Zasądzenie alimentów na dziecko - kiedy adwokat rodzinny może reprezentować Cię przed Sądem?

Matka trzymająca dziecko

 

Moją zawodową misją jest niesienie ludziom pomocy w najważniejszej sferze ich życia, którą jest Rodzina. Dlatego właśnie działam w sferze Prawa Rodzinnego. W pracy poszukuję niestandardowych rozwiązań, aby jak najskuteczniej rozwiązać problemy moich Klientów.  Jedną ze specjalności Kancelarii Prawa Rodzinnego, którą prowadzę, są sprawy o uzyskanie alimentów. Pomagam wszystkim Klientom kancelarii, samodzielnie ponoszącym koszty utrzymania dzieci.

 

W niniejszym artykule przedstawię wszystkim zainteresowanym, na czym polega udział adwokata w sprawie o ustalenie alimentów i dlaczego warto skorzystać z jego reprezentacji w sądzie rodzinnym.

 

Pomoc prawna w ustaleniu potrzeb dziecka 

Alimenty mają zapewnić dziecku właściwe warunki materialne, których celem jest otrzymanie najlepszej edukacji, warunków bytowych i dobrego wychowania. Dodatkowo alimenty mają również zaspokoić usprawiedliwione potrzeby dziecka. Które z potrzeb dziecka są usprawiedliwione? Sformułowanie to budzi szereg wątpliwości. Stąd pomoc adwokata, w sprawie o alimenty, jest zasadna. Dzięki poradom prawnym możliwe będzie uzyskanie alimentów, w takiej wysokości, aby mogły zaspokoić najważniejsze potrzeby dziecka.

 

Dlaczego warto skorzystać z usług Kancelarii Prawa Rodzinnego?

Sprawy alimentacyjne sprowadzały do mojej kancelarii adwokackiej w Częstochowie, bardzo szeroki przekrój Klientów.  Oferowałem porady prawne zarówno samotnym matkom jak i ojcom wychowującym dziecko po rozwodzie.

 

W celu jak najlepszego przedstawienia argumentacji przemawiającej za tym, aby do prowadzenia sprawy o zasądzenie alimentów na dziecko skorzystać z profesjonalnej porady prawnej adwokata, przyjmy:

 • Klientem, który zgłosił się do Kancelarii Prawa rodzinnego jest kobieta samotnie wychowująca dziecko; 
 • Klientka wyłącznie lub zasadniczo ponosi koszty utrzymania dziecka;
 • Matka nie zarabia na tyle dużo, aby bez problemu, ze swoich przychodów, zapewnić dziecku odpowiednie warunki życia;
 • od ojca dziecka nie otrzymuje dostatecznego wsparcia finansowego - obecnie otrzymywane wsparcie nie zaspokaja podstawowych potrzeb dziecka.

Jeśli małżonkowie dopiero planują rozstanie (lub są w separacji), to przed rozpoczęciem sprawy o zasądzenie alimentów, konieczne będzie dokonanie pomiędzy nimi uzgodnień w kwestii zakresu opieki oraz ponoszenia wydatków na dziecko. Więcej na ten temat można znaleźć w moim artykule: "Pomoc prawna przy ustalaniu zasad dotyczących opieki nad dziećmi po rozwodzie”.  

 

Sprawa staje się dużo bardziej skomplikowana, jeśli sprawa o zasądzenie alimentów już się odbyła, a ich wysokość nie zaspokaja podstawowych potrzeb dziecka. Wówczas najlepiej skorzystać z pomocy prawnej adwokata specjalizującego się w prawie rodzinnym. Adwokat, korzystając ze zdobytego doświadczenia, pomoże w uzyskaniu alimenty w odpowiedniej wysokości, odpowiadającej potrzebom małoletniego. Dzięki swojemu doświadczeniu będzie mógł udzielić właściwej pomocy prawnej i zaproponować optymalne rozwiązanie.

 

Wróćmy do przykładu matki samotnie wychowującej dziecko, starającej się o zwiększenie alimentów. Na pierwszym spotkaniu Klienta powinna wstępnie opisać problem, który ją dotyka. Adwokat rodzinny może zadać dodatkowe pytania, aby jak najdokładniej zapoznać się ze sprawą, a następnie wskaże, jakie kroki należy podjąć. Prowadząc tego typu sprawy, adwokat zapoznaje się nie tylko z sytuacją Klientki, ale przede wszystkim dziecka, któremu zostały przyznane alimenty. Powinien również poinformować ją, jak przedstawia się sytuacja pod kątem prawnym. 

 

Po uzyskaniu wszystkich niezbędnych informacji, adwokat:

 • wskaże możliwości rozwiązania sprawy,  również te alternatywne;
 • wskażę błędy, jakie zostały popełnione w przygotowaniu się do sprawy o alimenty  i wspólnie z Klientką je skoryguje;
 • wyjaśni przepisy prawa rodzinnego, które stanowią podstawę żądań alimentacyjnych;
 • wyjaśni również te przepisy prawa cywilnego, które  Klientka powinna znać;
 • poinformuje Klientkę, jakie dokumenty należy przygotować do złożenia pozwu o alimenty;
 • odpowie na pytania związane ze sprawą zasądzenie alimentów;
 • poinformuje Klientkę, jakie dowody musi zgromadzić.

Doświadczony adwokat, specjalizujący się w prawie rodzinnym, powinien umieć skorygować oczekiwania Klienta, co do kwoty alimentów, o które chce wystąpić. Nie może ona być ani zbyt skromna, ani zbyt wygórowana. Adwokat może zasadnie domagać się odpowiedniej kwoty alimentów. Dodatkowo ustali, czy istnieją przesłanki, które pozwolą ojcu dziecka uniknąć płacenia alimentów, bo takie sytuacje również się zdarzają.

 

Zadaniem adwokata rodzinnego jest również nakreślenie jak wygląda postępowanie przed sądem oraz jakie ma etapy. Ważne jest, aby udzielił wskazówek, jak należy zachowywać się na sali rozpraw – tę kwestię regulują przepisy kodeksu postępowania cywilnego. Jeśli w trakcie porady prawnej Klientka zdecyduje, że dalsze wsparcie prawne będzie dla niej cenne, wówczas adwokat może pomóc jej w procesie gromadzenia dokumentów oraz składania pozwu o alimenty.

 

Pozew o alimenty przygotowany z pomocą adwokata

Pozew o alimenty to kluczowy dokument i jakość jego sporządzenia niejednokrotnie decyduje o losach całego procesu. Stąd, jego fachowe przygotowanie jest tak ważne. To na osobie ubiegającej się o alimenty spoczywa ciężar udowodnienia zasadności żądanej wysokości alimentów. Oznacza to, że musi ona udowodnić każde swoje twierdzenie, które ma znaczenie dla sprawy. Ponadto pozew o alimenty, jak każde pismo przygotowawcze, musi spełniać pewne wymogi formalne tj.musi być skonstruowane we właściwy sposób. W przeciwnym razie sąd będzie wzywał do uzupełnienia jego braków, co znacznie wydłuży postępowanie.

 

Adwokat może spróbować doprowadzić do ugodowego rozwiązania problemu poprzez wynegocjowanie z ojcem dziecka kwoty, którą będzie przekazywał Ci tytułem alimentów na dziecko. W takim przypadku można rozważyć podpisanie umowy alimentacyjnej. Jeśli jednak, mediacje w sprawie o alimenty, nie są możliwe, konieczne staje się wystąpienie na drogę sądową. Wówczas adwokat przygotuje pozew o alimenty i będzie czuwał nad sprawą toczoną przed sądem. W razie potrzeby sporządzi dalsze pisma procesowe. Adwokat może reprezentować cię w Sądzie, na rozprawach o zasądzenie alimentów.

 

Skorzystanie z pomocy adwokata w trakcie toczącej się sprawy

Współpraca z kancelarią adwokacka jest  szczególnie korzystna, gdy sprawa o alimenty dla dziecka związana jest ze sprawą o rozwód (bez orzekania lub z orzeczeniem o winie, powiązanej lub nie z powództwem o podział majątku). Wówczas warto upoważnić adwokata, aby wspierał Cię przed sądem. Szczególnie w sytuacji, jeśli z jakiegoś powodu, sprawa nie idzie po Twojej myśli i nie zabezpiecza finansowo przyszłości Twojego dziecka. 

 

Niewątpliwie lepiej jest, gdy adwokat reprezentuje Cię od samego początku, ale zdecydowanie najbardziej ryzykownym rozwiązaniem jest samodzielne prowadzenie  sprawy, która już zmierza w nieodpowiednim kierunku. Bez odpowiedniej wiedzy z zakresu prawa rodzinnego, trudno jest skorygować błędy. Doświadczony adwokat, na danym etapie postępowania, będzie w stanie to uczynić i doprowadzić sprawę do szczęśliwego końca. Jeżeli w postępowaniu zabezpieczającym zostały zasądzone istotnie niższe alimenty, adwokat może wstąpić do sprawy w jej toku i posiłkując się wiedzą z zakresu prawa rodzinnego, poprzez odpowiednią argumentację, wpłynąć na ich wysokość. Adwokat, działający w twoim imieniu, przygotuje odpowiednie dokumenty i wskaże co należy  dodatkowo przygotować, aby pomyślnie zakończyć sprawę w sądzie. 

 

Proces o alimenty należy do bardzo trudnych i skomplikowanych

W mojej kancelarii adwokackiej szczegółowo przygotuję swoich Klientów do rozprawy przed sądem. Wskazuje jakie pytania będzie zadawał Sąd i jak najlepiej na nie odpowiadać. Wspólnie wypracujemy najlepsze odpowiedzi i przekonujące argumenty dla Sądu.

 

Ważne jest, aby mieć faktury potwierdzające wydatki na dziecko, a nie paragony. Wiele sądów nie uznaje wydatków na podstawie paragonów. Pamiętaj, że strona przeciwna w sprawie o alimenty użyje wszystkich środków, aby nie dopuścić do uzyskania przez ciebie alimentów żądanej wysokości. Stąd sprawy o alimenty są tak trudne i ciężkie. Postawa zobowiązanego do płacenia alimentów jest najczęściej nieprzejednana. Stąd walka w Sądzie jest bezpardonowa.

 

Małoletnie dzieci nie mogą brać udziału w sprawach przed sądem. Można skorzystać z pomocy dorosłych osób i powołać ich na świadków, aby przedstawić sądowi twoje wydatki, sytuację majątkową i przyczynianie się drugiego rodzica do utrzymania dziecka. Sprawę o alimenty, ich podwyższenie lub obniżenie można wnieść w każdym czasie. Koniecznym warunkiem jest istotna zmiana stosunków majątkowych, które uzasadniają wniesienie sprawy do sądu.

 

Porady prawne Kancelarii Prawa Rodzinnego i Mediacji

Na co można liczyć decydując się na współpracę z kancelarią adwokacką specjalizującą się w prawie rodzinnym? Czy skorzystanie z profesjonalnej porady prawnej, to dobry pomysł? Jeżeli zależy Ci na zminimalizowaniu ryzyka i uzyskaniu alimentów jak najszybciej, to optymalnym rozwiązaniem jest powierzenie sprawy Kancelarii Prawa Rodzinnego.

 

Moja kancelaria specjalizuje się nie tylko w prawie rodzinnym. Jestem Mediatorem Sądowym wpisanym na listę mediatorów prowadzoną przez Prezesa Sądu Okręgowego w Częstochowie. Jeśli zależy Ci na ugodowym rozwiązaniem sprawy o alimenty dla dziecka, to zapraszam do kontaktu. Prowadzę mediacje, dzięki którym Klienci ugodowo i sprawnie ustalają zasady dotyczące alimentów na dziecko. Zapraszam do skorzystania z bezpłatnych porad prawnych w zakresie alimentów – w kancelarii lub online

 

AKTUALNOŚCI

 • 01/09/2023

  Nierówny podział majątku po rozwodzie

  Nierówny podział majątku po rozwodzie

  Z chwilą orzeczenia rozwodu przez Sąd z mocy prawa dochodzi do zerwania wspólnoty majątkowej powstałej z momentem zawarcia małżeństwa. Ustan... . . .

  czytaj więcej
 • 01/09/2023

  Odpis wyroku rozwodowego. Dlaczego warto go mieć?

  Odpis wyroku rozwodowego. Dlaczego warto go mieć?

  Odpis wyroku rozwodowego jest dokumentem, który w kontekście prawnym, potwierdza rozwiązanie związku małżeńskiego. Jest to oficjalne świadec... . . .

  czytaj więcej
 • 26/08/2022

  Podział majątku dorobkowego małżonków po rozwodzie - Dariusz Biela Adwokat

  Podział majątku dorobkowego małżonków po rozwodzie - Dariusz Biela Adwokat

  Jak rozwiązać problem podziału majątku dorobkowego małżonków po rozwodzie?   . . .

  czytaj więcej
 • 30/01/2023

  Jak przebiega sprawa o separację?

  Jak przebiega sprawa o separację?

  Jak przebiega sprawa o separację?  . . .

  czytaj więcej
 • 13/03/2023

  Jak przygotować się do rozprawy rozwodowej?

  Jak przygotować się do rozprawy rozwodowej?

  Jak przygotować się do rozprawy rozwodowej? . . .

  czytaj więcej
 • 28/04/2023

  Jak napisać apelację od wyroku w sprawie o rozwód?

  Jak napisać apelację od wyroku w sprawie o rozwód?

  W dzisiejszych czasach coraz więcej osób decyduje się na rozwód. Jednakże proces ten, zwłaszcza jeśli mowa o rozwodzie z winy drugiej strony... . . .

  czytaj więcej
 • 16/05/2023

  Zabezpieczenie alimentów

  Zabezpieczenie alimentów

  Instytucja prawa - zwana zabezpieczeniem - jest bardzo pomocna, gdy wnosisz sprawę do sądu o zasądzenie alimentów lub orzeczenie rozwodu. Za... . . .

  czytaj więcej
 • 21/07/2023

  Opieka naprzemienna

  Opieka naprzemienna

  Rozstanie rodziców małoletnich dzieci rodzi wiele problemów, w tym ten najistotniejszy - sprawowanie opieki naprzemiennej i pieczy nad dzieć... . . .

  czytaj więcej
 • 07/09/2023

  Czy dziecko może być świadkiem w sprawie rozwodowej?

  Czy dziecko może być świadkiem w sprawie rozwodowej?

  W ostatnich latach liczba rozwodów zwiększa się z roku na rok, dlatego pytanie o rolę dziecka w procesie sądowym staje się coraz bardziej is... . . .

  czytaj więcej
 • 13/01/2022

  Rodzina żyjąca w konkubinacie

  Rozliczenie konkubinatu – najważniejsze informacje

  Polskie prawo praktycznie nie uregulowało związków konkubenckich. Stąd rozliczenie takiego związku po jego ustaniu nastręcza wiele problemów... . . .

  czytaj więcej
 • 02/08/2022

  Uznanie, ustalenie i zaprzeczenie ojcostwa – podstawowe aspekty prawne

  Uznanie, ustalenie i zaprzeczenie ojcostwa – podstawowe aspekty prawne

  Uznanie, ustalenie i zaprzeczenie ojcostwa to zagadnienia, z którymi często można się spotkać w sprawach rodzinnych. Niektóre osoby zabiegaj... . . .

  czytaj więcej
 • 24/01/2023

  Kiedy można uzyskać alimenty wstecz?

  Kiedy można uzyskać alimenty wstecz?

  Kiedy można uzyskać alimenty wstecz? . . .

  czytaj więcej
 • 15/02/2023

  Rozwód bez orzekania o winie czy z orzeczeniem o winie?

  Rozwód bez orzekania o winie czy z orzeczeniem o winie?

  Rozwód bez orzekania o winie czy z orzeczeniem o winie? . . .

  czytaj więcej
 • 28/04/2023

  Jak długo po rozwodzie można ubiegać się o podział majątku?

  Jak długo po rozwodzie można ubiegać się o podział majątku?

  Wspólne życie małżeńskie to czas, który powinien trwać do końca życia. Niestety, nie zawsze tak się dzieje, a przyczyn rozwodu jest wiele. J... . . .

  czytaj więcej
 • 05/07/2023

  Rozwód a opieka nad dzieckiem

  Rozwód a opieka nad dzieckiem

  Rozwiązanie małżeństwa zawsze wiąże się z problemem ustalenia kwestii opieki nad dziećmi. Decyzje w tej sprawie podejmuje sąd, biorąc pod uw... . . .

  czytaj więcej
 • 21/07/2023

  Podział mieszkania przy rozwodzie: Co musisz wiedzieć?

  Podział mieszkania przy rozwodzie: Co musisz wiedzieć?

  Rozwód stanowi trudne wyzwanie dla każdej pary, zarówno pod względem emocjonalnym, jak i prawnym. Jednym z najbardziej skomplikowanych zagad... . . .

  czytaj więcej
 • 11/08/2023

  Argumenty do rozwodu

  Argumenty do rozwodu

  Kobieta i mężczyzna wstępując w związek małżeński muszą mieć świadomość, że ich związek pozostaje pod nadzorem państwa. Stąd rozwiązanie mał... . . .

  czytaj więcej
 • 14/12/2021

  Rodzina - jak separacja prawna wpływa na rodzinę

  Separacja: jak prawnie uregulować rozstanie małżonków?

  Kiedy relacja dwóch osób staje się bardzo burzliwa i często pojawiają się konflikty, wyjściem z sytuacji jest separacja. . . .

  czytaj więcej
 • 27/01/2022

  Alimenty na byłego małżonka | Adwokat Dariusz Biela | Prawo Rodzinne | Mediacje

  Kiedy należą się alimenty od byłego małżonka?

  Rozwód nie musi oznaczać pogorszenia się stopy życiowej tej osoby, która miała mniejszy wkład w dochody w trakcie trwania małżeństwa. . . .

  czytaj więcej
 • 02/11/2022

  Jaki jest termin na złożenie odpowiedzi na pozew o rozwód?

  Jaki jest termin na złożenie odpowiedzi na pozew o rozwód?

  Jaki jest termin na złożenie odpowiedzi na pozew o rozwód? . . .

  czytaj więcej
 • 03/03/2023

  Jak napisać pozew o rozwód?

  Jak napisać pozew o rozwód?

  Jak napisać pozew o rozwód? . . .

  czytaj więcej
 • 27/03/2023

  Jak zabezpieczyć alimenty na czas trwania postępowania w sądzie?

  Jak zabezpieczyć alimenty na czas trwania postępowania w sądzie?

  Jak zabezpieczyć alimenty na czas trwania postępowania w sądzie? . . .

  czytaj więcej
 • 16/05/2023

  Podział majątku po rozwodzie - co w przypadku wspólnych długów?

  Podział majątku po rozwodzie - co w przypadku wspólnych długów?

  Zagadnienie podziału majątku dorobkowego małżonków szeroko opisałem już na swojej stronie i zapraszam Państwa do lektury. . . .

  czytaj więcej
 • 05/07/2023

  Sprzedaż majątku bez zgody byłego małżonka

  Sprzedaż majątku bez zgody byłego małżonka

  Małżeństwo to nie tylko uczuciowa więź między dwojgiem ludzi, ale również zawiązanie wspólnoty majątkowej. W chwili ślubu oboje małżonkowie... . . .

  czytaj więcej
 • 07/09/2023

  Czy można zrzec się alimentów?

  Czy można zrzec się alimentów?

  W życiu rodzinnym wiele spraw może prowadzić do konieczności poszukiwania porady prawnej. Prawa i obowiązki rodzinne są często złożone, zwła... . . .

  czytaj więcej

Kancelaria Prawa Rodzinnego i Mediacji

Adwokat Dariusz Biela

ul. Kopernika 6/9
42-217 Częstochowa
+48 500 49 46 45
adwokatdariuszbiela@gmail.com

Opłaty za reprezentację i inne usługi realizowane w zakresie prawa rodzinnego, rozwodów, praw do opieki nad dzieckiem, alimentami etc. prosimy kierować na konto: 55 1600 1462 1804 1123 8000 0001 BNP PARIBAS Bank Polska SA SWIFT PPABPLPXXX

Ta strona używa plików Cookies. Dowiedz się więcej o celu ich używania i możliwości zmiany ustawień Cookies w przeglądarce.