Gdzie i jak złożyć pozew o rozwód

Gdy sytuacja życiowa związana z rozpadem pożycia w małżeństwie doprowadza Cię do podjęcia decyzji o zakończeniu związku, rodzi to wyzwania związane ze sprawą rozwodową.

Rozpoczęcie procedury rozwodowej wymaga złożenia pozwu rozwodowego do Sądu Okręgowego właściwego dla ostatniego wspólnego miejsca zamieszkania małżonków, jeżeli choć jeden z nich nadal w tym miejscu zamieszkuje. W braku takiej podstawy właściwym Sądem Okręgowym będzie ten w którego okręgu mieszka pozwany, a w braku tej przesłanki Sąd w którego okręgu zamieszkuje powód.

Mieszkańcy Częstochowy i jej okolic będą składali pozew o rozwód w Sądzie Okręgowym w Częstochowie. Zdarzają się sytuacje w których nie można ustalić właściwego Sądu Okręgowego do rozpoznania sprawy rozwodowej. Wówczas Sąd Okręgowy do którego złożony został pozew o rozwód zwróci się do Sądu Najwyższego o wskazanie właściwego miejscowo Sądu Okręgowego do rozpoznania sprawy rozwodowej. Miejscowości , których sprawy o rozwód rozpozna Sąd Okręgowy w Częstochowie można sprawdzić na stronie internetowej Sądu.

Jako wiodąca kancelaria rozwodowa w Częstochowie zachęcam do umówienia terminu niezobowiązującej konsultacji w mojej kancelarii dotyczącej napisania i złożenia pozwu o rozwód.

Jak powinien zostać napisany pozew o rozwód?

Pamiętaj, że pozew o rozwód winien być napisany specyficznym językiem, który obowiązuje przed Sądem. To bardzo upraszcza pozytywne załatwienie swoich spraw w Sądzie.

Każdemu zależy na sprawnym i szybkim przeprowadzeniu sprawy o rozwód. W tym celu należy starannie przygotować pozew o rozwód. Pozew rozwodowy składamy na biurze podawczym właściwego Sądu Okręgowego wraz z opłatą w kwocie 600 zł. Opłatę można opłacić w znaku sądowym zakupionym w budynku sądowym lub przelewem bankowym. Do pozwu należy dołączyć załączniki, które mają udowodnić nasze żądania, które chcemy przedstawić sądowi. Zarówno pozew, jak i wszystkie załączniki należy złożyć w sądzie w dwóch egzemplarzach – jeden dla Sądu i jeden dla strony przeciwnej. Małżonek wnoszący pozew o rozwód może zwrócić się do Sądu o zwolnienie od kosztów sądowych. Wówczas nie wnosimy opłaty w wysokości 600 zł. razem z pozwem.

Pozew rozwodowy można również wysłać listem poleconym na adres właściwego Sądu Okręgowego.

Odpisy pozwu o rozwód

Jeden z odpisów pozwu wraz z załącznikami zostanie wysłany do małżonka z którym się rozwodzimy. Dlatego tak ważne jest wskazanie w pozwie adresu, pod którym faktycznie zamieszkuje pozwany małżonek. Sąd musi mieć pewność, że małżonek z którym się rozwodzimy odebrał korespondencję z sądu z naszym pozwem o rozwód. Sąd zobowiąże pozwanego małżonka do złożenia odpowiedzi na pozew w terminie 14 dni.  Po otrzymaniu odpowiedzi na pozew lub po otrzymaniu informacji o doręczeniu pozwu rozwodowego, Sąd wyznaczy termin rozprawy.

Jeżeli w pozwie o rozwód został zgłoszony wniosek o zabezpieczenie – ustalenie na czas procesu o rozwód alimentów Sąd może wyznaczyć specjalne posiedzenie, aby wysłuchać małżonków w zakresie kosztów utrzymania dzieci w celu wydania postanowienia o zabezpieczeniu, w którym określi wysokość alimentów. Zabezpieczenie może również dotyczyć kontaktów drugiego małżonka z dziećmi, alimentów na małżonka, który złożył pozew o rozwód.

Wskazanym jest zaciągnięcie profesjonalnej opinii prawnej, aby wiedzieć, gdzie i jak złożyć pozew o rozwód.

Czy napisanie pozwu o rozwód jest skomplikowane?

Napisanie pozwu o rozwód jest skomplikowane. Jedynie wyspecjalizowany adwokat rozwodowy przeprowadzi Cię przez cały bardzo skomplikowany proces od ustalenia treści pozwu o rozwód, sprecyzowania żądań w pozwie rozwodowym. Adwokat specjalizujący się w sprawach o rozwód wskaże, jakie załączniki koniecznie należy załączyć do pozwu rozwodowego. Z doświadczenia wiem, że samo ustalenie właściwego Sądu już nastręcza problemy osobom zgłaszającym się do mojej kancelarii. Sprawa rozwodowa wymaga wiele cierpliwości i starań, gdy przechodzisz najtrudniejszy czas swojego życia. Zawsze ważne jest otrzymanie należnej pomocy i wsparcia, aby twoja sprawa rozwodowa nie skończyła się fiaskiem.

 

 

 

 

 

AKTUALNOŚCI

 • 30/01/2023

  Jak przebiega sprawa o separację?

  Jak przebiega sprawa o separację?

  Jak przebiega sprawa o separację?  . . .

  czytaj więcej
 • 13/03/2023

  Jak przygotować się do rozprawy rozwodowej?

  Jak przygotować się do rozprawy rozwodowej?

  Jak przygotować się do rozprawy rozwodowej? . . .

  czytaj więcej
 • 28/04/2023

  Jak napisać apelację od wyroku w sprawie o rozwód?

  Jak napisać apelację od wyroku w sprawie o rozwód?

  W dzisiejszych czasach coraz więcej osób decyduje się na rozwód. Jednakże proces ten, zwłaszcza jeśli mowa o rozwodzie z winy drugiej strony... . . .

  czytaj więcej
 • 16/05/2023

  Zabezpieczenie alimentów

  Zabezpieczenie alimentów

  Instytucja prawa - zwana zabezpieczeniem - jest bardzo pomocna, gdy wnosisz sprawę do sądu o zasądzenie alimentów lub orzeczenie rozwodu. Za... . . .

  czytaj więcej
 • 21/07/2023

  Opieka naprzemienna

  Opieka naprzemienna

  Rozstanie rodziców małoletnich dzieci rodzi wiele problemów, w tym ten najistotniejszy - sprawowanie opieki naprzemiennej i pieczy nad dzieć... . . .

  czytaj więcej
 • 01/09/2023

  Nierówny podział majątku po rozwodzie

  Nierówny podział majątku po rozwodzie

  Z chwilą orzeczenia rozwodu przez Sąd z mocy prawa dochodzi do zerwania wspólnoty majątkowej powstałej z momentem zawarcia małżeństwa. Ustan... . . .

  czytaj więcej
 • 07/09/2023

  Czy dziecko może być świadkiem w sprawie rozwodowej?

  Czy dziecko może być świadkiem w sprawie rozwodowej?

  W ostatnich latach liczba rozwodów zwiększa się z roku na rok, dlatego pytanie o rolę dziecka w procesie sądowym staje się coraz bardziej is... . . .

  czytaj więcej
 • 13/01/2022

  Rodzina żyjąca w konkubinacie

  Rozliczenie konkubinatu – najważniejsze informacje

  Polskie prawo praktycznie nie uregulowało związków konkubenckich. Stąd rozliczenie takiego związku po jego ustaniu nastręcza wiele problemów... . . .

  czytaj więcej
 • 02/08/2022

  Uznanie, ustalenie i zaprzeczenie ojcostwa – podstawowe aspekty prawne

  Uznanie, ustalenie i zaprzeczenie ojcostwa – podstawowe aspekty prawne

  Uznanie, ustalenie i zaprzeczenie ojcostwa to zagadnienia, z którymi często można się spotkać w sprawach rodzinnych. Niektóre osoby zabiegaj... . . .

  czytaj więcej
 • 24/01/2023

  Kiedy można uzyskać alimenty wstecz?

  Kiedy można uzyskać alimenty wstecz?

  Kiedy można uzyskać alimenty wstecz? . . .

  czytaj więcej
 • 15/02/2023

  Rozwód bez orzekania o winie czy z orzeczeniem o winie?

  Rozwód bez orzekania o winie czy z orzeczeniem o winie?

  Rozwód bez orzekania o winie czy z orzeczeniem o winie? . . .

  czytaj więcej
 • 28/04/2023

  Jak długo po rozwodzie można ubiegać się o podział majątku?

  Jak długo po rozwodzie można ubiegać się o podział majątku?

  Wspólne życie małżeńskie to czas, który powinien trwać do końca życia. Niestety, nie zawsze tak się dzieje, a przyczyn rozwodu jest wiele. J... . . .

  czytaj więcej
 • 05/07/2023

  Rozwód a opieka nad dzieckiem

  Rozwód a opieka nad dzieckiem

  Rozwiązanie małżeństwa zawsze wiąże się z problemem ustalenia kwestii opieki nad dziećmi. Decyzje w tej sprawie podejmuje sąd, biorąc pod uw... . . .

  czytaj więcej
 • 21/07/2023

  Podział mieszkania przy rozwodzie: Co musisz wiedzieć?

  Podział mieszkania przy rozwodzie: Co musisz wiedzieć?

  Rozwód stanowi trudne wyzwanie dla każdej pary, zarówno pod względem emocjonalnym, jak i prawnym. Jednym z najbardziej skomplikowanych zagad... . . .

  czytaj więcej
 • 11/08/2023

  Argumenty do rozwodu

  Argumenty do rozwodu

  Kobieta i mężczyzna wstępując w związek małżeński muszą mieć świadomość, że ich związek pozostaje pod nadzorem państwa. Stąd rozwiązanie mał... . . .

  czytaj więcej
 • 01/09/2023

  Odpis wyroku rozwodowego. Dlaczego warto go mieć?

  Odpis wyroku rozwodowego. Dlaczego warto go mieć?

  Odpis wyroku rozwodowego jest dokumentem, który w kontekście prawnym, potwierdza rozwiązanie związku małżeńskiego. Jest to oficjalne świadec... . . .

  czytaj więcej
 • 14/12/2021

  Rodzina - jak separacja prawna wpływa na rodzinę

  Separacja: jak prawnie uregulować rozstanie małżonków?

  Kiedy relacja dwóch osób staje się bardzo burzliwa i często pojawiają się konflikty, wyjściem z sytuacji jest separacja. . . .

  czytaj więcej
 • 27/01/2022

  Alimenty na byłego małżonka | Adwokat Dariusz Biela | Prawo Rodzinne | Mediacje

  Kiedy należą się alimenty od byłego małżonka?

  Rozwód nie musi oznaczać pogorszenia się stopy życiowej tej osoby, która miała mniejszy wkład w dochody w trakcie trwania małżeństwa. . . .

  czytaj więcej
 • 26/08/2022

  Podział majątku dorobkowego małżonków po rozwodzie - Dariusz Biela Adwokat

  Podział majątku dorobkowego małżonków po rozwodzie - Dariusz Biela Adwokat

  Jak rozwiązać problem podziału majątku dorobkowego małżonków po rozwodzie?   . . .

  czytaj więcej
 • 02/11/2022

  Jaki jest termin na złożenie odpowiedzi na pozew o rozwód?

  Jaki jest termin na złożenie odpowiedzi na pozew o rozwód?

  Jaki jest termin na złożenie odpowiedzi na pozew o rozwód? . . .

  czytaj więcej
 • 03/03/2023

  Jak napisać pozew o rozwód?

  Jak napisać pozew o rozwód?

  Jak napisać pozew o rozwód? . . .

  czytaj więcej
 • 27/03/2023

  Jak zabezpieczyć alimenty na czas trwania postępowania w sądzie?

  Jak zabezpieczyć alimenty na czas trwania postępowania w sądzie?

  Jak zabezpieczyć alimenty na czas trwania postępowania w sądzie? . . .

  czytaj więcej
 • 16/05/2023

  Podział majątku po rozwodzie - co w przypadku wspólnych długów?

  Podział majątku po rozwodzie - co w przypadku wspólnych długów?

  Zagadnienie podziału majątku dorobkowego małżonków szeroko opisałem już na swojej stronie i zapraszam Państwa do lektury. . . .

  czytaj więcej
 • 05/07/2023

  Sprzedaż majątku bez zgody byłego małżonka

  Sprzedaż majątku bez zgody byłego małżonka

  Małżeństwo to nie tylko uczuciowa więź między dwojgiem ludzi, ale również zawiązanie wspólnoty majątkowej. W chwili ślubu oboje małżonkowie... . . .

  czytaj więcej
 • 07/09/2023

  Czy można zrzec się alimentów?

  Czy można zrzec się alimentów?

  W życiu rodzinnym wiele spraw może prowadzić do konieczności poszukiwania porady prawnej. Prawa i obowiązki rodzinne są często złożone, zwła... . . .

  czytaj więcej

Kancelaria Prawa Rodzinnego i Mediacji

Adwokat Dariusz Biela

ul. Kopernika 6/9
42-217 Częstochowa
+48 500 49 46 45
adwokatdariuszbiela@gmail.com

Opłaty za reprezentację i inne usługi realizowane w zakresie prawa rodzinnego, rozwodów, praw do opieki nad dzieckiem, alimentami etc. prosimy kierować na konto: 55 1600 1462 1804 1123 8000 0001 BNP PARIBAS Bank Polska SA SWIFT PPABPLPXXX

Ta strona używa plików Cookies. Dowiedz się więcej o celu ich używania i możliwości zmiany ustawień Cookies w przeglądarce.