiele spraw może prowadzić do konieczności poszukiwania porady prawnej. Prawa i obowiązki rodzinne są często złożone, zwła... . . .

  czytaj więcej

Kancelaria Prawa Rodzinnego i Mediacji

Adwokat Dariusz Biela

ul. Kopernika 6/9
42-217 Częstochowa
+48 500 49 46 45
adwokatdariuszbiela@gmail.com

Opłaty za reprezentację i inne usługi realizowane w zakresie prawa rodzinnego, rozwodów, praw do opieki nad dzieckiem, alimentami etc. prosimy kierować na konto: 55 1600 1462 1804 1123 8000 0001 BNP PARIBAS Bank Polska SA SWIFT PPABPLPXXX

Ta strona używa plików Cookies. Dowiedz się więcej o celu ich używania i możliwości zmiany ustawień Cookies w przeglądarce.